Lån læremidler til dansk som andetsprog

Brug CFU's samlinger til læremidler til basis- og supplerende undervisning. 

Her på siden guider vi dig til en række læremidler fra CFU's samlinger, som kan inddrages i basisundervisningen og i den supplerende undervisning i dansk som andetsprog.  

Lån læremidler hjem til undervisningen og til inspiration til dig selv

Under en række nyttige overskrifter har vi således samlet links og online huskesedler til læremidler, som alle kan lånes fra CFU.

De titler, vi har i vores udlånssamling er markeret med 'U' på den enkelte materialepost. Disse læremidler kan du låne hjem til dine klasser og bruge direkte i undervisningen sammen med eleverne.

De titler, der kommer fra vores informationssamling er markeret med et 'I' - dem kan du låne hjem til dig og dine kolleger til inspiration, fx på et teammøde, inden I eventuelt selv skal købe materialer ind på skolen.

 

Se og lån læremidler fra VIA CFU

 • Læsning

  Om bag læsningen - med fokus på læseforståelse.

  Titler til det gode arbejde med læseforståelse

  Her er en række titler, der alle handler om arbejdet med læseforståelse, og som gør det på en måde, som er særligt velegnet for også de tosprogede elever.
  Se forslag til arbejdet med læseforståelse - og bestil dem hjem i samme hug

   

  Skønlitteratur om interkulturelle oplevelser, identitet m.v.

  Der findes forholdsvis få danske skønlitterære bøger, hvis hovedpersoner har anden etnisk baggrund end dansk. Men der findes dog nogen - også nogen, du kan låne på CFU.
  På denne liste finder du skønlitterære titler med interkulturelle temaer og/eller med et persongalleri, der giver mulighed for identifikation for børn og unge med anden baggrund end dansk.
  Se og book interkulturelle titler gennem mitCFU

   

  Grundbøger

  Grundbøger, der målrettet er didaktiseret flersprogede elever, laves der ikke mange af. Måske sælger de ikke godt nok? Måske er målgruppen for broget? Men lidt bliver der da lavet - og her kan du se nogle ældre samt nogle helt nye bud. Lån dem til gennemsyn på VIA CFU.

   

  Okay

  Gyldendals materiale 'Okay' er tiltænkt undervisningen af nyankomne børn med dansk som andetsprog på mellemtrinnet. Med til materialet hører en elevbog (engangsmateriale) og det supplerende website med film, lydklip, ekstra materialer m.v. www.okay.gyldendal.dk 
  Se og reserver Okay

   

  Fart på dansk

  Alineas materiale 'Fart på dansk' er tiltænkt undervisningen af nyankomne børn med dansk som andetsprog på mellemtrinnet. Med til materialet hører en elevbog (engangsmateriale), en omfattende kopimappe, en bogstavbog og en lærerhåndbog. De supplerende materialer kan bruges på alle niveauer. Serien er siden suppleret af en elevbog og en lærervejledning, To ord fra timen, målrettet nyankomne elever, der hurtigt skal deltage i almenundervisningen.
  Se og reserver titlerne i Fart på dansk
  Se introduktionsfilm til materialet

   

  Æbletræet

  Æbletræet er et ældre, men ikke ueffent materiale til tosprogede elever på mellemtrinnet. På VIA FU kan du låne bøgerne i klassesæt.
  Se og book Æbletræet

   

  Skal vi tale dansk?

  Bogen er skrevet til elever på internationale skoler i Danmark, men kan også anvendes i andre sammenhænge til børn i aldersgruppen 7 til 11. Den tager udgangspunkt i temaer, eleverne kender fra hverdagen. Hvert kapitel indledes med en opstilling af læringsmål og afsluttes tilsvarende med en tjekliste. Ordforrådet er i fokus, og tekstmængden begrænset. I bogen følger vi ni børn, der går på Samsøgades Skole. Til bogen hører en lærervejledning med kopiark.
  Se og reservér Skal vi tale dansk?

