Film om inklusion til lærere og pædagoger

Don't tell it - show it!

Se gratis korte film med inspiration til god praksis og eftertanke...
Formidling gennem levende billeder har klare fordele; seeren kan komme helt tæt på praksis, og der kommer mange nuancer med, når billeder og lyd supplerer hinanden. Her finder du links til korte film, der med stor styrke kan bruges som inspiration i personalegruppen eller teamet:

At hjælpe det uorganiserede barn

Kort tegnefilm om Viktor, der synes, det er svært at gå i skole - og hvordan små ændringer fra lærerens side kan gøre en stor forskel.
Gå til Youtube og se filmen 'En lille hjælp i skolens hverdag - det uorganiserede barn'


Bokstavbarnet - en lille tegnefilm om udfordringer for børn med opmærksomhedsproblemer

Filmen er velegnet som oplæg og ramme for et forløb med fokus på livet i klassen, forskellighed, respekt og medmenneskelig forståelse. Aktuel hvad enten klassen rummer elever med bogstavdiagnoser eller ej.
Se filmen på mitCFU 


 

Film om/med god praksis - fra filmkompagniet

Filmkompagniet, som står bag en række gratis film om og fra folkeskolen, har i mange år produceret film, der viser eksemplarisk undervisning - med skolelærere som målgruppe.
Vinklen er, at ved at vise hvad der virker, kan vi få mere af det.
Blandt Filmkompagniets mange film er der flere, der handler om inkluderende undervisning, som varmt kan anbefales til egen eller fælles inspiration, fx på et team- eller personalemøde:

 

Motiverende læringsmiljøer i praksis - en ny forståelse af motivation

Motivation er ikke noget, den enkelte elev har eller ikke har - det er noget, der skabes i mødet mellem eleverne og den uddannelsessammenhæng, de indgår i. De to film formidler forskning og giver via eksempler fra praksis lærere indsigt i, hvordan man kan skabe mere motiverende læringsmiljøer, lyst og engagement hos elever. Film 1 uddyber, hvorfor motivation er noget der opstår kontekstuelt, og film 2 giver bud på, hvordan man kan arbejde med motivation i praksis. 
Læs mere og se filmene

 

Psykologisk ilt i skolen

Fire korte film om de menneskelige grundbehov: At være den man er, at kunne se mening, at høre til, at kunne mestre tingene.
I skolen skal lærerne nære eller ”ilte” disse behov hos børnene - og hjælpe eleverne til selvbestemmelse og bedre trivsel. I disse film præsenteres to af vitaliseringspsykologiens modeller udviklet af professor Jan Tønnesvang.
Læs mere og se de fire film

 

Flyt fokus - samvær og trivsel i børnehaven

Den adfærd man giver opmærksomhed, får man mere af. Fokus skal derfor være der, hvor barnet gør det, vi ønsker, og det er pædagogens positive og proaktive strategier, som gør den store forskel. Brug disse tre korte film til at se, hvordan pædagoger kan fremme børns positive udvikling, og få konkrete værktøjer til praksis i en børnehavehverdag. Filmen er målrettet pædagoger i dagtilbud.  
Læs mere og se de tre film

 

Inklusion i klassen - udvikling af lærerkompetencer

Tre afsnit á cirka 20 minutter.  Man følger lærerne i klasselokalet, når de udfordres, og når de afprøver nogle af de strategier, som er blevet drøftet under vejledningen. Strategier som er gode til alle børn – ikke kun til de børn, som har det svært, og som kan være svære at nå.
Læs mere og se de tre film

 

Inkluderende klasseledelse - forskning og praksis

Fire film á cirka 15 minutter. Forskning inden for inkluderende klasseledelse bringes her helt ind i klasselokalet. Filmene viser inkluderende klasseledelse i praksis med afsæt i en analyseramme, der kan bruges som et hjælperedskab ved at fungere som en guide til at analysere og reflektere over egen praksis ved at sætte fokus på områder, man kan gå i dybden med. 
Læs mere og se de fire film

 

Inklusion i praksis på Tåsingeskolen

En film á 32 minutter. Inklusion er ikke et redskab eller en metode - det er en tænkning.  Filmen viser eksempler fra både indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen på, hvordan Tåsingeskolen arbejder med inklusion. Se også, hvordan ledelsen tager medansvar og ikke overlader inklusionsopgaven til lærerne, for det er hele skolens ansvar at arbejde inkluderende.
Læs mere og se filmen

 

Trivselsgrupper for skolebørn

I to korte film viser Silkeborg Kommune, hvordan de har valgt at forebygge ved at tilbyde trivselsgrupper på skoler for børn, der har trivselsproblemer i forbindelse med fx skilsmisse, dødsfald eller lavt selvværd. I filmen fortæller børnene om, hvordan ondt i maven og klump i halsen forsvinder, når de kommer i trivselsgruppe, og de fortæller, at det er rart at hjælpe andre børn. De to gruppeledere er med til at sætte rammerne og der er nærvær og tid, men det er børnene, der har ordet.
Læs mere og se filmene

  •  

    Bag enhver handling ligger et behov - konflikthåndtering i skolen

    Fem film på i alt 40 minutter. Børn i alle aldre kan lære konflikthåndtering - værktøjerne er de samme. I filmen vises metoder til, hvordan man kan forstå og møde en konflikt så der opstår ny forståelse og nye handlemuligheder. Metoden er baseret på IVK (Ikkevoldelig Kommunikation) og indeholder værktøjer, som kan bruges til at opretholde dialog, løse konflikterne og genoprette tillid mellem parterne. 
    Læs mere og se de fem film