Vejledning, links og læremidler

Sæt den internationale dimension på skemaet. Få vejledning og lån læremidler på CFU - og hent gratis resurser på nettet.

Kvinder kigger i bøger og hæfter 

Hvad er internationalisering i skolen?

International undervisning i praksis

Hvad er international undervisning i praksis? Det kan fx være:

 • At finde venskabsklasser og –skoler fx gennem partnersøgningssitet eTwinning
 • At have en udenlandsk assistent på skolen i op til 1 år
 • At komme på efteruddannelse i et andet europæisk land
 • At deltage i skolepartnerskaber og meget mere

Den internationale dimension

'Den internationale dimension' er et rummeligt pædagogisk begreb, der dels omfatter en tilrettelæggelse af undervisningen, så den fremmer elevernes udvikling af interkulturelle kompetencer, eksempelvis gennem projektsamarbejde og udvekslinger.

Dels omfatter begrebet viden om andre lande og kulturer samt forståelse for globale forhold og sammenhænge.” (fra ”Internationaliseringen, der blev væk”, 2011)

VIA CFU tilbyder bl.a. hjælp til:

 • Udarbejdelse af handleplan for den internationale dimension på din skole
 • At komme i gang med støtteprogrammer til skolepartnerskaber m.v.
 • Ideer til temadage på skolen
 • Ansøgning om en assistent på skolen
 • International kontaktsøgning
 • Ideer til it-baseret samarbejde fx gennem eTwinning
 • Efteruddannelse af lærere
 • Hjælpe med den internationale dimension i fagene

Læremidler og nyttige links