Temadag: På opdagelse med natur/teknologi

Mandag den 14. juni 2021,
Campus Aarhus C

Tilmelding og info om dagen 

 

PROGRAM  19. januar 2021     14. juni 2021     NY DATO PGA. COVID-19 NEDLUKNING

Fortællekunst i natur/teknologi
Alle elever elsker en god historie. Men hvad er en god historie? Og hvordan kan fortællekunsten bidrage til at formidle naturvidenskabelige begreber på en nærværende og underholdende måde?
ved Kari Brinch, forfatter, storyteller, Storytale, Svendborg
 
Naturoplevelser og vild natur i undervisningen
Naturen er et godt sted at blive klog på verden og i børns udvikling af handlekompetence. Handlekompetencer handler i virkeligheden om at vide, hvordan verden hænger sammen, og om hvordan vores handlinger påvirker verden. Den viden kan man få ude i den nære natur.
ved Morten D D Hansen, biolog og museumsinspektør for Naturhistorisk Museum, Aarhus

Nye læseplaner i natur/teknologi  
Bliv klog på hvordan undervisningsvejledningen kan bruges i praksis, og hvordan progressionen i kompetencer er tænkt. Få ideer til hvordan der kan arbejdes med de nye problembaserede forløb i 5.-6. klasse.
ved Kåre Rasborg, læringskonsulent for naturfag, Undervisningsministeriet 

 

Workshopper

Workshop A - Verdensmål.nu
Boost din undervisning om FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Hvordan takles bæredygtighed og klimaudfor-dringer her og i den 3. verden, og hvordan kan vi alle gøre en forskel? Prøv kræfter med nyt gratis multimodalt læremiddel til natur/teknologi. Læs mere på verdensmål.nu og dr.dk/verdensmål
ved Maiken Rahbek Thyssen, lærer og pæd. konsulent, Verdensmål.nu  

Workshop B - Bevægelse til vands, til lands og i luften
Små sjove forsøg og eksperimenter – direkte til at tage med hjem og bruge i den daglige undervisning. Aktiviteterne er billige og letanvendelige og temaet kan differentieres til alle klassetrin i natur/teknologi.
ved Finn Skaarup Jensen, lærer og konsulent, Rønde

Workshop C - Begreber på spil
Vi undersøger, afprøver og diskuteres konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med engineering i natur/teknologi-undervisningen. Engineering er problembaseret læring med udgangspunkt i en virkelighedsnær udfordring. 
ved lærere og naturfagsvejledere Lene Boldt Mølholm Skole, Vejle og Anna Hermannsen Clausen Firkløverskolen, Give

Workshop D - Fiskens indre
Vi dissekerer makrel og torsk og ser på deres tilpasning i forhold til levested og fødekæde. Vi undersøger fiskene for mikroplast og sætter fokus på konsekvenser i lavere- og højerestående organismer.
ved Anders Østerby, Skolekonsulent, Nordsøen Oceanarium, Hirtshals

Workshop E - Artskendskab ligger i detaljen
Mønster, farver og riller, hår på ben og mærkelige kønsorganer er nogle af de mange kendetegn man bruger til at ad-skille de forskellige krible krable dyr. For det utrænet øje er det en kunst at kende forskel på de mange kræ, men med en smule øvelse åbner der sig en helt ny verden af farvestrålende og fascinerende krible-krable dyr sig.
ved Mikkel Rødvig, naturvejleder, Hobro

Workshop F - 99-arter du skal opleve inden du bliver voksen
Den danske natur er fyldt med dyr og planter, som har hver sin fantastiske historie. Historier som man aldrig glemmer, når man først har hørt dem. Med disse historier får børn og unge kendskab til Danmarks natur og derved glæde, store oplevelser og livskvalitet.
ved Emil Skovgaard Brandtoft, biolog og projektleder, Naturhistorisk Museum, Aarhus

------------            

Yderligere oplysninger

Lotte Christensen, sekretariat, VIA CFU, tlf.: 87552805  loch@via.dk 

Brian Ravnborg Christensen, CFU Nordjylland  brr@ucn.dk

Ole Haubo Christensen, VIA CFU  oleh@via.dk 

Præsentationer
Efter konferencen kan på downloade præsentationer fra konferencen på 
viacfu.dk/minekurser