Aurasma - en udvidet virkelighed

I dit arbejde med at implementere it i din undervisning, med
de selvfølgelig faglige hensyn, kunne Aurasma måske være en oplagt mulighed.

Aurasma – en udvidet virkelighed

I dit arbejde med at implementere it i din undervisning, med de selvfølgelig faglige hensyn, kunne Aurasma måske være en oplagt mulighed.

Aurasma – Augmented Reality (da:udvidet/forstærket virkelighed) er en teknologi, hvor du kan bringe fysiske- og virtuelle data sammen. Det betyder med andre ord, at fysiske elementer tilføjes et ekstra lag information i form af grafik, lyd eller video

Aurasma er en platform, hvor du kan bruge billeder, objekter og lokaliteter til at fremkalde virtuelt indhold i form af f.eks. andre billeder, videoer, 3D-modeller, animationer, samt links til andre websider. Alt dette skabes i Aurasma-app’en. Rent praktisk betyder det, at man bruger et billeder til at igangsætte/trigge et andet billede eller en video.  Resultatet af dette kaldes en Aura.

Se en introduktionsvideo video her:

https://www.youtube.com/watch?v=GBKy-hSedg8

Aurasma er gratis, som både findes til Ios og Android.

Det følgende er kun tænkt som igangsættende inspiration. Du skal derfor bare tviste og udvide, så det passer til netop til dit forløb.

Pædagogisk inspiration - historie

 • Hvilken historie gemmer din by på? Har visse historiske perioder haft indvirkning på din by, eller har byen spillet en central rolle i en begivenhed, så kunne dette fortælles gennem Aurasma. Som en del af et historieforløb kunne eleverne bringe ”deres” by i centrum ved lave et virtuelt bymuseum. Lad eleverne animere forskellige objekter rundt i byen, hvor der geografisk har udspillet sig en vigtig, spændende eller sjov historie.
 • I den forbindelse kan Aurasma også give et perspektiv på forholdet mellem fortid, nutid og fremtid.
 • Du kan modsat også som lærer sende dine elever på løb rundt i byen med Aurasmas indbyggede GPS-funktion.  
 • En moderne kunstudstilling: Du kan som lærer samle et tværfagligt forløb eller en årgangsuge mellem f.eks. fagene dansk, billedkunst og historie. Kunne man forestille sig en udstilling, hvor man f.eks. fik forevist/fortalt det vigtigste fra billedanalyse af romantikken og slaget ved Dybbøl?

Arbejdet vil f.eks. understøtte at:

 • ”eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt.”
 • ”eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
 •  ”eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger”
 • ”eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling”

Pædagogisk inspiration - samfundsfag

 • Kampagne i samfundsfag: I kan som klasse gøre opmærksom på, hvordan det ser ud med miljøet, madspildet, kriminaliteten infrastrukturen? Brug din by til at fortælle det.
 • Brug Aurasma til at lade eleverne forklare udbud og efterspørgsel eller det økonomiske kredsløb enten på skolen eller ved f.eks. køledisken.
 • Eller lave en anderledes og sjov valgkampagne, hvor der bag valgplakater ligger valgvideoer.

Arbejdet vil f.eks. understøtte at:

 • ”at eleven har viden om privatøkonomiske problemstillinger og forbrugeradfærd”
 • at eleven har viden om politiske ideologier og grundholdninger”

På www.udvidetvirkelighed.dk kan du finde yderligere hjælp og inspiration.

Hvis du ved at have læst ovenstående er kommet på helt andre muligheder og idéer, hører jeg meget gerne fra dig, da andre derved kan få glæde af dine tanker. Du kan skrive til mig på: rabe@via.dk

Har du brug for teknisk support, er du velkommen til at skrive til Peter Bak-Jensen på: pbak@via.dk