Når eleverne skal til prøve i kulturfag

Så husk gode og brugbare kilder!

Til prøven skal eleverne finde et fokus i et overtema, som de har trukket. Udarbejde en problemstilling og herefter finde 3-5 kilder. Kilderne må gerne være kendte og gennemgåede kilder, men har dine elever lavet en problemformulering, som kræver bestemte og nye vinkler, skal du være opmærksom på at kildetypen eleverne vælger, skal I have arbejdet med i din undervisning.

Et godt råd:

Kilderne ikke må være ”fakta”-kilder, som f.eks. en leksikonartikel. Kilderne skal i stedet kunne skabe grundlag for elevernes kunnen i kildekritik. Kilderne skal derfor have vinkel.

Historieundervisningen i grundskolen opererer med et udvidet kildebegreb, hvor kilder forstås som spor, medier, og andre udtryksformer, der kan bruges til at opnå viden om en historisk problemstilling. Derfor må eleverne fra begyndelsen øve sig i at arbejde med afpassede kildekritiske begreber og metoder. Kildekritik skal være en integreret og funktionel del af arbejdet med alle emner og temaer (kilde: emu.dk) Du skal derfor som lærer ikke bruge krudt på f.eks. om kilden er levn eller beretning. Eleverne skal i stedet ligge vægten på at koncentrere sig om, hvad kilden kan sige noget om i henhold til det spørgsmål eller den problemstilling der prøves besvaret.

Til prøvejledning for kulturfagene står der for Historie og samfundsfag at eleverne skal demonstrere evne til at inddrage kilder og anvende kildekritik. I kristendomskundskab skal man "kun" inddrage kilder, men jeg anbefaler at man trods det lige bruger kildekritik på sine kilder, da det kvalificerer valget af kilder.

En gratis ressource til brug ved kildekritik hedder "Den lille guldbog om kildekritik" og kommer fra hjemmesiden www.kilderne.dk. Hvis du er interesseret i andre kildekritiske redskaber så klik. Hjemmesiden er lavet af rigsarkivet, og er et godt bud på arbejdet med kilder og kildekritik i hele skoleforløbet.

Kilder

Eksempler på teksttyper: artikler, breve, sangtekster, lovtekster og uddrag af historiske fortællinger.

Andre udtryksformer:

  • Ikke fiktion: Dokumentarfilm, genstande, pressefoto og hjemmeside
  • Fiktion: Film, kunstbilleder, computerspil og musik

CFU: Hjælpen er nær

Hent hjælp til at finde kilder på mitCFU 

Vi står på CFU klar til at hjælpe dig, hvis du er i tvivl om noget i forhold til prøven.

Kontakt 

Kim Malmstrøm: kimm@via.dk 

Bøger