Geografi

Fokus på

Grønland

Streaming 

Stream mere end 30.000 tv-udsendelser direkte ind i klasselokalet eller hjem til egen forberedelse.
Lande omkring Nordpolen

Lande omkring Nordpolen

Gratis læremiddel om et af verdens brændpunkter og den globale opvarmnings konsekvenser. 

Vand strøms dreng

Vand skaber land

Vandstrømskar giver svar på, hvordan et vandløb udvikler sig - hvordan foregår erosion og aflejringer?

Nyeste læremidler

Se alle læremidler

Turbovækst

Book materialet

Grønland

Book materialet