Sproglig udvikling i fagene

Alle faglærere er også sproglærere - få hjælp og inspiration til arbejdet med den sproglige udvikling i din fagundervisning.

Tre drenge leger i frikvarteret

Fra dagligt sprog til fagligt sprog

Alle børn har gavn af en fagundervisning, der understøtter deres brug af sprog til at at lære fag med. Men for flersprogede børn og unge kan det være den afgørende faktor for, om de kommer ind i en god udvikling, som gør dem i stand til at få udbytte af undervisningen i en almindelig klasse.

Alle lærere må derfor undervise i sprog og fag på samme tid og sikre, at undervisningen både er fagligt og sprogligt udviklende. Det kræver en bevidst sprogbaseret undervisning, hvor læreren har tænkt over, hvordan forskellige måder at bruge sprog på kan bygge bro mellem elevsprog og fagsprog.

Man må som lærer spørge:

 • Hvilket sprog har eleverne?
 • Hvilket sprog kræver undervisningen? 
 • Hvilket sprog må eleverne derfor lære?
 • Og hvordan gør jeg så det?

I den sprogbaserede undervisning er stilladsering et nøgleord; læreren må konsekvent modellere opgaveløsninger for eleverne. Dette kan du blandt andet finde god viden om og praksisnære ideer til herunder.

Sprogbaseret undervisning

 • Praksisnær håndbog:
  Styrk sproget - styrk læringen

  Pauline Gibbons klassiker blev for nogle år tilbage endelig oversat til dansk. Bogen er en fremragende praksisnær håndbog til lærere og studerende med både teoretisk gennemgang og en lang række øvelser, strategier og modeller - lige til at bruge i undervisningen.
  Book Styrk sproget - styrk læringen i mitCFU


  Teoretisk indføring, tæt på fagene:
  Kom ind i sproget

  Gennem 11 kapitler flettes teoretisk begrebsindføring, analysemodeller og overordnede principper sammen med eksempler på autentiske, eksemplariske læringsforløb - med fokus på faglig og sproglig udvikling. For lærere med flersprogede elever og for lærerstuderende.
  Book Kom ind i sproget i mitCFU


  VIA | Artikel:
  Mere fagsprog i grundskolen - men hvordan?

  Alle lærere må undervise i sprog og fag på samme tid og sikre, at undervisningen både er fagligt og sprogligt udviklende. Det kræver en bevidst sprogbaseret undervisning, hvor læreren har tænkt over, hvordan forskellige måder at bruge sprog på kan bygge bro mellem elevsprog og fagsprog. Se engang denne fine artikel om (fag-)sproglig udvikling gennem aktiv brug af sproget.
  Den er skrevet af Line Thingholm, der er VIAs dansk som andetsprog-kvinde, når det kommer til efter- og videreuddannelse. 
  Læs artiklen og snup idéerne


  BUVM:
  Viden om sprog og læsekompetencer hos tosprogede elever

  Brug de indsigtsfulde Viden Om-udgivelser, som samler og formidler evidensbaseret viden om, hvordan ledere, lærere og pædagoger kan støtte tosprogede elever i at blive stærkere i det danske sprog. Her får du kort og enkelt præsenteret elementer i undervisningen, der ifølge forskningen gavner tosprogede elevers tilegnelse af det danske sprog og læsning mest.

  Der er to af hæfterne i ministeriets Viden om-serie, der handler om tosprogede elever.

  • Det ene har særligt fokus på nyankomne elever og præsenterer forskningsbaseret baggrundsinformation om sprogtilegnelse.
   Hent hæftet som pdf
  • Det andet fokuserer på evidensbaserede metoder til undervisning af tosprogede elever generelt i grundskolen.
   Hent hæftet som pdf
  • Derudover er der udarbejdet to udviklingsredskaber, tre plakater og tre intro-film til materialerne.
   Se det hele på EMU

  Se alle ministeriets Viden om-materialer

   


  VIA | Liv i skolen:
  Det flersprogede klasserum

  Hent temanummeret, og læs hvordan fagprofessionelle ved at anerkende og trække på elevernes flersproglige resurser kan kvalificere undervisningen og højne læringen - for alle børn.

