Internationalisering i skolen

Få inspiration og hjælp til at finde støttemuligheder, skrive ansøgninger undervise  i det internationale program

Hvad er international undervisning i praksis?

 • Finde venskabsklasser og –skoler fx gennem partnersøgningssitet eTwinning
 • Have en udenlandsk assistent på skolen i op til 1 år
 • Komme på efteruddannelse i et andet europæisk land
 • Deltage i skolepartnerskaber og meget mere

Hvad er den internationale dimension?

”Den internationale dimension er et rummeligt pædagogisk begreb, der dels omfatter en tilrettelæggelse af undervisningen, så den fremmer elevernes udvikling af interkulturelle kompetencer, eksempelvis gennem projektsamarbejde og udvekslinger.
Dels omfatter begrebet viden om andre lande og kulturer samt forståelse for globale forhold og sammenhænge.” (fra ”Internationaliseringen, der blev væk”, 2011)

VIA CFU tilbyder bl.a. hjælp til:

 • Udarbejdelse af handleplan for den internationale dimension på din skole
 • At komme i gang med støtteprogrammer til skolepartnerskaber m.v.
 • Ideer til temadage på skolen
 • Ansøgning om en assistent på skolen
 • International kontaktsøgning
 • Ideer til it-baseret samarbejde fx gennem eTwinning
 • Efteruddannelse af lærere
 • Hjælpe med den internationale dimension i fagene