Matematik - Hvad er vigtigt?

Giv alle elever en meningsfuld matematikundervisning og skab rammer der både styrker elevernes faglige og sociale kompetencer.

Program

'Matematik - Hvad er vigtigt? Torsdag den 6. marts 2025'

>>Program følger her på siden juni 2024<<

---

'Matematik - Kan det være rigtigt? Torsdag den 14. marts 2024'

Hvordan giver vi alle børn mulighed for at tilgå undervisningen, så de trives, er trygge og motiverede?   
Hvordan kan vi tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i alle børns forudsætninger, interesser, potentialer og baggrunde? Hvordan kan vi behandle eleverne forskelligt uden at stigmatisere nogle? Og hvordan ser det ud i matematikundervisningen i dag?
ved lektor Lotte Hedegaard Sørensen, Dansk institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU Aarhus Universitet 

Statistikbanken – Fakta om Danmark og danskerne
Statistikbanken er en guldgrube af informationer om Danmark og danskerne. Lær at finde vej til de relevante emner og tabeller og bliv klogere på køn og ligestilling i Danmark med udgangspunkt i Danmarks Statistik og danskerne. Lær at finde vej i mylderet af tilgængelige tal og bliv klogere på det samfund, som vi lever i.
ved Jacob Christian Solander, specialkonsulent, Danmarks Statistik

En meningsfuld matematikundervisning
Få ideer til, hvordan du kan skabe en undersøgende og dialogisk matematikundervisning? Hør om tanker, praksiserfaringer og konkrete eksempler med udgangspunkt i ’Det tænkende klasserum’ og andre didaktiske greb.
ved Anne Lyngsøe Højberg. Lærer og matematikvejleder, Bavnebakkeskolen og i Rebild Kommune.

Fra mekanisk procedure til forståelse
Få inspiration og ideer til hvordan GeoGebra kan bruges som ressource til udvikling af matematisk ræsonnement. Hvad skal der til for at GeoGebras store potentialer til understøtte elevernes ræsonnements­udvikling gennem programmets funktioner, bliver til virkelighed?
ved Nada Meri Pedersen, pæd. konsulent, CFU Syd, Haderslev

Grib matematikken udenfor skolen
Bliv inspireret til, hvordan du kan opdage og gribe matematikken i livet uden for skolen og sammen med eleverne trække den ind i klasselokalet. Få konkrete eksempler på indsamling af data, måling, symmetri og mønstre i naturen og hverdagslivet.
ved Lone Anesen, lærer, vejleder og lærebogsforfatter, Strynø

Opsamling og perspektiver
Dagens oplæg kommenteres og perspektiveres.
ved Mikael Skånstrøm, lektor i læreruddannelsen

 

Yderligere oplysninger

Kenneth Riis Poulsen, UCN CFU Aalborg, kerp@ucn.dk

Ole Haubo Christensen, VIA CFU Aarhus, oleh@via.dk

Lotte Christensen, sekretariat, VIA CFU Aarhus, 87 55 28 05, loch@via.dk

Præsentationer

Efter konferencen udsendes præsentationer til alle deltagere på mail.