Matematik - Tal(e)gaver til dig

Hør om tillid, fortællekunst, Fobilooser, feedback, is-fabrikker og meget mere på årets matematikkonference

Tilmelding og info om dagen 

Invitation og program ’Tal(e)gaver til ) dig’ (26.marts 2020) torsdag den 17. september 

Tilmeld dig ’Tal(e)gaver til dig’– Tilmeldingsfrist den 17. august 2020 
Find vej til Helnan Marselis Hotel, Århus C 

 >>Konferencen er flyttet fra den 26. marts til den 17. september 2020 med uændret indhold pga. Corona<<

Program torsdag den 17. september  

Gentagelsens pædagogik
Hvordan udvikler vi en almen pædagogisk praksis for børn og unge, hvor alle og ikke kun ’de i forvejen lykkelige’ kan deltage meningsfuldt i undervisningen. Er gentagelsens pædagogik svaret; er inklusion; er eksklusion?
ved Leo Komischke-Konnerup, lærer, forfatter, forsker og ph.d. ekspert i frie skoler og uddannelsessteder, chefkonsulent ved UC Syd

Hvad er matematik for talblinde elever?
I oplægget uddybes begrebet talblindhed, og der diskuteres, hvad talblinde kan lære og skal lære, og hvad det betyder for undervisningen.
ved Pernille Pind, forfatter og kursusholder, Skødstrup

Tosprogede elevers vanskeligheder i matematik
Hør om nogle af de udfordringer, som tosprogede elever møder i forbindelse med
Matematikundervisningen. Få ideer på tiltag, der forsøger at imødekomme vanskeligheder. 
ved Kirsten Bundgaard Sørensen og Mette Handrup Krog, lærere og matematikvejledere, Ebeltoft Skole

Sproglig dimension i matematik
Eksisterende viden har stor indflydelse på ny viden. Det er derfor vigtigt, at vi som lærere har indblik i elevernes forforståelser, tanker og erfaringer.
ved Birgit Neldeborg Mortensen, fysioterapeut og matematikvejleder, Matematikkens Hus, Hjørring  

Inklusion af elever med særlige forudsætninger 
Alle elever har krav på at møde udfordringer, der passer til dem, og på at være en del af læringsfællesskabet. Hvordan identificeres elever med særlige forudsætninger, og hvordan imødekommes deres potentiale? 
Hanna Lynderup Jensen, Matematikvejleder, Vodskov Skole, Aalborg 


Opsamling og perspektiver 
Dagens oplæg kommenteres og perspektiveres. 
ved Mikael Skånstrøm, lektor i læreruddannelsen


Yderligere oplysninger
Hanne Due Bak, UCN CFU Aalborg, hdb@ucn.dk    
Ole Haubo Christensen, VIA CFU Aarhus, oleh@via.dk  
Jytte Rohde, sekretariat, VIA CFU Aarhus, 87 55 28 10, jyro@via.dk

Præsentationer
Efter konferencen kan præsentationer downloades på viacfu.dk/minekurser