De nye prøveformer: Husk guldet fra prøveoplæggene

Smid ikke dine tidligere prøveoplæg ud, de kan indeholde brugbart "guld" til den nye prøveform.

Til den nye prøveform skal eleverne finde et fokus i et overtema, udarbejde en problemstilling og herefter finde 3-5 kilder. Kilderne må gerne være kendte og gennemgåede kilder, men har dine elever lavet en problemformulering, som kræver bestemte og nye vinkler, skal du huske det ”gamle” guld. Kilderne fra de tidligere prøveoplæg.

Et godt råd:

Kilderne ikke må være ”fakta”-kilder, som f.eks. en leksikonartikel. Kilderne skal i stedet kunne skabe grundlag for elevernes kunnen i kildekritik. Kilderne skal derfor have vinkel.

Historieundervisningen i grundskolen opererer med et udvidet kildebegreb, hvor kilder forstås som spor, medier, og andre udtryksformer, der kan bruges til at opnå viden om en historisk problemstilling. Derfor må eleverne fra begyndelsen øve sig i at arbejde med afpassede kildekritiske begreber og metoder. Kildekritik skal være en integreret og funktionel del af arbejdet med alle emner og temaer (kilde: emu.dk) Du skal derfor som lærer ikke bruge krudt på f.eks. om kilden er levn eller beretning. Eleverne skal i stedet ligge vægten på at koncentrere sig om, hvad kilden kan sige noget om i henhold til det spørgsmål eller den problemstilling der prøves besvaret.

Kilder

Eksempler på teksttyper: artikler, breve, sangtekster, lovtekster og uddrag af historiske fortællinger.

Andre udtryksformer:

  • Ikke fiktion: Dokumentarfilm, genstande, pressefoto og hjemmeside
  • Fiktion: Film, kunstbilleder, computerspil og musik

CFU: Hjælpen er nær

Hent hjælp til at finde kilder på mitCFU 

Vi står på CFU klar til at hjælpe dig, hvis du er i tvivl om hvordan de nye prøveformer, og dermed undervisning, skal tilrettelægges.  

Kontakt 

Jens Rahr Schmidt: jers@via.dk eller Rasmus Bergstedt: rabe@via.dk

Bøger