Matematik - I medvind og modvind

Hør om skolen der er god for alle elever, og om skolen der forbereder eleverne på at omgå penge med forsigtighed på årets matematikkonference.

Program for 2023 under udarbejdelse 

'Matematik - I medvind og modvind torsdag den 16. marts 2023'

 

Program for 2022

’Matematik - Er vi snart i mål?  torsdag den 17. marts 2022

Talenter - de skjulte og de synlige
De skjulte talenter om autisme og neuropædagogisk praksis. Hvordan kan vi som lærere støtte udfordrede elever i undervisningen og vende deres skjulte talenter til et aktiv.
Med udgangspunkt i forståelsen af hjernens funktioner og opbygning tager Troels os med på en rejse omhandlende autismespektrum, Asperger og talenter.
Der er fokus på begreber som læring, plasticitet, op-mærksomhed, stress, søvn og bevidsthed. 
Troels Wesenberg Kjær arbejder med at forstå hjernens funkti-oner hos raske og syge og hele spektret derimellem, kendt fra De skjulte talenter, DR TV 

Regnestrategier og elevers udvikling i matematik 
Regnestrategier og talforståelse er vigtige for elevernes udvikling i matematik. Men hvad ved vi egentlig fra forskningen, og hvad betyder det for praksis?
Pernille Bødtker Sunde, Ph.d., postdoc, VIA UC og Katholieke Universiteit Leuven, Belgien 

Læsebånd og regnehistorier
Få indblik i, hvordan man gennem arbejde med regnehistorier kan arbejde med sprog og begreber i matematik.
Rikke Petersen, lærer og matematikvejleder, Møn Skole og underviser ved læreruddannelsen Absalon

Vandforbrug og matematik
Få ideer til hvordan du kan arbejde med modellering, analyse og tolkning af data i hele skoleforløbet ud fra elevernes egne undersøgelser.
Nick Hougaard, lærer Forældreskolen, Aarhus C og pædagogisk konsulent, VIA CFU Aarhus

Grafisk facilitering i matematik
Bliv inspireret til at anvende grafisk facilitering til visualisering af teori og arbejdsgange i matematikundervisningen
Winnie Skiveren, matematiklærer og vejleder, Strandby Skoleafdeling, Frederikshavn

Opsamling og perspektiver
Dagens oplæg kommenteres og perspektiveres.
Mikael Skånstrøm, lektor i læreruddannelsen

Yderligere oplysninger

Hanne Due Bak, UCN CFU Aalborg, hdb@ucn.dk

Ole Haubo Christensen, VIA CFU Aarhus, oleh@via.dk

Lotte Christensen, sekretariat, VIA CFU Aarhus, 87 55 28 05, loch@via.dk

Præsentationer

Efter konferencen udsendes præsentationer til alle deltagere på mail.