Gør billedkunsten digital

Brug de digitale ressourcer og sæt nye vinkler på billedkunstundervisningen.

Elev er i gang med at male

Med de nye Forenklede Fælles Mål for billedkunstfaget sættes fokus på integrationen af it og medier i undervisningen. Det ses blandt andet ved, at eleverne skal lave digitale billedfortællinger og opnå viden om digitale animationsteknikker.

Der kan arbejdes med digitale medier indenfor alle fagets kompetenceområder. Medierne kan bruges som praktiske redskaber i de skabende processer af både plane, rumlige og digitale billeder både som skitseværktøj og inspirationsplatform. Der ligger desuden mange ressourcer i værktøjerne til digital produktion og behandling af billeder. De digitale redskaber er også oplagte at anvende, når der arbejdes med teoretisk stof inden for genrer, billedfunktioner, farvelære og generel billedanalyse. Desuden kan medierne bruges til forskellige typer præsentationsformer, når eleverne skal kommunikere gennem billeder.

It og medier kan indtænkes i stort set alle faser i billedprocessen og giver eleverne en udvidet mulighed for undersøgende, kreativt billedarbejde.

På CFU er der netop kommet to nye bøger ind af døren, som sætter fokus på det digitale arbejde i billedkunstundervisningen. Bøgerne kommer med praksisnære bud på digitale projekter, der er nemme at gå til, og som er inspirerende og vedkommende for eleverne. Forløbene bygger på FFM og er illustreret med afklarende billeder, materiale- og værktøjslister samt eksterne links og inspiration.

Book materialerne på mitCFU