Fælles mål for dansk som andetsprog

Årets konferencedag om undervisning af flersprogede elever - med fokus på både trivsel, sproglig og faglig udvikling.

I 16 år i træk har VIA Center for Undervisningsmidler og VIA Efter- og videreuddannelse sammen arrangeret en årlig konferencedag om undervisning af flersprogede elever.

Konferencedagen starter med morgenkaffe, inden det faglige program går i gang. Her får du dels fælles plenumoplæg og dels et udvalg af praksisnære temagrupper med hver sit faglige omdrejningspunkt - afbrudt af en dejlig frokost. De seneste år har vi også inviteret forskellige undervisningsforlag med på dagen, så du i pauserne kan se nye læremidler til fagområdet og snakke med nogle af producenterne.

Målgruppe

Dagen er relevant for alle, der arbejder med eller interesserer sig for undervisning af flersprogede elever, hvad enten det er i modtagelsesklasseregi, i almenklasser eller som konsulent eller vejleder inden for fagområdet.

Meld dig til nu

Vi håber, vi ses til en berigende dag torsdag den 3. oktober 2019, hvor vi denne gang sætter fokus på flerprogethed og translanguaging i klasserummet - igen på det skønne Helnan Marselis Hotel i Aarhus.