  Hent Liv i skolen om det flersprogede klasserum (pdf)

   


  Alinea:
  BlivKlog

  På Forlaget Alineas side BlivKlog er et afsnit om flersprogede elever med artikler, temaer og andre gode inputs.
  Gå til blivklog.dk

 • Praksisnær håndbog:
  Styrk sproget - styrk læringen

  Pauline Gibbons klassiker blev for nogle år tilbage endelig oversat til dansk. Bogen er en fremragende praksisnær håndbog til lærere og studerende med både teoretisk gennemgang og en lang række øvelser, strategier og modeller - lige til at bruge i undervisningen.
  Book Styrk sproget - styrk læringen i mitCFU


  Teori og aktiviteter:
  Broen til fagsproget - 32 idéer til at styrke sproget i alle fag

  At lære fag og sprog skal gå hånd i hånd, og lærerens rolle er at tilrettelægge sprogudviklende forløb og stilladsere sprogudviklingen ved at skabe situationer, hvor sproget bruges forskelligt!
  - Men hvordan gør man lige det? 

  Broen til fagsproget er en ny praksisanvisende idébog, der viser, hvordan man kan tilrettelægge en sprogudviklende undervisning for alle elever i klassen. De konkrete ideer til undervisningen er det bærende i bogen og det tilhørende gratis website. 
  Book Broen til fagsproget i mitCFU


  Idéhæfte:
  Sprogudviklende aktiviteter

  Dette glimrende katalog fra Børne- og Undervisningsministeriet giver forslag til, hvordan man kan udvikle en sprogbaseret undervisning. Her er konkret inspiration til arbejdet med sprogudvikling i 1.-9. klasse med beskrivelse af en række gode aktiviteter. Materialet er udarbejdet med henblik på de elever, der ved sprogprøverne ikke er vurderet sprogparate, men hæftets idéer kan snildt bruges i andre sammenhænge.

  I hæftet anbefales arbejdsformer og foreslås aktiviteter, der udvikler sproget inden for tale-, lytte-, læse- og skrivekategorierne. Målgruppe: DSA-lærere og lærere med flersprogede elever i klassen, der ikke er vurderet sprogparate. Også oplagt til dsa supplerende og i flersprogede almenklasser.
  Hent idéhæftet (pdf)


  Idekatalog:
  30 ideer til et aktivt samarbejde om sprog ved skolestart

  Sproglig udvikling kommer af sproglig deltagelse - men hvordan tænker man sprogunderstøttende tiltag med, når man planlægger, hvad en aktivitet skal indeholde?

  I dette idekatalog fra Nationalt Videncenter for Læsning er samlet 30 konkrete ideer til, hvordan man kan skrue op for børnenes sproglige deltagelse i hverdagen i skolen - ved at skrue lidt ned for individuelle aktiviteter med udfyldningsopgaver og op for aktiviteter, der kræver samarbejde med samtale og undersøgelse.
  Hent idekataloget (pdf)


  BUVM:
  Konkrete forløb til fagene med fokus på sproglig udvikling

  Til fagene dansk, matematik, historie, idræt og na/tek kan du på EMU hente eksemplariske forløb med eksempler på, hvordan skoler kan arbejde med det tværgående tema sproglig udvikling ind i fagene med særligt fokus på tosprogede elevers sproglige udvikling. Med til materialet hører også en generel introduktion til temaet sproglig udvikling.

  Inspirationsmaterialet er udviklet af VIA UC og UCC på vegne af Undervisningsministeriet på baggrund af forskning og afprøvet sammen med faglærere.

 • Film om genrepædagogik:
  Genrepædagogik i praksis

  Undervisning med genrepædagogik foregår i flere faser. Der vil altid være en fase, hvor læreren styrer et fælles arbejde i klassen, som stilladserer elevernes selvstændige arbejde. I det fælles arbejde præsenterer læreren en nøje gennemtænkt model for opgaveløsning, som eleverne skal efterligne.
  I denne film fra Filmkompagniet kan du se eksempler på brug af Teaching Learning Cycle, Reading to learn samt SFL – Systemisk Funktionel Lingvistik.
  Se filmen om genrepædagogik på filmkompagniet.dk


  Bog om genrepædagogik:
  Lad sproget bære

  Lad sproget bære er både en grundbog, en opslagsbog og en andetsprogsdidaktik hængt fint op på praksisbeskrivelser. Til andenudgaven af bogen fra 2015 hører en dvd med mere end 200 siders konkret arbejdsmateriale med.
  Book Lad sproget bære i mitCFU


  Hjemmeside om genrepædagogik:
  Sprogbaseret undervisning i alle fag

  På denne hjemmeside kan du læse om genreundervisning på Sølystskolen i Silkeborg. Her er mange gode ideer, praktiske eksempler og et hav af konkrete forløb, du kan downloade og afprøve.
  Gå til KompetenceCenter Integrations side om genrepædagogik - sprogbaseret undervisning i alle fag

  Praksisnær håndbog:
  Styrk sproget - styrk læringen

  Pauline Gibbons klassiker blev for nogle år tilbage endelig oversat til dansk. Bogen er en fremragende praksisnær håndbog til lærere og studerende med både teoretisk gennemgang og en lang række øvelser, strategier og modeller - lige til at bruge i undervisningen.
  Book Styrk sproget - styrk læringen i mitCFU


  Teori og aktiviteter:
  Broen til fagsproget - 32 idéer til at styrke sproget i alle fag

  At lære fag og sprog skal gå hånd i hånd, og lærerens rolle er at tilrettelægge sprogudviklende forløb og stilladsere sprogudviklingen ved at skabe situationer, hvor sproget bruges forskelligt!
  - Men hvordan gør man lige det? 

  Broen til fagsproget er en ny praksisanvisende idébog, der viser, hvordan man kan tilrettelægge en sprogudviklende undervisning for alle elever i klassen. De konkrete ideer til undervisningen er det bærende i bogen og det tilhørende gratis website. 
  Book Broen til fagsproget i mitCFU


  Idéhæfte:
  Sprogudviklende aktiviteter

  Dette glimrende katalog fra Børne- og Undervisningsministeriet giver forslag til, hvordan man kan udvikle en sprogbaseret undervisning. Her er konkret inspiration til arbejdet med sprogudvikling i 1.-9. klasse med beskrivelse af en række gode aktiviteter. Materialet er udarbejdet med henblik på de elever, der ved sprogprøverne ikke er vurderet sprogparate, men hæftets idéer kan snildt bruges i andre sammenhænge.

  I hæftet anbefales arbejdsformer og foreslås aktiviteter, der udvikler sproget inden for tale-, lytte-, læse- og skrivekategorierne. Målgruppe: DSA-lærere og lærere med flersprogede elever i klassen, der ikke er vurderet sprogparate. Også oplagt til dsa supplerende og i flersprogede almenklasser.
  Hent idéhæftet (pdf)


  Idekatalog:
  30 ideer til et aktivt samarbejde om sprog ved skolestart

  Sproglig udvikling kommer af sproglig deltagelse - men hvordan tænker man sprogunderstøttende tiltag med, når man planlægger, hvad en aktivitet skal indeholde?

  I dette idekatalog fra Nationalt Videncenter for Læsning er samlet 30 konkrete ideer til, hvordan man kan skrue op for børnenes sproglige deltagelse i hverdagen i skolen - ved at skrue lidt ned for individuelle aktiviteter med udfyldningsopgaver og op for aktiviteter, der kræver samarbejde med samtale og undersøgelse.
  Hent idekataloget (pdf)


  BUVM:
  Konkrete forløb til fagene med fokus på sproglig udvikling

  Til fagene dansk, matematik, historie, idræt og na/tek kan du på EMU hente eksemplariske forløb med eksempler på, hvordan skoler kan arbejde med det tværgående tema sproglig udvikling ind i fagene med særligt fokus på tosprogede elevers sproglige udvikling. Med til materialet hører også en generel introduktion til temaet sproglig udvikling.

  Inspirationsmaterialet er udviklet af VIA UC og UCC på vegne af Undervisningsministeriet på baggrund af forskning og afprøvet sammen med faglærere.