E3U - efteruddannelse i entreprenørskab

Mangler du inspiration til arbejdet med innovation og entreprenørskab i din undervisning?

Efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Efteruddannelsen E3U sætter fokus på læringsprogression og entreprenørskab på tværs af uddannelsesniveauer og er målrettet undervisere i grundskolen, på ungdomsuddannelser og på de videregående uddannelser.

Hvad får jeres skole ud af at deltage?

- Lærere som er rustet til at anvende innovation og entreprenørskab i alle deres fag.
- Meget konkret og praksisnær efteruddannelse med udgangspunkt i lærerens faglighed.
- I deltager minimum to og opnår kollegial sparring gennem buddy-ordningen. Det understøtter læringsudbyttet og skolens didaktiske udvikling, når lærerne bliver trænet i at åbne eget undervisningsrum og respondere på andres.
- Ny inspiration til at motivere eleverne til læring og deltagelse, som kan reducere frafald
- En unik mulighed for at skabe netværk med lærere fra andre gymnasieskoler og andre uddannelsesniveauer.
- Kursisterne lærer at udvikle, gennemføre, evaluere og reflektere over egne entreprenørielle undervisningsforløb ved selv at gennemgå en entreprenøriel læreproces.

Efteruddannelsen består af 4 seminarer fordelt over 4 måneder: 3 seminarer af et døgns varighed, der afholdes som internat i inspirerende omgivelser, og 1 seminar af en arbejdsdags varighed. Derudover foregår en stor del af læringen i egen undervisning mellem seminarerne. Her er der også god mulighed for sparring med andre kursister, samt de tilknyttede vejledere.

Hvem står bag? 

VIA udvikler efteruddannelsen i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre og tortzen.bager.

Tilmelding og yderligere information

Klik her for tilmelding og yderligere information.