Matematik - Kald det kærlighed

Hør om At lære i skolen, Alt det vi kan, Hjælp - jeg skal udenfor med børnene og meget mere på årets matematikkonference.

Program

’Matematik - Kald det kærlighed' tirsdag den 14. september 2021
(Flyttet fra torsdag den 18. marts 2021 pga. Covid-19)

At lære i skolen
Oplægget vil indkredse, hvordan vi lærer i skolen med særlig vægt på optimale betingelser for dette. Hvad betyder fx, at vi tilsyneladende lærer bedst, når vi har glemt, at vi er i gang med at lære?
ved Lene Tanggaard, cand. psych., ph.d., rektor på Designskolen i Kolding og professor på Aalborg Universitet

Alt det vi kan
Hvad sker der i hjernen hos børn, der har det svært? - og hvordan kan vi som fagfolk og forældre samarbejde om børnenes trivsel? Rasmus Alenkær vil inddrage nyere forskning på området, og vil komme med en række praktiske anbefalinger.
ved Rasmus Alenkær, tidligere skolelærer, autoriseret psykolog, konsulent, forfatter og podcaster mm.

Hjælp - jeg skal udenfor med børnene
Hør om hvordan du kan fagliggøre din matematikundervisning i den fri natur. Få ideer fra praksis og didaktisk teori om udeskole.
ved Karen Barfod, ph.d., lektor, forskningsleder VIA OUTdoor og Stine Michaelsen, lærer Østervangskolen Hammel

Matematiske guldgruber fra hverdagen
Få inspiration til praktisk og undersøgende matematik igennem hverdagens matematiske guldgruber. Et oplæg om at udnytte den matematik, der er i den virkelige verden, og hvordan det hele kan flettes ind i den matematiske verden og ud i undervisningen.
ved Jesper Albinus, matematiklærer, Center for god matematikundervisning, Gentofte

Break-out-box
Bliv introduceret til at skabe begejstring i matematikundervisningen med breakout og escape room konceptet.
ved Ian Stenz, pædagogisk konsulent, UCN CFU Aalborg

Opsamling og perspektiver
Dagens oplæg kommenteres og perspektiveres.
ved Mikael Skånstrøm, lektor i læreruddannelsen

Yderligere oplysninger

Hanne Due Bak, UCN CFU Aalborg, hdb@ucn.dk

Ole Haubo Christensen, VIA CFU Aarhus, oleh@via.dk

Lotte Christensen, sekretariat, VIA CFU Aarhus, 87 55 28 05, loch@via.dk

Præsentationer

Efter konferencen kan præsentationer downloades på viacfu.dk/minekurser