Engelsk i indskolingen

PÅ VIA CFU har vi en del forskellige velegnede materialer til engelsk allerede fra 0. klasse. Kom og bliv inspireret.

Tidligere sprogstart 

På hjemmesiden ”Tidligere Sprogstart” har sproglærere fra fem københavnske folkeskoler i samarbejde med faglige konsulenter fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole udviklet undervisningsforløb med mål og lærervejledning, årsplan, sprogport folio, sprogpas og sproglege. 

Hent materialerne her

Praksisanbefalinger

Systemer til tidlig engelskstart 

I nedenstående liste findes en oversigt over de systemer, som pt findes til 0.-2. klasse. 

Hent listen og læs mere om systemerne 

Lån supplerende materialer hos CFU

CFU har indkøbt en række materialer til tidlig engelsk, som kan lånes i klassesæt. Det er rim/remser, billedbøger, stor/lille bog, film og diverse konkrete materialer.

Læs mere om materialerne her og lån

Gode sites

Se nyttige links - begynderengelsk

Timens opbygning

Det er en god ide at starte timen med nogle fælles aktiviteter. En sang, et digt, en bevægelsesleg, gennemgang af nyt ordforråd osv.

Derefter kan eleverne arbejde alene eller små grupper med at tegne, farve, spille eller skrive enkelte ord. 

Timen afsluttes også fælles med eksempelvis en fortælling.

Tips til tidlig sprogundervisning:

  • Der skal skabes et trygt, glad og aktivt læringsrum.
  • Undervisningen skal bygge på leg og mundtlighed.
  • Sprog = handling (learning by doing)
  • Eleverne kan ikke forventes at kunne læse og skrive.
  • English as the classroom language
  • Gentagelser (Fokus på udtale og intonation).
  • Begyndende kulturel bevidsthed.
  • Opmuntring og anerkendelse.