   

  DSA-portal

  Gyldendal lavede i 2018 en fagportal til dansk som andetsprog: dsa.gyldendal.dk. På portalen findes en række forløb, der dels kan laves som samlede forløb fra start til slut og dels som enkeltaktiviteter med fokus på helt specifikke opgavetyper. Hvert forløb findes på to niveauer, let (primært ordniveau) og svær (primært sætnings- og tekstniveau). Niveauerne lægger sig op ad de fagformål, der er for faget dansk som andetsprog.
  Brugen af portalen koster ca. 5000 kr. pr. år pr. skole
  Gå til dsa.gyldendal.dk

   

   

   

   

 • Letlæste romaner

  Letskrevne eller læsebearbejdede bøger til de ældste elever - med bevaret læsemæssig kvalitet.

  Fag-Let-serien

  Bøgerne i Fag-Let-serien fra Nyt Dansk Litteraturselskab er enten let skrevne eller bearbejdede versioner af eksisterende romaner til unge og voksne. Lix-tallet er omkring de 20-25. Der hører lydfiler med til bøgerne - og på de nyeste er der QR-koder til oplæsningen.
  Nogle af titlerne kan du låne i klassesæt til dine elever fra udlånssamlingen (U). Det gælder:

  • Zlatan
  • Malala
  • Zornig - Vrede er mit mellemnavn
  • Slagtebænk Dybbøl

  De øvrige titler kan lånes til inspiration til dig og dit team fra informationssamlingen (I). 
  Book eller reservér titler i Fag-Let-serien

   

  Fodbold, kærester, integration med mere ...

  De helt nye bøger i serien Yousefs kampe fra Forlaget Elysion er skrevet som letlæste bøger til flersprogede elever, men kan superfint læses af alle elever. Gode bøger om Yosefs ungdomsliv.
  I samme bolgade finder du bogen 'På mål for Amir' målrettet de 10-14 årige.
  Lix-tallet ligger på 17-18.
  Reservér bøgerne

   

  Greyline-serien

  Bøgerne i Greyline-serien fra Specialpædagogisk Forlag indeholder titler i forskellige genrer fra frilæsning til historiske emner og socialrealistiske emner.
  Serien er tiltænkt de ældste elever i grundskolen, FVU-læsning, læsesvage voksne og kurister på sprogskoler. Du kan låne enkelteksemplarer af titlerne i informationssamlingen til inspiration til dig og dit team.
  Reservér titler i Greyline-serien

   

  #UNGLETLÆST

  #UNGLETLÆST er en letlæst ungdomsserie fra Forlaget Turbine, som er særligt produceret for unge med læsevanskeligheder. Det er bøger med meget lave lixtal, men med relevante og alderssvarende emner og layout for målgruppen, der primært er i alderen 13-17 år. Et par af titlerne har vi i klassesæt, mens resten kan lånes som enkelteksemplarer.
  Reservér/book titler i serien 

   

  Hip-serien

  Forlaget Straarup & co. er i fuld gang med at udsende letlæste titler til unge i Hip-serien. Hip-serien er inddelt i tre sværhedsgrader:
  - Hip 5 - max lix 5 
  - Hip 10 - max lix 10
  - Hip 15 - max lix 15
  Reservér bøgerne her

   

  Spurt-serien

  Gyldendals Spurt-serie er med forlagets egne ord store historier - kort fortalt. Forholdsvis overskuelige bøger for unge.
  Se og book titler fra Spurt-serien

   

  En kasse med blandede letlæste skønlitterære titler for unge, lix 5-25

  Vi har blandet en kasse med 17 forskellige letlæste ungdomsbøger. Selvom lixtallet er lavt - nogle helt ned til lix 5 - er det alle bøger med alderssvarende indhold med 'klassiske' ungdomstemaer. Der er to eksemplarer af hver titel.

  Se og book Letlæst skønlitteratur til de ældste


  Mere fri- og faglæsning for unge og voksne

  På denne digitale huskeliste guider vi dig til forskellige letlæste bøger, der indholdsmæssigt er rettet mod unge og voksne. Nogle af dem kan du låne enkeltvis, mens andre findes i klassesæt.
  Se listen og reserver bøger

 • Lette fagbøger til store og små

  Udbuddet af letlæste fagbøger med forskelligt indhold er stort.

