Undervisning af ordblinde

Materialer og idéer til dig, der underviser ordblinde.

På denne side har vi samlet nogle forslag til materialer og andre resurser, som du kan bruge i forbindelse med undervisning af ordblinde elever.
Her er materialer, som du kan låne gennem VIA CFU, både til din egen inspiration og til brug i undervisningen med eleverne. Derudover guider vi dig også til idéer, opgaver og inspiration, som findes på forskellige gode hjemmesider. 

Gode idéer og materialer til OBU

 • Lån materialer - mest til grundskolen

  Titler fra VIA CFU om ordblindhed både til dine elever og til dig selv

  Ord

  Ord er et undervisningsmateriale til elever med ordblindhed eller fonologiske vanskelighede, der i følge forlaget henvender sig til elever, som er testet i enten ’gul’ eller ’rød’ kategori i Den tværgående ordblindetest. I Ord undervises eleverne i tre relevante ordlæse- og stavestrategier med det formål at bibringe dem solide og overskuelige strategier til at læse og stave ord. Ord 1 er det første af fem elevhæfter i serien Ord, og eleverne vil i dette hæfte arbejde med at læse og stave lydrette enstavelsesord. Du kan låne Ord-serien i CFU's informationssamling, så du kan tjekke dem ud.
  Reservér titlerne i Ord-serien 

   

  Fonologik

  Fonologikbøgerne er et læse-stave-materiale til ordblinde. Lån materialet i VIA CFU's informationssamling (som inspiration og information til dig selv).

  Reservér Fonologik 1

  Reservér Fonologik 2

  Læs om metoden bag Fonologik-bøgerne på dr.dk/ligetil

   

  Fingernemt

  Finn Fingernem lærer bogstaver og tapper lydrette ord. Materialet præsenterer en måde at arbejde med bogstaver og lyd til elever med dyslektiske vanskeligheder. Lån materialet i VIA CFU's informationssamling (som inspiration og information til dig selv).
  Reservér Fingernemt

   

  Søde ord - alle kan lære at læse

  En undervisningsarbejdsmappe inkl. cd med sange om vokalerne, konsonantklyngerne og alfabetets bogstaver. Til registrerede skoler, som betaler til Copydan, følger en usb til klassekopiering. Materialet er undervisningsdifferentieret og foregår i individuelt tempo - hvilket er godt for de hurtige elever, nødvendigt for de langsomme og helt uundværligt for de ordblinde.
  Materialet er skabt til både indskoling og specialundervisning. I mappen er der lærervejledning med bl.a. vejledninger til hver opgaveside.
  Reservér titler fra Søde ord-serien - alle kan lære at læse

   

  Drilleord

  Fortsættelsen af Søde ord-materialet.
  Reserver titler fra Drilleord-serien

   

  Bøger om ordblindhed

  På denne digitale huskeliste finder du en lang række titler til lærere og pædagoger om dysleksi - og om undervisningen af ordblinde børn og unge.
  Tjek bøgerne ud på mitCFU - og reserver med det samme

   

  Tv om ordblindhed

  På denne digitale huskeliste kan du streame en lang række udsendelser, der omhandler dysleksi og dét at være ordblind.
  Tjek udsendelserne ud på mitCFU - og stream med det samme

   

 • Lån materialer - mest til unge og voksne

  Titler fra VIA CFU om ordblindhed primært til din egen orientering - men også lidt til dine elever/studerende 

  Fonologik

  Fonologikbøgerne er et læse-stave-materiale til ordblinde. Lån materialet i VIA CFU's informationssamling (som inspiration og information til dig selv).

  Reservér Fonologik 1

  Reservér Fonologik 2

  Læs om metoden bag Fonologik-bøgerne på dr.dk/ligetil


  Om ordblindhed

  På denne digitale huskeliste finder du en lang række titler om dysleksi - og om undervisningen af ordblinde børn og unge. Lån dem hjem til dig selv fra VIA CFU's informationsafdeling.

