Plickers og Kahoot

Engagér og aktiver dine elever med quiz, evalueringer og meningsmålinger i Plickers og Kahoot
Plickers
Med Plickers kan du aktivere eleverne i hurtige meningsmålinger eller foretage multiple-choice-test lavet på tanken om gammeldags håndsoprækning. 
Plickers er baseret på, at hver elev har en individuel udskrevet kode. Hver kode har fire sider; a,b,c og d. Læreren stiller et spørgsmål, hvorefter eleven skal vende sin kode med den side opad, som eleven mener, har det rigtige svar. Herefter rækker eleven koden i vejret. Læreren bruger sin telefon og scanner ud over klassen og Plickers indhenter elevernes svar og laver statistik på dette. 
Plickers er gratis og findes til IOS og Android.
Du kan læser mere her:
www.plickers.com

Kahoot
Kahoot er et evaluerings program, der minder meget om Plickers. Med Kahoot kan du ligeledes nemt skabe online diskussioner, multiple-choice og meningsmålinger. For at Kahoot fungerer, er det nødvendigt, at alle elever har en computer/smartphone, og at der i lokalet er en projektor/smartboard til rådighed. Når læreren har forberedt de(t) ønskede spørgsmål, aktiveres aktiviteten ved at eleverne indtaster en såkaldt "game-pin". Spørgsmålene vil fremgå på tavlen og eleverne bruger deres smartphone som stemmeboks. 
Kahoot er gratis. Læs mere på:
www.getkahoot.com