Nyankomne flersprogede børn og unge

På denne side samler vi viden om og inspiration til arbejdet med nyankomne børn og unge.

Fra dagligt sprog til fagligt sprog - men hvordan?

At lære fag og sprog skal gå hånd i hånd, og lærerens rolle er at tilrettelægge sprogudviklende forløb og stilladsere sprogudviklingen ved at skabe situationer, hvor sproget bruges forskelligt!
- Men hvordan gør man lige det? 

Broen til fagsproget er en ny praksisanvisende idébog, der viser, hvordan man kan tilrettelægge en sprogudviklende undervisning for alle elever i klassen. Og de konkrete ideer til undervisningen er det bærende i bogen og det tilhørende gratis website. 

Reserver Broen til fagsproget

 


Praksisnær artikelsamling om undervisning af nyankomne elever i skolen: Sprogpædagogiske perspektiver på basisundervisning i dansk som andetsprog 

Lån den fine udgivelse fra KvaN om basisundervisning af nyankomne elever. Her er gode artikler om rammerne for basisundervisningen, om sprogportrætter, om inddragelse af modersmål med mere. Kort - og godt fortalt.

Reserver bogen

 


Gratis afdækningsmateriale: Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet materialet 'Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer' til afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer. Materialet kan anvendes både til den indledende afdækning af nyankomne elever og til løbende opfølgning på nyankomne og øvrige tosprogede elevers udvikling. På den måde understøtter materialet et fokus på den enkelte elevs progression og udbytte af undervisningen.

Materialet består af tre trin

De to første trin er til den indledende afdækning og giver viden om elevens ressourcer, forudsætninger og behov i forhold til elevens kommende undervisning. 

  • Første trin omhandler elevens sprog og erfaringer og foretages ved den første kontakt mellem eleven og det danske skolesystem.
  • Andet trin foretages ved elevens skolestart og her bruges resultaterne fra første del til på enkel og præcis måde at få viden om elevens niveau indenfor literacitet og numeralitet. 
  • Det tredje trin tilbyder et redskab til systematisk at følge elevens progression indenfor basisdansk og senere supplerende dansk som andetsprog. Her kan elevens undervisere ved hjælp af observationer af elevens deltagelse og produktioner på en enkelt måde monitorere om elevernes sprog udvikler sig planmæssigt.

Gå til siden med afdækningsmaterialet på EMU

Fire korte film introducerer materialet

På samme webside finder du også fire korte film, der  viser, hvordan lærere og andet pædagogisk personale omkring eleven konkret kan afdække elevens kompetencer med udgangspunkt i afdækningsmaterialet. 

 


Viden om sprog og læsekompetencer hos tosprogede elever

Hent gratis disse meget fine Viden Om-udgivelser, som samler og formidler evidensbaseret viden om, hvordan ledere, lærere og pædagoger kan støtte tosprogede elever i at blive stærkere i det danske sprog. Her får du kort og enkelt præsenteret elementer i undervisningen, der ifølge forskningen gavner tosprogede elevers tilegnelse af det danske sprog og læsning mest.

Der er to vidensnotater.

  • Det ene fokuserer på evidensbaserede metoder til undervisning af tosprogede elever generelt i grundskolen. 
  • Det andet har særlig fokus på nyankomne elever og præsenterer forskningsbaseret baggrundsinformation om sprogtilegnelse.
Derudover er der udarbejdet to udviklingsredskaber, tre plakater og tre film til materialet.

Hent Viden om-materialet


Guide til flygtningeforældre

Røde Kors har udarbejdet materialet 'Guide til flygtningeforældre', som kort fortalt er et redskab, der sætter flygtningeforældre i stand til at forstå og handle på deres børns reaktioner på flugt. Guiden findes både som et hæfte og i appform og både på dansk og norsk, arabisk, engelsk, farsi, kurdisk, sorani, russisk, somali og tigrinsk.
Guide og app er gratis og kan downloades på Røde Kors' hjemmeside:
Læs mere og download guide og app

 


Mere viden om nyankomne

Find mere inspiration og viden fra praksis og forskning til jeres modtagelse og undervisning af nyankomne elever. Se links nederst på siden.

Her finder du bl.a. link til EMU'en, hvor kan skoleledere og kommuner finde viden om lovgivning og praksis om modtagelsestilbud og modtagelsesundervisning.