Engelsk og elever med særlige behov

Vi må ikke lade børn med særlige behov i stikken, selv om engelsk kan falde dem svært.

Det bliver efterhånden mere og mere nødvendigt at kunne begå sig på engelsk både i Danmark og internationalt, da engelsk ofte er kommunikationssproget i mange sammenhænge. Engelsk er i dag vores vigtigste fælles verdenssprog og hører til grundlæggende uddannelse i Danmark. Vi må derfor ikke lade børn med særlige behov i stikken, selvom engelsk kan være ekstra svært for denne gruppe.

Didaktisk vil lærere bl.a. kunne finde hjælp i dansk som andetsprog, hvor forforståelse er afgørende. Snak teksterne igennem med dem på dansk, inden arbejdet på engelsk. Metoden med kun at snakke engelsk i timerne - gør desværre ofte disse børn meget usikre.

Fokusér i lang tid mest på den mundtlige dimension - og lad eleverne bruge al den computerstøtte til oplæsning og skriveopgaver, de kan få. 

 

Differentiering i engelskundervisningen

Ideer til at inkludere de svageste elever

 

skønlitterærtitler til specialklasser og svage læsere i overbygningen

CFU har indkøbt en række titler, der kan bruges i specialklasser og til de ældste elever.

Læs mere her og book bøgerne

Letlæste fagbøger eller små videosekvenser er også en mulighed.

Book her

Gyldendal har udgivet et nyt system - Crossroads - til 7.-10 klasse med tekstdifferentiering. Grundbogen fås i to udgaver, Texts og Texts light. Bøgerne bruges sammen, da layout og illustrationer er ens, mens teksterne er på to forskellige niveauer. Eleverne kan således arbejde sammen uanset, hvilket niveau de er på. 

Lån til gennemsyn

HELP

- ny type undervisningsmateriale for børn, unge og voksne med dysleksi og store vanskeligheder med at læse og stave på engelsk fra Special Pædagogisk Forlag.

Lån til gennemsyn

 

Gode sites

- under nyttige links og begynderengelsk findes en række gode links til svage elever. Bl.a. kan nævnes Oxford Owl, gratis e-bøger med lyd. 

Oxford Owl - Gratis E-bøger

Listening Lab

Mange forskellige opgaver

News in levels - Nyheder på tre forskellige niveauer

Begynderengelsk

British Counsil - Learn English Teens

Starfall

Learning chocolate - a vocabulary learning platform