Dansk

Her finder du bred inspiration til din undervisning i dansk.
Vi guider dig i valg af læremidler, præsenterer konkrete idéer, aktuelle kurser og informerer om nyt inden for faget.

Særligt om

pige sidder med pære

Dansk i indskolingen

Find inspiration til 0.-2. klasse
elev i skole

Dansk på mellemtrinnet

Find inspiration til 3.-6. klasse

Pædagogiske konsulenter