Trivsel & relationer


Kig med her - og få en masse ideer til materialer og aktiviteter til dit arbejde med elevernes trivsel.

Materialer fra CFU


Aktøren 

Aktøren er et undervisningsmateriale særlig rettet til mellemtrinnet mod børn med autismespektrumforstyrrelser eller lignende sociale vanskeligheder. Materialet arbejder bl.a. med, hvordan eleven lærer at kende sine følelser, analysere disse og efterfølgende at styre dem.

Læs mere og book Aktøren

 


Arbejdet med styrker og livsduelighed 

Der findes mange gode materialer til arbejdet med børns karakterstyrker og livsduelighed. På denne digitale liste har vi samlet en del af dem, som du alle kan låne på VIA CFU: 

Se og book materialer om karakterstyrker og livsduelighed

 


Det er godt at være mig

Det er godt at være mig er et materiale, vi har i udlånssamlingen. Lån bogen og brug den til samtaler om forskellighed. Kan bruges i klassen eller med enkelte elever.

Læs mere og book Det er godt at være mig

 


Flere gode materialer, du kan låne på CFU, om trivsel og arbejdet med trivsel i skolen

Vi har samlet udvalgte titler på to digitale lister, så du kan gå direkte til booking i mitCFU:

Trivselsarbejde for de mindste

Trivselsarbejde for de største

 


Ideer og aktiviteter fra forskellige hjemmesider


Materialer fra Red Barnet:
Om mobning og trivsel

Hent en række gratis materialer fra Red Barnet til alle klassetrin. Gennem øvelser og cases arbejder eleverne fagligt med mobning og trivsel og bliver klogere på, hvordan mobning i klassen kan forebygges og stoppes.

Gå til Red Barnets side med materialerne

 


Materiale fra Børns Vilkår:
Trivsel for alle

Gratis materiale med øvelser til alle klassetrin med det formål at fremme den sociale trivsel i skoleklasser.

Gå til Børns Vilkårs side med materialet  

 


Materiale fra Dansk Center for undervisningsmiljø:
Tro på dig selv 

Med baggrund i rapporten om Elevoptimisme og trivsel i skolen har DCUM udarbejdet et materiale om at lære at tro på sig selv.
Efter introduktion til begrebet 'at tro på sig selv' følger tre klasseøvelser som styrker elevernes tro på sig selv og træner dem i at deltage aktivt i undervisningen, samarbejde og fremlægge. Hver øvelse varer ca. 1 lektion. Til sidst forankres pointer og klasseaftaler.
Målgruppe: 4.-6. klasse

Hent materialet som pdf

 


Materiale fra Psykiatrifonden: 
Snak om det 

Alle børn kender nogen, der er ramt af psykisk sygdom. Psykiatrifonden har udviklet et materiale, som sætter fokus på, hvordan det er at være barn i en familie med psykisk sygdom. Øvelser, tegnefilm og interviewfilm hjælper dig med at tage hul på de svære emner.
Målgruppe: 0.-6. klasse

Det er oplagt at supplere dette med bogen Far, mor ... og børn, som du kan låne i klassesæt på CFU.

Gå til Psykiatrifondens side Snak om det 
Book Far, mor - og børn til dine elever 

 


Materiale fra Røde Kors:
Zak i skole 

Zak i skole modtog Undervisningsmiddelprisen 2018, og det er der en god grund til. Gennem materialet arbejder man med trivsel i klassen og for den enkelte i indskolingen; skolen og hverdagen bliver italesat i børnehøjde, når eleverne skal forklare og fortælle rumvæsenet Zak om deres hverdag. Materialet består af en elevbog samt en hjemmeside med film og arbejdsark. Elevbøgerne kan rekvireres gratis - det er kun portoen, der koster.
Målgruppe: Indskolingen

Læs mere, og bestil materialet Zak i skole

 


Inspirationskatalog fra Amondo og Egmont Fonden:
Øvelser med inkluderende læringsmiljøer

Flot katalog med konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer.

Hent inspirationskataloget (pdf)   

 


Hjemmeside fra Trivsel i skolen:
Film og aktivitetsforslag til bedre trivsel i skolen

Her finder du hjælp og inspiration til arbejdet med bedre trivsel i skolen. Der er masser af idéer, forslag og opgaver til både elever, lærere, pædagoger og forældre.

