Regler for sprogfagene

Læs her om de vigtigste regler for sprogfagene i Folkeskolen.

Forenklede Fælles Mål

På denne side kan du navigere imellem Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen. 


Prøvevejledning til FP9/FP10 

Der er blevet lagt nye prøvevejledninger ud på Ministeriets hjemmeside.

Nyt for prøvetermin 2017 

I den mundtlige prøve er begrebet redegørelse erstattet af præsentation, således at begreberne stemmer overens med Fælles Mål. Hermed åbnes mulighed for nye præsentationsformer. Krav og vurderingskriterier er uændret. 

Både i den mundtlige og skriftlige prøve skal eleverne anvende viden om engelsk/tysk/fransktalende landes kultur- og samfundsforhold.  

Implementering af digitale prøver i fremmedsprogene - lytte, læse, sprog og sprogbrug. 

Maj 2018 Pilotforsøg
Maj 2019 Frivillig, men skolerne retter selv papirprøverne.
Maj 2020 Obligatorisk. Alle skoler går til digitale prøver. 


Nationale test i engelsk


7 skarpe til sproglæreren

Som en håndsrækning med tilrettelæggelsen af folkeskolens afsluttende prøver, har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udarbejdet et faktaark med ”7 skarpe”, der indeholder relevante spørgsmål og råd til læreren om prøverne. 


Prøver, evaluering og undervisning - PEU

PEU hæfterne udgives ikke længere. I stedet vil ministeriets fagkonsulenter skrive artikler om nyt fra prøverne.


Elevopgaver til Folkeskolens afgangsprøver kan lånes på dit lokale CFU

Desuden offentliggøres alle prøve- og eksamensopgaver fra 2010 og frem til i dag nu på nettet.


Rettevejledningerne til FSA og FS 10

Rettevejledninger for indeværende år og tidligere år kan du finde ved at vælge årstallet i menuen.


Forslag til prøvespørgsmål til engelsk

På de følgende links findes en række gode spørgsmål indenfor et stort udvalg af temaer.


Elever med særlige behov i engelsk


Ekstra tid og hjælpemidler