  DigiLæs - Læs med lyd

  DigiLæs-serien består af små, lette bøger med QR-koder, hvormed eleven får mulighed for lydstøtte og dermed en selvstændig læseoplevelse via en QR-kode.  Scan QR-koden med en smartphone eller tablet med kamera og hør oplæsning af hele historien. Lydsporet kan sættes på pause efter behov under læsningen. - En funktion, der også kan være fin som del af eftersigelse i udtaletræning.
  Reserver DigiLæs-bøgerne

   

  Dual language-bøger

  Turbine-forlagets Dual language-serie er letlæste bøger med tekst på to sprog, hvor begge sprog fremstår ligeværdigt og sammenlignelige over for hinanden i layoutet. - Gode til både almenundervisningen og i basis- og i den supplerende undervisning til sammenligning af sætningsdannelse og ordforråd sprogene i mellem, hvilket opgaverne på forlagets hjemmeside også lægger op til. Bøgerne findes indtil videre på dansk/arabisk, dansk/polsk og dansk/tysk. Der ud over er der nogle enkelttitler på somali. - Lån dem hjem til dine elever - og deres forældre.
  Se og book dual language-bøgerne

   

  De store fagbøger

  Gyldendals De store fagbøger er en serie til eleverne på 6.-9. klassetrin. Bøgerne i serien er på 48 sider og indeholder masser af faglig information på et forholdsvist højt læseniveau. I arbejdet med faglig læsning er fokus på, at eleverne anvender et varieret udbud af læseforståelsesstrategier til at skabe overblik og bearbejde den nye viden, de får i bogen. 
  Reservér eller book De store fagbøger

   

  Værd at vide 

  Værd at vide er en serie af bøger fra Specialpædagogisk Forlag, som består af fagbøger for nye og/eller læsesvage læsere. Her er spændende emner på let niveau (lix 6-8) om usædvanlige mennesker, usædvanlige job, dyr, natur og historiske emner. Bøgerne kan bruges til højtlæsning, frilæsning eller emnearbejde. De korte tekster, illustrationerne, billedteksterne og faktaboksene åbner for flere læserindgange, og opsætningen giver god mulighed for at snakke om faglitteratur som genre. Vi har en del af titlerne i udlånssamlingen, så du kan låne klassesæt hjem til eleverne.
  Book Værd at vide-bøger  

   

  Jeg læser

  Bøgerne i Jeg læser-serien fra Turbine-forlaget er til læsebegyndere eller børn, der har lidt sværere ved at få hul på læsningen. Med de mange forskellige temaer kan de bruges både til faglig læsning og til frilæsning. Til bøgerne findes opgaver på forlagets hjemmeside.
  Reservér eller book Jeg læser-bøger

   

  Fagfilur 

  Fagfilur er en serie fagbøger fra Gyldendal til de yngste læsere med et lettal på omkring 12 . Bøgerne har alle de elementer, der karakteriserer en "rigtig" fagbog: Brødtekst, diagrammer, faktabokse, indholdsfortegnelse, stikordsregister etc. - og er derfor velegnede til at arbejde med faglig læsning i såvel danskundervisningen, som i natur/teknologi-undervisningen. På forlagets hjemmeside er der en del skriftlige opgaver, som man frit kan vælge imellem alt efter målgruppen.
  Book Fagfilur-bøger 

   

  Faktisk! 

  Faktisk! er en serie fagbøger fra Gyldendal, som alle har en lix på 15. I Faktisk! er der en klar sammenhæng mellem tekst og illustration. Små vignetter og ordforklaringer understøtter ligeledes læsningen.
  Book Faktisk-bøger

   

  Fagklub

  Fagklub er Alineas nye serie af fagbøger til børn fra 6 år. Bøgerne handler om alt fra popstjerner, fodboldhelte og YouTube-stjerner til drabelige dyr, kæledyr og klodens ekstreme vejr. Fagbøgerne følger principperne for den gode fagbog og indeholder både overskrifter, underoverskrifter, begrebsafklaringer, billeder, billedtekster og faktabokse. Bøgerne er læsepædagogisk bearbejdede og findes i fire sværhedsgrader: Grøn: fra 6 år Blå: fra 7 år Rød: fra 8 år Sort: fra 9 år.
  Bøgerne findes i vores informationssamling. 
  Reserver Fagklub-bøger

   

  Fakta

  Fakta-bøgerne fra Straarup & Co. indeholder serier af letlæste fagbøger til forskellige klassetrin og med forskellige lix-tal. Alle titler er bygget op som klassiske fagbøger. Der er opgaver tik bøgerne på forlagets hjemmeside.
  Reserver Fakta-bøger

   

  Min første bog

  Lette fagbøger fra Turbine Forlaget (inkl. enkelte skønlitterære titler) - med lavt lix-tal til læsebegyndere.
  Reserver Min første bog-bøger

   

  Blandet fri- og faglæsning for unge og voksne

  På denne digitale huskeliste guider vi dig til forskellige letlæste bøger, der indholdsmæssigt er rettet mod unge og voksne. Nogle af dem kan du låne enkeltvis, mens andre findes i klassesæt.
  Se listen og reserver bøger

   

 • Ordforråd og kommunikation

  Spil, billeder, dukker og ideer.  Lån konkrete afsæt for det sproglige arbejde.

  Spil, billeder og aktiviteter til arbejde med ordforråd og kommunikation

  På denne liste har vi samlet en lang række primært konkrete materialer, som kan være et godt afsæt for arbejdet med sprogtilegnelse - både som enkeltstående, supplerende aktiviteter og som dele af et temaarbejde. Se med - og lån materialerne hjem fra CFU.

  Se og bestil fra listen med materialer til arbejdet med ordforråd og kommunikation

 • Billedkort

  Billeder kan sige - og få en til at sige - mere end 1000 ord.

  På CFU har vi en del forskellige billeder, som du kan låne hjem. Nogle kan du låne til egen inspiration inden eventuelle indkøb, mens andre kan bruges i undervisningen sammen med eleverne.

   

  Colorcards - de helt konkrete billeder

  Flere af de mange Colorcards-pakker har vi købt hjem til udlånssamlingen, så du kan bruge dem i din undervisning. Her er masser af godt sprogarbejde at hente. Colorcards er en serie af kasser med en række billedkort, der illustrerer hverdagsgenstande, situationer, aktiviteter og andre tematisk ordnede billeder.

  Kortene kan bruges på et utal af måder og er oplagte til sproglige opmærksomhedslege og -øvelser og til træning/udvidelse af ordforråd på forskellig vis. Kortene kan anvendes både i dansk, i fremmedsprogsundervisningen og i arbejdet med dansk som andetsprog
  Se kasserne med Colorcards og bestil hjem til din undervisning eller til gennemsyn

   

  Dialoogle - de mere abstrakte billeder

  Et billede får dig til at sige mere end 1000 ord! - Og billederne fra Dialoogle-serierne kan noget helt særligt. Derfor har vi købt en række af dem hjem, så du kan låne dem fra udlånssamlingen og bruge dem med eleverne. Billedkortene er åbne og inviterende. De giver tankerne frit løb og gør det let at tænke kreativt, og der lægges op til personlige beretninger, hvad enten det handler om at beskrive holdninger, følelser eller ideer mere præcist. Her er mange muligheder for opgaver, samtaleåbnere, oplæg og afsæt - og her er ingen forkerte svar.
  Bestil Dialoogle-kort hjem til din undervisning

   

  Myldrebilleder

  Store tematiserede myldrebilleder kan være et godt afsæt for samtale, øvelser eller fokuseret ordforrådsarbejde. I vores udlånssamling har vi fx et sæt af store myldrebilledbøger med temaer som SFO'en, kroppen, bondegården, aktiviteter i byen med videre samt materialesæt med årstiderne.
  Se myldrebillede-materialerne og book til dine elever

   

  Billedkort fra Fonten fra entreprenørskab - print selv

  På nettet findes også mange forskellige muligheder for at arbejde med billeder. Hent fx de gratis billed- og ordkort på Fonten for entreprenørskabs hjemmeside. Det er gode kort, som kan bruges i små lege og samtaleøvelser i mange sammenhænge. Der hører en vejledning til.

