Læringsmålstyret undervisning i fremmedsprogene

De nye Forenklede Fælles Mål (FFM) er en del af folkeskolereformens målsætning om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan.

I den læringsmålstyrede undervisning skal lærere arbejde systematisk med læringsmål i tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen. Læringsmålene er styrende for valget af indhold, forløb og aktiviteter. De nye FFM er læringsmål, der skal understøtte lærernes arbejde med læringsmålstyret undervisning.

Forenklede Fælles Mål

I informationssamlingen har CFU en række pædagogiske titler om målstyret læring.

Hent litteraturlisten

Konkrete skabeloner, som kan bruges som inspiration til at understøtte målstyret læring:

De gode læringsmål

Starting the lesson

Anfang einer Unterrichtsstunde

Barometer – målskema til tysk

Barometer - målskema til engelsk

Årstaksonomi – engelsk 1. klasse

Årstaksonomi - engelsk 9. klasse

Fokusområder – engelsk

Fokusområder – tysk

Forenklede Fælles Mål i engelsk sammenlignet med Fælles Mål 2009

Forløbsbeskrivelse – tysk

Forløbsbeskrivelse - engelsk

If you aim at nothing

You will hit it every time

Zig Ziglar