Internet of Things - få virkeligheden ind i din undervisning. Klasser på mellemtrinnet søges!

Er du nysgerrig på teknologi? Vil du være med til at afprøve ny teknologi?

Pædagogik og CFU har fået tildelt et nyt projekt, hvor der skal arbejdes med Internet of Things –IOT.

Projektets formål er at undervisere i grundskolen og dermed også eleverne bliver klædt på til at kunne anvende IoT i undervisningsmæssige sammenhænge.

Herunder:

- at gøre eleverne til skabere og ikke kun brugere af teknologi generelt og IoT-specifikt

- at styrke elevernes kompetencer inden for computationel tænkning og kodning dvs. teknologiforståelse

- at IoT teknologien bliver didaktiseret - gerne ind i en kreativ og innovativ sammenhæng

- at afprøve i hvilke fag det vil være oplagt at inddrage IoT.

Matematik, Natur/teknologi, Håndværk og design er måske de mest oplagte, men andre fag er også særdeles velkomne.

Vi tilbyder:
To kompetence-udviklingsdage til lærerne, mulighed for at deltage i webinar, besøg af konsulent på skolen. 
Kompetenceudviklingsdag for ledere og vejledere med fokus på implementering. 
Vi stiller udstyr til rådighed. 

Det er en forudsætning, at klassen har arbejdet med micro:bit.

Er du interesseret?
Kontakt:
Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen
Pbak@via.dk tlf 87552781