Læsning

Få inspiration til læseundervisning og litteraturarbejde

Undervisningen bør tage udgangspunkt i de erfaringer eleverne har med læsning og skrivning fra børnehaveklassen. Flere er sikkert allerede godt i gang med læsning og skrivning, de fleste kender sikkert allerede mange bogstaver. 

Læsning skal være sjovt, der skal skabes inspiration til mere læsning. I klassen skal der være bøger, plakater,  QR-koder og andre motiverende tekster. 

Du kan læse mere i vejledningen for faget dansk

Og hvad så i praksis?

 • Fokus på bogstaver og lyde

  Lydret Tingkuffert
  Ved VIA CFU kan du låne en kuffert med lydrette ting. Du kan også downloade aktiviteter til hele klassen her

  Værkstedskasser
  Se vores værkstedskasser med sprog og læsestimulerende materialer

  Træningsopgaver
  Download opgaver der fokuserer på bogstaver og lyde i forbindelse med elevernes selvstændige læsning. 


 • 120 ord

  Sådan får du bevægelse i undervisningen med de 120 ord

  Se listen med vores udlånsmaterialer

  Download aktivitetsforslag til gulvspil eller vægspil
 • Læsetræning

  Klassens fælles læsebog

  Alle elever i din klasse er næppe på samme læseniveau, og vil derfor ikke udvikle læsefærdigheder ved at læsetræne i den samme tekst. Men når du vil undervise i bogstav-lydsammenhænge og afkodningsstrategier, kan det være hensigtsmæssigt at have en fælles "modeltekst" til fælles gennemgang.

  Se listen med bøger, der vil være velegnede til formålet.

  Fælles læsebog til 0. klasse

  Fælles læsebog til 1. klasse

  Fælles læsebog til 2. klasse

   

  Opgaver til læsetræning

  Download opgave med fokus på afkodningsfærdigheden

  Download opgave med fokus på tekstforståelse

  Download opgave med fokus på de mange intelligenser 

  Download opgave med fokus på strategier til før, under og efter læsning

  Download opgaver med fokus på fortolkning

 • Højtlæsning

  Elevernes højtlæsning er en vigtig aktivitet i udviklingen af flydende læsning. Der skal læres meget. Der skal arbejdes med gentagen læsning. Der skal læses med betoning, som viser god forståelse.

   

  Læsebilletter
  Udpeg nogle elever, der har til opgave at være oplæsere. Klassekammeraterne får udleveret 3-4 læsebilletter, som de kan "købe" sig til højtlæsning med. Aktiviteten er velegnet, men klassen arbejder med individuelle aktiviteter - og nogle måske har brug for et break.

  Højtlæsningsterning
  En "fold selv" terning med differentierede højtlæsningsmuligheder 

  Læs-højt-klasse
  En kasse fyld med sedler der udfordrer elevens højtlæsning.

  Elev-elev respons 
  En god respons kræver kendte kriterier for responsen. Lad evt. eleverne selv være med til at opstille kriterierne, så de er gennemdiskuterede og kendte af alle. Lade ikke flere kriterier komme i spil, end eleverne kan overskue det, i den enkelte opgaveløsning.

   

 • Gruppelæsning

  Styrmandslæsning 

  Styrmandslæsning kan være en af måderne at strukturere gruppelæsningen på i en periode. Gruppestørrelsen kan variere, men mere end 3-4 elever i gruppen fungerer sjældent optimalt.

  Alle elever har et læsekort (der kan bruges som bogmærke), hvoraf det fremgår hvorledes læsningen skal foregå. En af gruppens medlemmer har rollen som Læsestyrmand - en rolle, der går på skift fra gang til gang. Læsestyrmanden har kommandoen og "hans" læsekort ser anderledes ud. Bl.a. har læsestyrmanden ekstra forberedelse hjemme, idet det er "ham", der skriver lapperne med ord eller sætninger til hentediktaten. Det er naturligvis ord og sætninger fra læselektien, der vælges til diktat.

  Download læsekort til styrmandslæsning

  Rollelæsning download ideer til roller i læsegruppen

  Tomandslæsning download instruktioner

  Download ideer til læseaktiviteter i makkerpar eller i mindre grupper

 • Opgaver til læsetræning

  Få tjek på historien med dette opgaveark. 

  Der er fokus på tekstindhold og fortolkning

   

  Hent arket her