Gå til siden Trivsel i skolen

 


Aktivitetshæfte fra FastHoldelelsesTaskforcen og ministeriet:
Styrkespotting - se det positive i dine klassekammerater

Aktiviteter, der er velegnede til at finde positive karaktertræk og styrker hos hinanden og dermed skabe øget trivsel i klassen.

Gå til EMU's side om arbejdet med at styrke dine elever

  

Materiale fra BUPL:
Inspiration til aktiviteter og forløb i den understøttende undervisning

Hjemmeside med fag- og aldersopdelte aktiviteter med henblik på trivselsarbejde i den understøttende undervisning.

Gå til BUPL's side om understøttende undervisning


Forløb hos Skolestyrken

Skolestyrken er et skoletrivselsprogram, der tilbyder skoler én samlet indsats for hele skolen til arbejdet med at fremme skoletrivsel og bremse mobning ved i samarbejde med skolen at udarbejde aktionsplan for trivselsfremme og håndtering af mobning og uddanne centrale medarbejdere til at udvikle og forankre skolens arbejde med trivsel. Der er en stor egenbetaling.

Gå til Skolestyrken


10 film fra Børnerådet:
Børn, der lever med vold

Børn, der lever med vold er en serie på 10 film om at leve i en familie med vold. Filmene viser, hvordan du kan få hjælp. 
Du får inspiration og vejledning om børns rettigheder og muligheder.

Se filmene på YouTube


Film til den professionelle voksne


Filmkompagniet:
Film om og med god praksis 

 • Vitaliseringspsykologiens modeller
  Fire korte film om de menneskelige grundbehov: At være den man er, at kunne se mening, at høre til, at kunne mestre tingene.
  I skolen skal lærerne nære eller ”ilte” disse behov hos børnene - og hjælpe eleverne til selvbestemmelse og bedre trivsel. I disse film præsenteres to af vitaliseringspsykologiens modeller udviklet af professor Jan Tønnesvang.
  Læs mere og se de fire film
 • Flyt fokus - samvær og trivsel i børnehaven
  Om det pædagogiske didaktisk relationsarbejde. Den adfærd man giver opmærksomhed, får man mere af. Brug disse tre korte film til at se, hvordan pædagoger kan fremme børns positive udvikling, og få konkrete værktøjer til praksis i en børnehavehverdag. Filmen er målrettet pædagoger i dagtilbud. 
  Læs mere og se de tre film

 • Inklusion i praksis på Tåsingeskolen
  Cooperative learning og SP-modellen. En film á 32 minutter. Inklusion er ikke et redskab eller en metode - det er en tænkning.  Filmen viser eksempler fra både indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen på, hvordan Tåsingeskolen arbejder med inklusion. Se også, hvordan ledelsen tager medansvar og ikke overlader inklusionsopgaven til lærerne, for det er hele skolens ansvar at arbejde inkluderende.
  Læs mere og se filmen
 • Trivselsgrupper for skolebørn
  Om den tidlige indsats. I to korte film viser Silkeborg Kommune, hvordan de har valgt at forebygge ved at tilbyde trivselsgrupper på skoler for børn, der har trivselsproblemer i forbindelse med fx skilsmisse, dødsfald eller lavt selvværd. I filmen fortæller børnene om, hvordan ondt i maven og klump i halsen forsvinder, når de kommer i trivselsgruppe, og de fortæller, at det er rart at hjælpe andre børn. De to gruppeledere er med til at sætte rammerne og der er nærvær og tid, men det er børnene, der har ordet.
  Læs mere og se filmene
 

Film om udvikling af lærerkompetencer

 

Film om konflikthåndtering i skolen

 • Bag enhver handling ligger et behov
  Fem film på i alt 40 minutter. Børn i alle aldre kan lære konflikthåndtering - værktøjerne er de samme. I filmen vises metoder til, hvordan man kan forstå og møde en konflikt, så der opstår ny forståelse og nye handlemuligheder. Metoden er baseret på IVK (Ikkevoldelig Kommunikation) og indeholder værktøjer, som kan bruges til at opretholde dialog, løse konflikterne og genoprette tillid mellem parterne.
  Læs mere og se de fem film