Sproglige evalueringer og test

På denne side kan du finde beskrivelser af en række af de mest anvendte sproglige afdæknings- og evalueringsredskaber.

To piger i et klasselokale

Børns sprog og sproglige udvikling bliver evalueret og bedømt mere end nogen sinde. Sproglige evalueringer i form af test, screeninger, prøver og vurderinger har fundet vej ind i skoler og daginstitutioner. 
Herunder finder du beskrivelser af nogle af de mest anvendte afdæknings- og evalueringsmaterialer, der kan anvendes til flersprogede elever.

Sproglige evalueringer

 • Gratis afdækningsmateriale:
  Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

  Undervisningsministeriet har udviklet materialet Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer til afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer.
  Materialet kan anvendes både til den indledende afdækning af nyankomne elever og til løbende opfølgning på nyankomne og øvrige tosprogede elevers udvikling. På den måde understøtter materialet et fokus på den enkelte elevs progression og udbytte af undervisningen.

  Materialet består af tre trin

  De to første trin er til den indledende afdækning og giver viden om elevens ressourcer, forudsætninger og behov i forhold til elevens kommende undervisning. 

  • Første trin omhandler elevens sprog og erfaringer og foretages ved den første kontakt mellem eleven og det danske skolesystem.
  • Andet trin foretages ved elevens skolestart, og her bruges resultaterne fra første del til på enkel og præcis måde at få viden om elevens niveau indenfor literacitet og numeralitet. 
  • Det tredje trin tilbyder et redskab til systematisk at følge elevens progression indenfor basisdansk og senere supplerende dansk som andetsprog.
   Her kan elevens undervisere ved hjælp af observationer af elevens deltagelse og produktioner på en enkelt måde monitorere om elevernes sprog udvikler sig planmæssigt.

  Film om materialet

  På samme webside finder du også fire korte film, der  viser, hvordan lærere og andet pædagogisk personale omkring eleven konkret kan afdække elevens kompetencer med udgangspunkt i afdækningsmaterialet. 

  Se og hent afdækningsmaterialet på EMU
   

 • Vis, hvad du kan

  Vis, hvad du kan er Undervisningsministeriets ældre, men fortsat gode online materiale til sprogscreening af tosprogede småbørn, skolestartere og skoleskiftere.

  Se og hent materialet hos Undervisningsministeriet

 • Du har ikk' spørt appelsin er et materiale fra 2001. På trods af sin fremskredne alder kan det fortsat hjælpe til at vise, hvordan det flersprogede barn bruger andetsproget og kan være en hjælp til at tilrettelægge forløb med situationer, som hjælper barnet videre i dets sproglige og almene udvikling. Der fokuseres først på barnets forståelse - barnet lytter og handler - og derefter på dets brug af sprog - barnet lytter, svarer og fortæller.
  Udgangspunktet i vurderingen er at se på, hvad barnet kan, og hvilke strategier barnet benytter sig af, hvis det ikke kan finde danske ord for det, det gerne vil sige.

  Materialet indeholder seks opgaveark, dertil seks vurderingsark, en række billedkort, billedark til kopiering samt en vejledning. Vejledningen giver en grundig instruktion i materialets anvendelse med praktiske eksempler på sprogvurderingen, og med forslag til sprogstimulerende aktiviteter. 

  Materialet er specielt udviklet til flersprogede børn, men kan også anvendes til børn med dansk som modersmål.
  Det blev i sin tid afprøvet og udviklet i Karlebo og Hvidovre kommuner. Vurderingsarkene er oversat til somali, tyrkisk, urdu og arabisk.

  Book Du har ikk' spørg appelsin i mitCFU

 • De frivillige nationale test i dansk som andetsprog – 5. og 7. klasse

  Formålet med de frivillige test i dansk som andetsprog er at afdække tosprogede elevers kompetencer og poten­tialer i forhold til at tilegne sig dansk – og at bruge resultaterne til at målrette og støtte undervisningen i alle fag. Testene er frivillige og er udviklet til 5. og 7. klassetrin, men da testene tilpasser sig den enkelte elevs niveau, kan testene også bruges på klassetrinnet over og under.
  For eksempel kan testen i dansk som andetsprog målrettet 7. klasse også bruges på 6. og 8. klassetrin.

  De nationale test i dansk som andetsprog kan give et hurtigt og systematisk overblik over, hvad tosprogede elever kan og ved inden for følgende tre profilområder: Ordforråd, sprogbrug og læseforståelse. Testene måler således ikke alle elevens kompeten­cer inden for dansk som andetsprog, men alene de sproglige områder, som egner sig til at blive testet med en it-baseret test.
  Sproglige kompetencer som for eksempel kommunikationsstrategier, kompetencer på modersmålet og mellemsprogets udvikling må evalueres med andre værktøjer.

  Testene henvender sig til tosprogede elever med mange forskellige forudsætninger i dansk som andetsprog, for eksempel:

  • Elever, der skal udsluses fra modtageklasser
  • Elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog
  • Elever, der er flersprogede, og som har haft hele deres skolegang i Danmark

  Testene er derimod ikke relevante for elever i modta­gelsesklasser, hvor eleverne lige er kommet til landet, da testene forudsætter, at eleverne har et vist kendskab til det danske sprog.

  Læs mere om testene
  De frivillige nationale test i dansk som andetsprog – 5. og 7. klasse

   


  Kilde: Dette indhold stammer fra læringskonsulenterne ved Undervisningsministeriet, EMU, opdateret 2020

   

 • Sprogprøver

  I 2019 blev indført obligatoriske sprogprøver på skoler i udsatte boligområder. Sprogprøverne er udarbejdet til brug i børnehaveklasser og 1.-9. klasse på disse skoler. Sprogprøverne og de tilknyttede inspirationsmaterialer er imidlertid offentligt tilgængelige og kan derfor bruges som evalueringsværktøj af alle skoler, der på eget initiativ ønsker at gennemføre sprogprøver og/eller ønsker at bruge inspirationsmaterialerne.

  Sprogprøver i børnehaveklassen - for alle elever

  Sprogprøverne til brug i børnehaveklasser er målrettet alle elever. Formålet er afdække og styrke elevernes sproglige forudsætninger for at få et godt udbyt­te af deres skolegang. Sprogprøverne har karakter af sproglege og gennemføres i fællesskab i klassen eller i mindre grupper.

  Prøverne bygger på Fælles Mål for børnehaveklassen og afdækker elevernes sproglige kompetencer i bred forstand. Der er fokus på følgende sproglige områder: Lydlig opmærksomhed (fx rim), ordforråd, grammatiske færdigheder (fx ordbøjning, sætningsdannelse), fortælling og oplæsning, samtale og dialog samt tidlig skrivning og læsning.

  Hent inspirationsmateriale fra sprogprøveprogrammet i børnehaveklassen

  Sprogprøver i 1.-9. klasse

  Formålet med sprogprøverne i 1.-9. klasse er at vurdere, om en elev ikke længere har behov for undervisning i dansk som andetsprog – supplerende. Sprogprøven kan omvendt også anvendes til at tage stilling til, om en given tosproget elev har behov for undervisning i dansk som andetsprog – supplerende. Endelig kan prøven give et praj om, hvilke områder, der skal fokuseres på i undervisning i dansk som andetsprog – supplerende.

  Sprogprøven i 1.-9. klasse er en individuel prøve og indeholder fire dele svarende til kompetenceområderne i Fælles Mål for dansk som andetsprog – supplerende: Tale, Læsning, Lytning og Skrivning.

  I prøvebanken.dk findes sprogprøver, vurderingsskemaer samt pædagogiske vejledninger og inspirationsmaterialer til sprogstimulerende og sprogudviklende aktiviteter. Log ind med UNI-Login.'

  Find sprogprøverne på prøvebanken.dk

  Hent inspirationsmateriale fra sprogprøveprogrammet 1.-9. klasse


  Kilde: Dette indhold stammer fra læringskonsulenterne ved Undervisningsministeriet, EMU, opdateret 2020

 • Didaktiske bøger til hjemlån fra CFU

  På CFU kan du låne en række didaktiske bøger, der kan inspirere til arbejdet med sprogvurdering og sprogtilegnelse. 

  Log på mitCFU, kig med på listen og book

   

  Sproglig evaluering i skoler og daginstitutioner af Lars Holm

  Aldrig er så mange børns sprog og sproglige udvikling blevet evalueret og bedømt så meget og så ofte som nu. Man kan ifølge forsker, ph.d. og forfatter Lars Holm tale om en decideret sproglig evalueringsbølge. Vi har desværre ikke Lars Holms nye bog (2020) i samlingen, men kan varmt anbefale den skarpe og tankevækkende bog, der kommer hele vejen rundt om de sproglige evalueringer og undersøger hvorfor, hvordan og med hvilken effekt.

  Lære mere om Sproglig evaluering i skoler og daginstitutioner af Lars Holm på forlagets hjemmeside

  Læs Fagbladet Folkeskolens anmeldelse af bogen