Testværktøjer i matematik

På denne side finder du oplysninger om mange af de testværktøjer, der er beregnet til at evaluere matematikundervisningen. 

I mange lærerbogssystemer er der, som en naturlig del af undervisningen, indlagt evalueringssider efter et emne er gennemarbejdet. Disse sider er med til at give både elev, forældre og underviser et billede af, hvordan eleven udvikler sin faglighed. Ud over de daglige materialer, findes der en række andre test og screeningsværktøjer, som kan være med til at udvide billedet af elevens faglige forståelse og færdigheder. 

Test og evalueringer

 • Evalueringsmaterialet er en klasseevaluering, hvor hver elev sidder med eget hæfte og løser opgaverne, som spænder over emnerne tal, regnestrategier, algebra, geometri og måling samt statistik og sandsynlighed. Materialet er kvantitativt, og når elevbesvarelserne er rettet, kan man digitalt få en score for hver delprøve for hver elev samt en opgørelse over den totale score ved at indtaste resultaterne i et program. Oplysningerne genereres i en rapport, som kan udskrives.

  • Målgruppe: 0.-3. klasse
  • Udgivet af Dansk Psykologis Forlag
  • Se materialet i vores samling i mitCFU
 • I hver opgave indgår 10 opgaver med et spørgsmål på A-, B- og C-niveau. Materialets sigte er at få en opfattelse af hvordan elevernes kompetencer ser ud med hensyn til:

  • Afkodningsfærdigheder og færdigheder i at orientere sig i en tekst (A-niveau)
  • Færdighed i i at udføre enkle regneoperationer med hensyn til rigtig tolkning af de styrende matematiske ord og begreber. (B-niveau)
  • Færdigheder i at drage logiske slutninger kunne udføre de regneoperationer – ofte flertrinsløsninger – der kræves (C-niveau)

  ALP er et materiale, der kan hjælpe læreren med at kortlægge sammenhængen mellem læsefærdigheder, læseforståelse og de matematiske grundbegreber.

  • Målgruppe: Klasseevaluering fra 2.kl. til voksenalder.
  • Udgivet af forlaget Scanvik og udarbejdet af Gudrun Malmer
 • Matematikprøverne giver læreren mulighed for at undersøge, om eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder inden for hovedområderne Tal og algebraGeometri og måling og Statistik og sandsynlighed. I matematikprøverne er der en progression i opgaverne, der leder hen mod kravene i trinmålene efter 3. og 6. klasse og slutmålene efter 9. klasse.Til hvert klassetrin er der én MAT-prøve, som består af et elevhæfte på 16 sider. Det er også muligt at tilgå prøverne digitalt

  • Målgruppe: Klasseevaluering 0.kl. – 9.kl
  • Udgivet af Hogrefe
  • Lån hjem til gennemsyn i mitCFU 
 • Matematikprofilen består på hvert klassetrin af et elevhæfte, som indeholder tre dele: A, B og C. I alle tre dele testes elevernes færdigheder, viden og kompetencer både i forhold til målene inden for de matematiske stofområder og inden for de matematiske kompetencer. Opgaverne i del A tager udgangspunkt i stofområder, opgaverne i del B tager udgangspunkt i både stofområder og kompetencer, og opgaverne i del C tager udgangspunkt i kompetencerne. Materialet tegner en faglig profil for hver elev, der både udgør et øjebliksbillede af elevens matematikfaglighed og kan anvendes som grundlag for planlægning af den følgende matematikundervisning.

  • Målgruppe: Klasseevaluering 1.-6.klasse
  • Udgivet af Gyldendal
  • Lån hjem til gennemsyn i mitCFU  
 • Et kendetegn ved matematikvanskeligheder/dyskalkuli er, at man kan have svært ved hurtigt at kunne afgøre størrelsen af mængder. Denne test måler hurtigt denne evne, ved hjælp af rækker med klynger af prikker, hvor eleven hurtigt skal udpege de klynger med netop 4 prikker.

 • Individuel test, hvor læreren ved at lytte til eleverne får indsigt i deres regnestrategier.

  ROS/test plus er beregnet til evaluering på klasseniveau. Testen afdækker hvilke additionsstrategier den enkelte elev kender, og hvordan de bruges. Testen udføres som en samtale mellem lærer og en elev ad gangen, og kan gennemføres på 10-15 minutter pr elev. Testen giver både en kvalitativ og en målbar indsigt i elevens udvikling og kompetencer. Kan anvendes fra 1.-2.kl eller ved mistanke om matematikvanskeligheder

  ROS/test gange er beregnet til at finde elever, som enten har et meget svagt funderet gangebegreb eller bruger uhensigtsmæssige strategier, der tager alt for mange af deres resurser. Testen er primært beregnet på elever fra 3. til 5. klasse, men kan anvendes til alle ved mistanke om matematikvanskeligheder.

 • Rummelighed i matematik er en serie der består af 3 bøger, der henvender sig til lærere i den almindelige undervisning, men også til lærere, der arbejder inden for specialområdet.  Materialet tager fat i en række af de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med undervisningen i matematik. I bog B er der en nyttig kortlægning som har fokus på: Færdigheder i at orientere sig på en side, talforståelse, opfattelse af rum og form, hukommelse/koncentration/opmærksomhed, problemløsning, sprogforståelse og løsningsstrategier.

  • Målgruppe: Individuel kortlægning. Fra 2. klasse
  • Udgivet af Akademisk forlag
 • Materialet er et redskab, man kan anvende til at kortlægge og styrke elevens matematiske begrebsforståelse. Bogen indeholder en screening der vedrører elevens forudsætninger, potentialer, behov og motivation sat registrerings- og arbejdsark, som læreren kan tilpasse og benytte i den daglige undervisning.

  • Målgruppe: Individuel screening, indskolingen
  • Udgivet af Dansk Psykologisk forlag
  • Lån hjem til gennemsyn på mitCFU
 • TIM er et struktureret materiale til udvælgelse, testning og forebyggende undervisning af elever i første klasse med behov for særlig indsats i matematik. Materialet er også velegnet til specialundervisning.
  TIM er baseret på mundtlige øvelser støttet af konkrete materialer.

  • Målgruppe: Individuel test. Fra 1. klasse
  • Udgivet af Gyldendal
 • Screeningen er opbygget som en tjekliste med at begrænset antal opgaver som alle i en aldersgruppe forventes at kunne klare. Screeningen indeholder bl.a. undersøgelse af

  • Forståelse af cifferstrukturer, talforståelse og talbegrebet
  • Skema for tal/talrækken
  • Evnen til simple og komplekse regneoperationer
  • Forståelse af aritmetiske tegn
  • Spatial evne
  • Visio-spatial hukommelse
  • Perception
  • Planlægningsevne

  • Målgruppe: Individuel kortlægning (7-10 år, 11-15 år)
  • Udgivet af Kognitivt Centrum
 • CHIPS er ikke en egentlig matematiktest, men et brugbart værktøj på at kunne vurdere elevens kognitive udviklingstrin. Der er fokus på hvordan eleven tænker og løser problemer og opgaver på det givne tidspunkt. Testen giver nyttig viden til forståelse af elevens kognitive udgangspunkt i forbindelse med forståelse af fagligheden

  • Målgruppe: Klassetest. Primært i indskolingen
  • Udgivet af Hogrefe