Den nye prøveform: Husk guldet fra de tidligere prøveoplæg

Kassér ikke dine gamle prøveoplæg - dine elever har brug for kilderne.

Til den nye prøveform skal eleverne finde et fokus i et overtema, lave en problemformulering og herefter finde 3-5 kilder. Kilderne må gerne være kendte og gennemgåede kilder, men har dine elever lavet en problemformulering, som kræver bestemte og nye vinkler, skal du huske det ”gamle” guld - kilderne fra de tidligere prøveoplæg.

Et godt råd:

Kilderne må ikke være ”fakta”-kilder, som f.eks. en leksikonartikel. Kilderne skal i stedet hjælpe eleven til på en kvalificeret vis at udvise kildekritisk kompetence. Kilderne skal derfor have tendens og vinkling.

Kilder

Eksempler på teksttyper: artikler, breve, sangtekster, lovtekster og organisationers informationsmateriale.

Andre udtryksformer:

  • Ikke fiktion: Dokumentarfilm, genstande, pressefoto og hjemmeside
  • Fiktion: Film, computerspil og musik

CFU: Hjælpen er nær

På mitCFU kan du også finde hjælp til at finde kilder. Vi har samlet en lille huskeseddel med flere titler:

http://mitCFU.dk/lnkyy3b

Vi står på CFU klar til at hjælpe dig, hvis du er i tvivl om hvordan de nye prøveformer, og dermed undervisning, skal tilrettelægges.  Kontakt Jens Rahr Schmidt:jers@via.dk eller Rasmus Bergstedt: rabe@via.dk

Kristne-kilder