Udeskole og udeundervisning

Forandringer og fysiske afstand er nogle af de nye tiltag der skal tages højde for i undervisningen i disse tider.

Faglige (fysiske) fif

På denne side finder du nogle hjemmesider, hvorfra du kan hente inspiration og konkrete aktiviteter til din udeundervisning.

Hvordan tilrettelægges, organiseres og gennemføres danskundervisningen udendørs?
Få inspiration på EMU-siden "Dansk - Undervisning ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger"

Denne filmserie viser, hvordan man kan arbejde med udeskole med både store og små elever.
Filmene viser hvor forskelligt udeskole kan gribes an både i forhold til organisering, didaktik og klasseledelse.
www.filmkompagniet.dk

Dansk Skoleidræt kommer med en række forskellige forslag til, hvordan undervisningen kan flytte udenfor enten som en del af den fagfaglige undervisning eller gennem leg og bevægelsesaktiviteter.
https://skoleidraet.dk/

Nye ramme for undervisningen kræver nye tilgange og nye muligheder for at inddrage omgivelserne og kroppen i højere grad. Udeundervisning og udeskole hjælper med at imødekomme den aktuelle udfordring skolerne står midt i. Siden giver både gode råd og inspiration til den nye måde at inddrage uderummet på.
www.udeundervisning.dk

Et læringsmateriale der kan bruges til at få implementeret udeskole på den enkelte skole eller som en platform der kan inspirere til udvikling og evaluering af de aktiviteter der allerede er i gang.
www.udeskole.nu

Her finder du inspiration og ideer til aktiviteter og undervisningsforløb til udeskoleundervisning, både fra et teoretisk og et praktisk perspektiv.

https://www.skoven-i-skolen.dk/

https://www.skoven-i-skolen.dk/udeskole-teori