Skole-hjem-samarbejdet

Find publikationer og materialer om udvikling af et konstruktivt og godt skole-hjem-samarbejde.

Nogen gange er skole-hjem-samarbejdet en stor udfordring, som kræver, at skolen griber samarbejdet an på helt nye måder. Og det er værd at gøre en indsats, for alle forældre kan gøre en forskel for deres barns skolegang – også selvom de ikke kan sproget. 

Faktisk kan omkring 25 % af forskellene i elevernes resultater forklares af forældrenes engagement. Derfor er det vigtigt, at skolen erkender, at alle forældre er en resurse - og at et godt skole-hjem samarbejde er afgørende.

Her på siden finder du links til forskellige publikationer og idéer til, hvordan man kan tilrettelægge skole-hjem-samarbejdet.


Guides med idéer og film om skolereformen og om at støtte sine børns sprogtilegnelse

Der findes flere film, der er rigtig gode at bruge i samarbejdet mellem skole og hjem. Undervisningsministeriet har fx lavet en film om den nye danske folkeskole, som findes på arabisk, bosnisk, engelsk, somali og tyrkisk, og filmen 'Sprog er en gave' er ligeledes en hjælp til samtalen om, hvordan man som forældre støtter sit barns sprogtilegnelse. Den findes på ni forskellige sprog. Filmene finder du links til nederst på siden. 

Vi linker dig også hen til den tidligere tosprogstaskforces gode sider om skole-hjem samarbejdet, og du kan finde en guide i form af et hæfte om skole-hjem-samarbejdet med nydanske forældre samt et hæfte med bud på værdsættende forældredialog i forbindelse med uddannelsesvalg.