Temadag: På opdagelse med natur/teknologi

Spændende dag for alle med interesse for naturfag og undervisning mandag den 13. juni 2022 på Campus Aarhus C.

PROGRAM 

Fællesoplæg

Fortællekunst i natur/teknologi
Alle elsker en god historie, men hvad er en god 
historie? Og hvordan kan fortællekunsten bidrage til at formidle naturvidenskabelige begreber på en 
nærværende og underholdende måde?
ved Marlena Porat, Den Flyvende Fortæller, Aarhus

Hvorfor sidde inde, når alt håb er ude - også i natur/teknologi
Hvad er de særlige læringspotentialer, uderummet 
tilbyder for skolens natur/teknologi-undervisning? 
Hvilke muligheder er der, og hvordan kan der arbejdes med barrierer og forhindringer? Få eksempler fra praksis, didaktisk baggrund og tips og tricks til dig, der gerne vil arbejde (mere) ude.
ved Karen Barfod, ph.d., lektor. Forskningsleder VIA OUTdoor
 
Udvikling af natur/teknologifaget
Hvordan bringer vi Fælles Mål og viden om virkningsfuld kompetence-orienteret naturfagsundervisning i spil i forskellige læringssituationer?
ved Mette Pawlik Thorsen, læringskonsulent, Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Workshopper

Workshop A  Fortællinger sætter sig i kroppen og får hovedet til at huske  
Vi husker en god historie. Vi ser billederne for os. Vi indlever os i handlingen og mærker følelser og stemninger i vores krop. Sådan er det også med viden og fakta, der får liv i en historie. Bliv klædt på med værktøjer til at inddrage fortællinger i din undervisning.
ved Den Flyvende Fortæller Marlena Porat, Aarhus 

Workshop B - Mikrosafari 
Få tjek på insekter og smådyr der lever i området ved din skole og byg jeres eget insekthotel. Undervisningsforløbet Mikrosafari kan bookes gennem LIFE Fonden og indeholder spil, øvelser, videoer og vejledning. Læs mere på 
kortlink.dk/2dt7f
ved Louise Dyrholm Pilegård, underviser, LIFE Fonden, Lyngby

Workshop C - Små sjove forsøg
Afprøv små, analoge eksperimenter med simpel teknologi. Her bruges materialer, som er nemme at få fat i og som ofte allerede findes på skolen. Du får selv fingrene i ledningerne og bliver godt rustet til undervisningen i natur/teknologi. 
ved Charlotte Trolle, Sciencemuseerne Aarhus

Workshop D - Superdyr og tilpasninger
Med udgangspunkt i Ultra:Bit forløbet ’Superdyr og tilpasninger’ ser vi på muligheden for at bruge Micro:Bit i natur/teknologi-undervisningen, hvor eleverne gennem simple programmeringsøvelser lærer om dyrs sanser og tilpasninger. 
ved Mark Holler, pædagogisk konsulent, CFU UCN, Aalborg

Workshop E - Mikroforsker
Børn er fulde af nysgerrighed og derfor de perfekte forskere. Vi gennemgår mikroforsker-metoden – en forskningsmetode for og med børn og får et indblik i teorien bag metoden og gennemgår et mikroforskningsforløb i praksis. Vi snakker om nysgerrighed, om de gode spørgsmål, og om hvordan vi kan gøre forskningsbegreberne         forståelige for børn. 
ved Mette Ósland Pedersen, naturvejleder og projektleder Krible Krable

Workshop F - Klimakamp.nu
Hvordan takles bæredygtighed, klimaudfordringer og et sundere liv for alle her og i den 3. verden, og hvordan kan vi alle gøre en forskel? Forsøg og arbejdsforslag lægger op til, at eleverne skal udvikle handlekompetence gennem faglig viden og indsigt. Klimakamp.nu er et nyt, gratis multimodal læremiddel til naturfagene 1.-9. klasse. Læs mere på 
klimakamp.nu.
ved Maiken Rahbek Thyssen, konsulent og adjunkt, Læreruddannelsen UCL, Odense

Kontakt