  Læs om bøgerne på mit CFU - og reserver med det samme

   

  Tv om ordblindhed

  På denne digitale huskeliste kan du streame en lang række udsendelser, der omhandler dysleksi og dét at være ordblind. Lån dem hjem til dig selv fra VIA CFU's informationsafdeling.

  Tjek udsendelserne ud på mitCFU - og stream med det samme

   

 • Find digitale idéer og gode sites

  På nettet findes mange brugbare redskaber og øvelser, der kan bruges i undervisningen af ordblinde børn. Se nogle af dem her.

  Nationalt videncenter for læsning

  Se videncentrets site med viden om dysleksi. Gode links og nyttig viden.
  Gå til videncentrets hjemmeside


  Ordblindeforeningen

  Find viden, råd og hjælp - hvad enten du er lærer eller forældre til et ordblindt barn eller selv er ordblind.
  Gå til ordblindeforeningen.dk


  Ordblindetesten

  I begyndelsen af 2015 lancerede Undervisningsministeriet Ordblindetesten, der blev stillet frit til rådighed for alle skoler i Danmark.
  Gå til ministeriets side om ordblindetesten


  Brug ordblindetesten med omtanke

  Rigtig mange har taget Ordblindetesten til sig og anvender den til diagnosticering af ordblindhed blandt elever i grundskolen. Det er dejligt, at kommunerne har taget redskabet til sig, men det er vigtigt, at man udelukkende bruger testen, når der er en begrundet mistanke om ordblindhed. Denne artikel forklarer, hvorfor det er vigtigt, og hvad en begrundet mistanke bør basere sig på.

  Der skal være tydelige tegn på ordblindhed før du bruger den som testredskab:
  Læs dig klogere på ordblindetesten


  Et liv som ordblind

  På hjemmesiden Et liv som ordblind kan du finde en masse viden og historier om ordblindhed, inddelt i temasider.
  Gå til etlivsomordblind.dk


  Ordblind/læsesvag - Folkeskolens temaside 

  Fagbladet Folkeskolen har på deres hjemmeside samlet artikler, anmeldelser og projekter om undervisning af læsesvage/ordblinde.
  Gå til siden på folkeskolen.dk


  Ordblindetræning - kurser og artikler

  På hjemmesiden ordblindetræning.dk finder du kurser, materialer og artikler om ordblindhed. Bag sitet står Thomas Mose og Mikael Højbjerg, ordblindelærere og læsevejledere, som er prisbelønnede udviklere af undervisningsmaterialer til børn, unge og voksne med ordblindhed.

  Gå til ordblindetræning.dk


  Rygesalt

  En hjemmeside om ordblindeundervisning med blandt andet videosekvenser og opgaver.
  Gå til rygesalt.dk


  Ordblindeundervisning på EMU'en

  På EMU'en er der på en temaside samlet en del viden og inspiration til arbejdet med ordblinde børn - lige fra inspiration til undervisningen til muligheder for prøverne. 
  Se temaside om ordblindhed på EMU'en


  Ugens nyheder på let dansk

  DR Ligetil giver usikre læsere overblik over dagens nyheder. Sitet tekster er bearbejdet til let dansk og kan desuden læses op. Hver uge tilføjes opgaver, billeder og quizzer til ugens aktuelle historier.
  Gå til DR Ligetil - Nyheder der er lette at læse


  Lette e-bøger til unge og voksne

  Bibliotekernes hjemmeside, hvor læsere med læsevanskeligheder gratis kan downloade en letlæselig bog. Bøgerne kan læses eller høres.
  NB: Man bliver ledt ind på NOTA – hvor mange bøger kun kan hentes, hvis man har adgang til Nota. Men alle de bøger, som ligger på Letbog, kan hentes frit. 
  Gå til Letbog.dk


  Letbib - det læsevenlige bibliotek

  Her finder du gode hjemmesider for ordblinde og andre, der har svært ved at læse.
  Gå til letbib.dk


  Kongevejen til det korrekte dansk?

  En lærer fra VUC Syd har lavet en hjemmeside med et hav af øvelser, tips og gode links. Kig selv med og se, om der ikke er noget relevant for dine elever/kursister.
  Gå til kongevej.dk