Bæredygtig fremtid

Bæredygtighed og klimaproblematikker i børnehøjde til dansk og natur/teknologi 4.-6. klasse.

Læremiddel om bæredygtighed og klimaproblematikker

Målet med Bæredygtig fremtid er, at eleverne opnår faglig viden, indsigt og handlekompetence i forhold til nogle af de problemstillinger, som præger vores tid. Vi har kun Jorden til låns, og vi skal passe godt på den. Hvordan takles bæredygtighed og klimaudfordringen her og i den 3. verden, og hvordan kan vi alle gøre en forskel. FNs 17 Verdensmål vedtaget i 2015 er et centralt omdrejningspunkt.

Eleverne kan gøre en forskel

Arbejdsforslagene lægger op til, at eleverne skal udvikle handlekompetence gennem faglig viden og indsigt. Eleverne skal opleve, at de kan være med til at gøre en forskel, og at deres handlinger har betydning. Eleverne skal være rollemodeller og agere klima- og bæredygtighedsambassadører, der passer på vores Jord og bruger ressourcer med omtanke.

Sådan er temaet bygget op

Bæredygtig fremtid er struktureret i undertemaerne Bæredygtighed, Fremtidens klima, Børneliv og Gør en forskel. Til hvert af undertemaerne er der tv-klipsamlinger, korte elevtekster og praktiskorienterede opgaver. Opgaverne lægger op til at arbejde fagligt og tværfagligt med problematikker fra den 3. verden. Man kan vælge af benytte Bæredygtig fremtid i sin helhed, eller man kan vælge at fokusere på udvalgte elementer.