Læsekonference

De årlige inspirationsdage foregår den  2. og 3. maj på Comwell Sport Rebild Bakker

Sæt allerede X i kalenderen nu - Glæd dig til årets udgave af "DE små LÆSER".

Under overskriften "DE små LÆSER - med og uden strøm" sætter konferencen DE små LÆSER 2018 fokus på de store udfordringer, læseunderviseren står overfor. 

Den digitale verden er blevet en del af skolen hverdag - også i indskolingen.

Forlagene tilbyder masser af digitale læremidler, eleverne taster løs på forskellige devices, tekster læser på skærm og lærerne tænder for klassens board, før undervisningen går i gang.

Det kan være svært at vælge og navigere i det store udbrud af analoge og digitale muligheder.

Konferencen i år ønsker derfor at belyse læseundervisning ud fra begge perspektiver - altså, læsning med og uden strøm.

Gennem fælles oplæg, temagrupper og udstilling kan du blive inspireret, opdateret og måske provokeret.

Onsdag er der fokus på læseindlæring - torsdag er litteraturundervisningens dag.

Du kan bl.a. møde:

  • Lotte Salling, forfatter og bevægelsespædagog
  • Christina Lund Jacobsen, forfatter, lærer og it-vejleder
  • Ditte Mejlhede, filmpædagogisk konsulent
  • Kristiane Hauer, Cand. mag., forfatter og PHD studerende
  • Steffen Larsen, børne-  og ungdomsanmelder ved Politiken

Og mange flere......

Se yderlig information i programfolderen