Klasserumsledelse

God og tydelig klasserumsledelse har stor betydning for elevernes trivsel og faglighed.

Se og lån læremidler om klasserumsledelse på VIA CFU


Klasserumsledelse

På denne digitale huskeliste finder du titler, der alle handler om klasseledelse og inspiration til, hvordan man kan gribe dette an. De fleste af titlerne har særligt fokus på klasseledelse i en inkluderende skole - hvor der skal være plads til alle.
Gå til mitCFU og vælg fra listen

Nest og co-teaching

God klasserumsledelse gennem tydelighed og struktur.
Gå til mitCFU og vælg fra listen

Cooperative learning

Læringsstrategier der skaber faglig fokus og trivsel
Gå til mitCFU og vælg fra listen

 


Hjælp til struktur gennem visuelle virkemidler


Picto Selector

Picto Selector er en symbolsamling med over 30.000 billedsymboler.
Symbolerne må frit benyttes til ikke kommercielle formål i henhold til Creative Common's License. Picto Selector er udviklet af Martijn van der Kooij fra Holland, og oversat til dansk af Kommunikationscentret i Hillerød.
Læs mere og få hjælp til at downloade Picto Selector

ShowMyDay

ShowMyDay er et pædagogisk digitalt hjælpemiddel til mennesker med særlige behov for struktur - med fokus på autisme. ShowMyDay kan gøre hverdagen meget lettere for dig og alle dem, du er resurseperson for i det daglige.
Man kan anmode om gratis prøveperiode.
Gå til ShowMyDay

Mobilize Me

Mobilize Me er et støtteværktøj til iPad og tablet, som hjælper børn, unge og voksne med kognitive forstyrrelser med at visualisere hverdagens struktur ved hjælp af pædagogisk effektive virkemidler som tidsmarkør og billeder. Prøv det gratis i 30 dage.
Gå til mobilize-me.com

PlaNet

PlaNet er et mobilt støtteværktøj, som hjælper unge og voksne med at skabe struktur i hverdagen og sikre kommunikation og videndeling med deres netværk. Prøv det gratis i 30 dage.
Læs mere og prøv det af

MemoAssist

App, hvor man kan overskue sin dag, oprette daglige rutiner og blive motiveret til at udføre dem.
Læs mere om MemoAssistent


Film om/med god praksis


Filmkompagniet, som står bag en række gratis film om og fra folkeskolen, har i mange år produceret film, der viser eksemplarisk undervisning - med skolelærere som målgruppe.
Vinklen er, at ved at vise hvad der virker, kan vi få mere af det. Blandt Filmkompagniets mange film er der flere, der handler om klasserumsledelse. Kig fx på disse:

Motiverende læringsmiljøer i praksis - en ny forståelse af motivation

Motivation er ikke noget, den enkelte elev har eller ikke har - det er noget, der skabes i mødet mellem eleverne og den uddannelsessammenhæng, de indgår i. De to film formidler forskning og giver via eksempler fra praksis lærere indsigt i, hvordan man kan skabe mere motiverende læringsmiljøer, lyst og engagement hos elever. Film 1 uddyber, hvorfor motivation er noget der opstår kontekstuelt, og film 2 giver bud på, hvordan man kan arbejde med motivation i praksis. 
Læs mere og se filmene

Inklusion i klassen - udvikling af lærerkompetencer

Tre afsnit á cirka 20 minutter.  Man følger lærerne i klasselokalet, når de udfordres, og når de afprøver nogle af de strategier, som er blevet drøftet under vejledningen. Strategier som er gode til alle børn – ikke kun til de børn, som har det svært, og som kan være svære at nå.
Læs mere og se de tre film

Inkluderende klasseledelse - forskning og praksis

Fire film á cirka 15 minutter. Forskning inden for inkluderende klasseledelse bringes her helt ind i klasselokalet. Filmene viser inkluderende klasseledelse i praksis med afsæt i en analyseramme, der kan bruges som et hjælperedskab ved at fungere som en guide til at analysere og reflektere over egen praksis ved at sætte fokus på områder, man kan gå i dybden med. 
Læs mere og se de fire film