Gratis, relevant og spændende online- og rollespil til din historieundervisning

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling har udviklet et nyt online læremiddel: Tidslinje-spillet. Herudover er der tilmed udviklet 3 rollespil med tilhørende baggrundstekst. 

Tidslinje-spillet består af forskellige kortsæt, som skal placeres i kronologisk rækkefølge. Hvert kort fortæller i en tegning og tekst om en historisk periode, hændelse, person eller genstand. Spillets forskellige udgaver er baseret på et emne eller tema, f.eks. "Opfindelser", "Mad" eller "Den Kolde Krig".

Spillet kan bruges på flere forskellige måder i undervisningen. Eksempelvis understøtter spillets tegninger og tekster selvstændigt tilegnelse af viden i relation til kompetenceområdet "Kronologi og sammenhænge" og tilhørende kompetencemål i Fælles Mål 2014. Spillet kan også benyttes som introduktions- og evalueringsværktøj i undervisningen eller blot til at vække nysgerrighed og interesse for et emne eller tema.

Tidslinje-spillet er første del i en række eksperimentelle undervisningsmaterialer, som videncentret udvikler. Materialerne skal bruges til test med skoleelever, og erfaringerne vil blive brugt i senere udgivelser.

Rollespillene er færdige spil - klar til print. Spillene omhandler "Grundloven", "Industrialiseringen" og "Besættelsen". Spillene har til hensigt at give dine elever mulighed for at indleve sig i den konkrete situation, hvilket ligger fint i tråd med FFM krav om historiebrug. Spilmaterialet er tilrettelagt således, at der er en forberedelses-, en gennemførelses og en evalueringsdel.

Gå direkte til spillene på Nationalt Videncenter for historie og kulturarvsformidlings hjemmeside: