Demokratiet - nyt spændende rollespil på CFU

Lad dine elever komme helt tæt på de demokratiske og politiske processer.

"Demokratiet" er målrettet folkeskolens ældste klasser. Spillet giver eleverne rollerne som politikere, hvor de skal kæmpe for deres mærkesager, men samtidig holde styr på økonomien. Dine elever bliver derfor kastet ind i demokratiske processer og politiske forhandlinger, i stedet for kun at læse om dem. 

Spillet leverer derfor læring på en involverende og underholdende måde, der tilgodeser såvel bogligt stærke som svage elever. 

Tidsforbruget er anslået til 2x45 minutter - gerne i sammenhæng. Hver spilleplade er beregnet til 4-6 spillere. I hver kasse er der 5 spilleplader, hvilket dermed kan aktivere op mod 30 elever. 

Spillet kan bl.a. understøtte følgende i FFM: 

” Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet” 

” Eleven kan diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et demokrati og menneskerettigheder mv.)” 

” Eleven har viden om centrale principper i markedsøkonomien” 

” Eleven kan diskutere velfærdsstat i økonomisk globalisering” 

Book spillet til din undervisning hos CFU