Film om dansk som andetsprog

Se gratis korte film til inspiration til god praksis og eftertanke ...

Don't tell it - show it!

Se eksemplarisk undervisning gennem korte og gratis film. Formidling gennem levende billeder har klare fordele; seeren kommer helt tæt på praksis, og der kommer mange nuancer med, når billeder og lyd supplerer hinanden. 

Her på siden har vi samlet nogle eksempler på film, der handler OM den gode undervisning af tosprogede elever - og alle de andre - som inspiration til de professionelle voksne.


 

Praksisfilm fra Rødkærsbro Skole

Lærer Mette Dörner er ansat på Rødkærsbro Skole, hvor hun har som opgave både at koordinere og udvikle skolens basisundervisning og den sproglige dimension i fagene.
Hun arbejder med at bygge bro mellem basisundervisningen og undervisningen i almenklasserne og har sat sig for at illustrere, hvor meget godt sprogarbejde, der allerede laves ude i klasserne. Det er der kommet nogle små korte inspirerende film ud af, som vi har fået lov at dele:

Se hverdagsfilm fra Rødkærsbro Skole


 

Film fra Filmkompagniet

Filmkompagniet har i mange år produceret gratis film, der viser eksemplarisk undervisning om og fra folkeskolen - med skolelærere som målgruppe. Tanken bag filmene er, at ved at vise, hvad der virker, kan vi få mere af det. 
Blandt Filmkompagniets mange film er der en række, der handler om dansk som andetsprog og inklusion. Disse er listet op her og kan varmt anbefales til inspiration, fx på et team- eller personalemøde: 


Sprog er en gave fra mor og far

Det forventes, at børn kan 10.000 danske ord inden skolestart, så det er vigtigt at komme tidligt i gang. Filmen er til forældre til tosprogede børn. Pædagoger kan vise den til forældrene. Filmen kan ses på 9 forskellige sprog - dansk, albansk, arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu.

Se filmen 


Velkommen til den danske folkeskole

Film på seks sprog til forældre med dansk som andetsprog. Filmen viser formålet med skolen, og hvordan undervisningen er tilrettelagt samt, hvordan forældre i samarbejde med skolen kan sikre en god skolegang for deres børn. 

Se filmen


Den sproglige dimension i alle fag - 6 eksempler på god praksis

Denne film består af 6 kapitler fra forskellige fag, hvor lærere på Sølystskolen i Silkeborg integrerer sprogundervisningen i fagene.

Se filmen


Genrepædagogik i praksis 

I denne film kommer du tæt på genrepædagogikken. Genrepædagogik er sprogbaseret undervisning det vil sige, at læreren underviser i sprog og indhold på samme tid. 

Se filmen


Motiverende læringsmiljøer i praksis - en ny forståelse af motivation

Motivation er ikke noget, den enkelte elev har eller ikke har - det er noget, der skabes i mødet mellem eleverne og den uddannelsessammenhæng, de indgår i. De to film formidler forskning og giver via eksempler fra praksis lærere indsigt i, hvordan man kan skabe mere motiverende læringsmiljøer, lyst og engagement hos elever. Film 1 uddyber, hvorfor motivation er noget der opstår kontekstuelt, og film 2 giver bud på, hvordan man kan arbejde med motivation i praksis. 

Læs mere og se filmene


Psykologisk ilt i skolen

Fire korte film om de menneskelige grundbehov: At være den man er, at kunne se mening, at høre til, at kunne mestre tingene.

I skolen skal lærerne nære eller ”ilte” disse behov hos børnene - og hjælpe eleverne til selvbestemmelse og bedre trivsel. I disse film præsenteres to af vitaliseringspsykologiens modeller udviklet af professor Jan Tønnesvang.

Læs mere og se de fire film


Inklusion i klassen - udvikling af lærerkompetencer

Tre afsnit á cirka 20 minutter.  Man følger lærerne i klasselokalet, når de udfordres, og når de afprøver nogle af de strategier, som er blevet drøftet under vejledningen. Strategier som er gode til alle børn – ikke kun til de børn, som har det svært, og som kan være svære at nå.

Læs mere og se de tre film


Inkluderende klasseledelse - forskning og praksis

Fire film á cirka 15 minutter. Forskning inden for inkluderende klasseledelse bringes her helt ind i klasselokalet. Filmene viser inkluderende klasseledelse i praksis med afsæt i en analyseramme, der kan bruges som et hjælperedskab ved at fungere som en guide til at analysere og reflektere over egen praksis ved at sætte fokus på områder, man kan gå i dybden med. 

Læs mere og se de fire film


Bag enhver handling ligger et behov - konflikthåndtering i skolen

Fem film på i alt 40 minutter. Børn i alle aldre kan lære konflikthåndtering - værktøjerne er de samme. I filmen vises metoder til, hvordan man kan forstå og møde en konflikt så der opstår ny forståelse og nye handlemuligheder. Metoden er baseret på IVK (Ikkevoldelig Kommunikation) og indeholder værktøjer, som kan bruges til at opretholde dialog, løse konflikterne og genoprette tillid mellem parterne. 

Læs mere og se de fem film