Fælles mål for dansk som andetsprog 2018

Årets konferencedag om undervisningen af flersprogede elever - med fokus på både trivsel, sproglig og faglig udvikling.

Et fælles fokus med fælles ansvar 

Dén undertitel har vi givet næste års Fælles Mål-konference, for i en tid, hvor det inden for dette område primært er organiseringen af undervisningstilbuddet, der fylder spaltepladsen og diskussionerne, er det - måske mere end nogen sinde - vigtigt at have fokus på både kvaliteten af undervisningen og den oplevede trivsel for de børn og unge, det handler om - børn med mange og forskellige oplevelser, udfordringer og resurser i bagagen.

Denne opmærksomhed er et fælles anliggende for hele skolen. Skolens ledelse og alle lærere og pædagoger omkring et barn er med til at sikre kvaliteten af barnets skolegang, både når det drejer sig om den sproglige og faglige udvikling, og når det kommer til den gode oplevelse med at være i skolen. Ansvaret er fælles.

Dagens gang

Konferencedagen starter med morgenkaffe inden en fælles formiddag med plenumoplæg. Efter en vanlig dejlig frokost vælger du to ud af seks spændende temagrupper med hver sit faglige omdrejningspunkt. Der er relevante grupper, hvad enten du arbejder i modtagelsesklasser, i almenklasser med mange tosprogede elever eller er konsulent.


Program

Plenumoplæg

 • Velkomst og status
  Line Thingholm Pædagogisk konsulent, VIA Efter- og Videreuddannelse
 • Nyt afdækningsmateriale: Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer
  Nina Hauge Jensen Lektor, VIA UC, medudvikler af materialet 
 • Koranen på mobilen - digitale koranpraksisser blandt flersprogede unge
  Line Møller Daugaard Ph.d., docent i sprogpædagogisk praksis, VIA UC 
 • Hvor taler du flot dansk! - Når integration lykkes
  Abdel Aziz Mahmoud Journalist, tv-vært, forfatter og foredragsholder

Temaoplæg - vælg 2 ud af 6

 • Fra basis til almen: Betydningen af lærersamarbejdet
  Nina Hauge Jensen Lektor, VIA UC, medudvikler af materialet
 • Flersprogede elever med læsevanskeligheder
  Karen Beyer, talehøre-fagkonsulent og Lisbeth Tegllund, læsekonsulent, PPR, Aarhus Kommune
 • Den svære snak om PTSD i klassen
  Heike Schulz Nielsen Teamkoordinator og lærer, Aarhus Produktionsskole
 • Det ligeværdige og konstruktive samarbejde mellem lærer og pædagog
  Marjaneh Mataji, lærer og Birger Fosdal, pædagog, Søndervangskolen
 • Sproglig udvikling i naturfagene
  Vibeke Søborg Husted Lærer på Nørre Boulevard Skole, Holstebro
 • Sproglig udvikling i danskfaget Kristina Petersen og Anne Marie Jakobsen Lærere på Sølystskolen og medarbejdere ved VidenCenter for Integration, Silkeborg

 

Tilmelding senest 28. februar 2018

Vi håber, vi ses til en berigende dag den 5. april, hvor vi igen indtager Helnan Marselis Hotel i Aarhus.