  Følg linket nedenfor og vælg 'Mellemtrin' i menuen til højre. Når du har angivet navn og adresse i formularen, kan du gratis downloade billed- og ordkort fra materialet 'Den Kreative Platform i Børnehøjde':
  Print selv billedkort

   

  Jump-kort - dialogkort om job, uddannelse og medborgerskab

  Jump-kort er gratis billedkort til dialog om job, uddannelse, medborgerskab, som kan bestilles gratis gennem Brug for alle unge under Undervisningsministeriet.
  Bestil de gratis Jumpkort hos Brug for alle unge

   

 • Skriftlighed

  Se og lån materialer til arbejde med det skriftlige udtryk.

  Liste med skriftlige materialer

  På denne liste har vi samlet en lang række materialer til arbejdet med skriftlighed - bl.a. en del engangsmaterialer med træningsfokus.
  Alle titlerne kan reserveres i enkelteksemplarer i VIA CFU's informationssamling.
  Se og reserver titlerne i mitCFU

 • Leg og læring med robotter, lego m.v.

  Her finder du forslag til konkrete materialer, der lægger op til en undersøgende tilgang.

  På CFU kan du låne materialesæt hjem med konkrete læremidler, som må anvendes af eleverne i undervisningen. Med den konkrete, visuelle og legende tilgang, som disse materialer indbyder til, kan du som lærer nå elever ad andre veje end vanligt.

  Så hvad med at låne et helt klassesæt med LEGO-kasser hjem til klassen? Eller hvad med Klakx-brikker? Eller måske robotter og andre materialer til at lære at kode? - Vi har samlet en liste med nogle af disse af CFU's materialer her:

  Se og book innovative materialer til dine elever

 • Tema om eventyr

  Eventyr er altid et godt emne at arbejde med - både sjovt og givende.

  På denne digitale huskeseddel har vi samlet en lang række materialer, du kan bruge sammen med eleverne, når I arbejder med eventyr. Her er både film og bøger samt dukker, billeder, rekvisitter og andre visuelle og konkrete indgange til arbejdet:

  Se og book materialer om eventyr

 • Interkulturel undervisning

  Medtænk den interkulturelle dimension i undervisningen.

  Om interkulturel undervisning og medborgerskab

  Vi har en del materialer på CFU, der handler om interkulturel undervisning - med kulturmøder og medborgerskab i fokus. Vi har samlet en del af disse på denne digitale huskeliste:
  Se og bestil fra listen med interkulturelle materialer

   

  Skønlitteratur om interkulturelle oplevelser, identitet m.v.

  Der findes forholdsvis få danske skønlitterære bøger, hvis hovedpersoner har anden etnisk baggrund end dansk. Men der findes dog nogen - også nogen, du kan låne på CFU.
  På denne liste finder du skønlitterære titler med interkulturelle temaer og/eller med et persongalleri, der giver mulighed for identifikation for børn og unge med anden baggrund end dansk.
  Se og book interkulturelle titler gennem mitCFU

 • Test- og iagttagelsesmaterialer

  Her finder du en række nyere og ældre test- og iagttagelsesmaterialer, der kan inspirere i arbejdet med sprogvurdering.

  Iagttagelsesmaterialer, du kan låne på CFU

  Liste med nyere og ældre screenings- og testmaterialer, der kan inspirere i forbindelse med arbejdet med sprogvurdering. Lån dem på CFU.

  Se og bestil fra denne digitale liste med sprogiagttagelsesmaterialer

   

  Vis, hvad du kan

  Undervisningsministeriets gennemarbejdede gratis online materiale til sprogscreening af tosprogede småbørn, skolestartere og skoleskiftere.

  Se og hent materialet hos Undervisningsministeriet

   

  Afdækningsmateriale til nyankomne flersprogede børn og unge

  Undervisningsministeriet har i 2017 udviklet materialet 'Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer' til afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer.
  Materialet kan anvendes både til den indledende afdækning af nyankomne elever og til løbende opfølgning på nyankomne og øvrige tosprogede elevers udvikling. På den måde understøtter materialet et fokus på den enkelte elevs progression og udbytte af undervisningen.

  Læs mere om 'Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer'