Faglighed og fællesskaber – undervisning for alle

Tag med på en spændende temadag torsdag den 30. september 2021 om udfordrede elever i normalundervisningen og tiltag, der virker.
Med faglige oplæg og workshopper for alle de store fag.Program

Plenumoplæg

Gentagelsens pædagogik

Hvordan udvikler vi en almen pædagogisk praksis for børn og unge, hvor alle og ikke kun ’de i forvejen lykkelige’ kan deltage meningsfuldt i undervisningen. Er gentagelsens pædagogik svaret; er inklusion; er eksklusion?
ved Leo Komischke-Konnerup, lærer, forfatter, uddannelsesdirektør ph.d., cand.pæd i generel pædagogik, Karise-fonden

Sund fornuft

At kunne stikke fingrene i jorden er et udtryk for en adaptiv intelligens, som er vigtigere end IQ. Sund fornuft er den hukommelse for fremtiden, der tilfører en handling mening, når man tager bestik af situationen. Her spiller opmærksomhed, årvågenhed og nysgerrighed en helt afgørende rolle.
ved Kjeld Fredens læge, hjerneforsker og forfatter, Risskov 

Børn og unge anno 2021 – hvem er de og hvilke behov har de

Rasmus Alenkær sætter fokus på inklusionstiltag anno 2021, og anvender i den forbindelse et bredt fokus. Det handler ikke bare om AKT og psykiatri, men i høj grad om ’almindelig praksis’.
ved Rasmus Alenkær, tidligere lærer, nu autoriseret psykolog, konsulent, forfatter og podcaster, debattør

 

Workshopper

Vælg blandt de fem forskellige workshopper. Der er to runder.

Workshop A  Børn med overbliksvanskeligheder

Oplægget beskæftiger med tiltag i læringsmiljøet som understøtter læringen hos børn og unge med overbliksvanskeligheder. Tiltagene sigter mod at gøre det lettere for eleverne at rette fokus mod undervisningen og dermed opnå større fagligt udbytte af den daglige undervisning.
ved Line Hermann, pædagogisk konsulent, PPR Børn & Unge, Aarhus Kommune

Workshop B  Stilladsering og skabeloner

I workshoppen præsenteres didaktiske tiltag, der kan medvirke til læsesvage og ordblinde elevers lige deltagelse i undervisning. Der gives eksempler på strukturerede og selvinstruerende opgaver, skriveskabeloner og arbejdsmanualer. 
ved Ditte Wolf Krogh og Annemette Stoklund, konsulenter Kompetencecenter for Læsning, Aarhus

Workshop C  Bookcreator som stilladserende redskab

Med Book Creator som didaktisk og teknologisk partner kan du arbejde med stilladsering af elevernes læreprocesser. Book Creator kan skabe overblik for eleven og samtidig anvendes som ramme for vejledning og feedback på elevens produktioner. Du vil blive inspireret og udsat for en del ”hands-on”, så husk at medbringe computer eller iPad.
ved Morten Langballe, lærer og pædagogisk konsulent, VIA CFU

Workshop D  Faglig læsning i matematik og naturfag

Mange af de udfordringer elever i læse- skrivevanskeligheder møder i fagene har rod i selve skriftsproget. Med større forståelse af dette forhold og ved at arbejde kvalificeret med læse- skriveteknologier, bruge skabeloner og bevidste læringsstrategier kan vi give eleverne mulighed for at deltage på lige fod med andre elever i undervisningen.
ved Kamilla Greve og Ivan Hørby, konsulenter Kompetencecenter for Læsning, Aarhus

Workshop E  Skriftsprogsvanskeligheder i sprogfag

I denne workshop sættes der fokus på anvendelsen af læse- og skriveteknologi samt de tilknyttede strategier, der kan fremme læsesvage og ordblinde elevers læring i fremmedsprog. Oplægget inddrager desuden eksempler på, hvordan læreren gennem didaktiske tiltag, som f.eks. multisensorisk tilgang og stilladsering, kan understøtte elevernes fremmedsprogstilegnelse. 
ved Kristine Stokholm, konsulent Kompetencecenter for Læsning, Aarhus


Kontakt om dagen