Praktikernetværk for teknologiforståelse

Bliv en del af CFU's praktikernetværk for teknologiforståelse.
Det er gratis, og der er fine fordele for både dig og din skole.

Mand sidder med elementer

Foto: Kim Matthai Leland.

VIA CFU's praktikernetværk for teknologiforståelse henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledelser, kommunekonsulenter og andre i regionen, som er optaget af teknologiforståelse i grundskolen.

Det er gratis at tilmelde sig netværket.

Som en del af netværket modtager du et særligt nyhedsbrev ca. fire gange om året, som fortæller om den seneste udvikling inden for området. Du får også mulighed for tilmelde dig særlige arrangementer og workshops, der målrettes netværket og faget/fagligheden.