Sprog og fag går hånd i hånd

Få hjælp til arbejdet med sproglig udvikling i alle fag.

Alle børn har gavn af en fagundervisning, der understøtter deres brug af sprog til at at lære fag med. Men for flersprogede børn og unge - ikke mindst de nyankomne - kan det være den afgørende faktor, om de kommer ind i en god udvikling, som gør dem i stand til at få udbytte af undervisningen i en almindelig klasse.

Alle lærere må undervise i sprog og fag på samme tid og sikre, at undervisningen både er fagligt og sprogligt udviklende. Det kræver en bevidst sprogbaseret undervisning, hvor læreren har tænkt over, hvordan forskellige måder at bruge sprog på kan bygge bro mellem elevsprog og fagsprog.

Man må som lærer spørge:
- Hvilket sprog har eleverne? - Hvilket sprog kræver undervisningen? - Hvilket sprog skal eleverne så lære? - Og hvordan gør jeg så det?

I den sprogbaserede undervisning er stilladsering et nøgleord; læreren må konsekvent modellere opgaveløsninger for eleverne. Dette og mere kan du finde god viden om og praksisnære ideer til i nedenstående læremidler.

 


Fra dagligt sprog til fagligt sprog - men hvordan?

At lære fag og sprog skal gå hånd i hånd, og lærerens rolle er at tilrettelægge sprogudviklende forløb og stilladsere sprogudviklingen ved at skabe situationer, hvor sproget bruges forskelligt!
- Men hvordan gør man lige det? 

Broen til fagsproget er en ny praksisanvisende idébog, der viser, hvordan man kan tilrettelægge en sprogudviklende undervisning for alle elever i klassen. Og de konkrete ideer til undervisningen er det bærende i bogen og det tilhørende gratis website. 

Reserver Broen til fagsproget

 


Idekatalog:
30 ideer til et aktivt samarbejde om sprog ved skolestart

For sproglig udvikling kommer af sproglig deltagelse - men hvordan tænker man sprogunderstøttende tiltag med, når man planlægger, hvad en aktivitet skal indeholde.
I dette idekatalog fra Nationalt Videncenter for Læsning er samlet 30 konkrete ideer til, hvordan man kan skrue op for børnenes sproglige deltagelse i hverdagen i skolen - ved at skrue lidt ned for individuelle aktiviteter med udfyldningsopgaver og op for aktiviteter, der kræver samarbejde med samtale og undersøgelse.

Kataloget henvender sig til lærere og pædagoger i indskolingen.

Hent idekataloget

 


Sproglig udvikling i fagene
- 13 gratis undervisningsforløb

Til fagene dansk, matematik, historie, idræt og na/tek er der lavet et detaljeret inspirationsmateriale til, hvordan skoler kan arbejde med det tværgående tema sproglig udvikling i disse fag med særligt fokus på tosprogede elevers sproglige udvikling. Med til materialet hører også en generel introduktion til temaet sproglig udvikling.

Inspirationsmaterialet er udviklet af VIA UC og UCC på vegne af Undervisningsministeriet på baggrund af forskning og afprøvet sammen med faglærere.

Gå til siden med forløbene om sproglig udvikling i fagene på EMU (link kommer)

Hent introduktion til sproglig udvikling i fagene (pdf)

 


Viden Om sprog og læsekompetencer hos tosprogede elever

Hent gratis disse meget fine Viden Om-udgivelser, som samler og formidler evidensbaseret viden om, hvordan ledere, lærere og pædagoger kan støtte tosprogede elever i at blive stærkere i det danske sprog.

Her får du kort og enkelt præsenteret elementer i undervisningen, der ifølge forskningen gavner tosprogede elevers tilegnelse af det danske sprog og læsning mest. Der er to vidensnotater. Det ene fokuserer på evidensbaserede metoder til undervisning af tosprogede elever generelt i grundskolen. Det andet har særlig fokus på nyankomne elever og præsenterer forskningsbaseret baggrundsinformation om sprogtilegnelse. Derudover er der udarbejdet to udviklingsredskaber, tre plakater og tre film til materialet.

Hent hele Viden om-materialet

 


Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer
- afdækningsmateriale til brug ved modtagelse af nyankomne og øvrige flersprogede børn og unge

Undervisningsministeriet har udviklet materialet 'Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer' til afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer, som kan anvendes både til den indledende afdækning af nyankomne elever og til løbende opfølgning på nyankomne og øvrige tosprogede elevers udvikling. På den måde understøtter materialet et fokus på den enkelte elevs progression og udbytte af undervisningen.

Gå til siden med afdækningsmaterialet på EMU

 


Styrk sproget - styrk læringen
- praksisnær håndbog

Pauline Gibbons klassiker er endelig oversat til dansk. Praksisnær håndbog til lærere og studerende med både teoretisk gennemgang og en lang række øvelser, strategier og modeller - lige til at bruge i undervisningen.

Reservér Styrk sproget - styrk læringen

 


Kom ind i sproget
- teoretisk indføring, helt tæt på fagene

Gennem 11 tematiserede kapitler flettes teoretisk begrebsindføring, analysemodeller og overordnede principper sammen med eksempler på autentiske, eksemplariske læringsforløb - med fokus på faglig og sproglig udvikling. For lærere med flersprogede elever og for lærerstuderende.

Reservér Kom ind i sproget

 


Materialer til og om genrepædagogik

Lad sproget bære

Lad sproget bære er både en grundbog, en opslagsbog og en andetsprogsdidaktik hængt fint op på praksisbeskrivelser. Til andenudgaven af bogen fra 2015 hører en dvd med mere end 200 siders konkret arbejdsmateriale med.

Reservér Lad sproget bære

 

Film om genrepædagogik - med praksiseksempler

Undervisning med genrepædagogik foregår i flere faser. Der vil altid være en fase, hvor læreren styrer et fælles arbejde i klassen, som stilladserer elevernes selvstændige arbejde. I det fælles arbejde præsenterer læreren en nøje gennemtænkt model for opgaveløsning, som eleverne skal efterligne. I denne film fra Filmkompagniet kan du se eksempler på brug af Teaching Learning Cycle, Reading to learn samt SFL – Systemisk Funktionel Lingvistik.

Se filmen på filmkompagniet.dk

 

Hjemmeside om genrepædagogik

På denne hjemmeside kan du læse om genreundervisning på Sølystskolen i Silkeborg. Her er mange gode ideer, praktiske eksempler og et hav af konkrete forløb, du kan downloade og afprøve.

Gå til Kompetencecenter for Integrations side om genrepædagogik - sprogbaseret undervisning i alle fag

 

Husk ideerne til en anden gang

Hent en digital huskeliste på mitCFU med ovenstående didaktiske titler og håndbøger til arbejdet med sprogbaseret undervisning.