Temadag: På opdagelse med natur/teknologi

Spændende dag for alle med interesse for naturfag og undervisning mandag den 19. august 2024 på Campus Aarhus C.

PROGRAM
Foreløbigt program 19-8-2024

Fællesoplæg

Den levende og entusiastiske naturformidling
Hvordan begejstrer vi børn for naturen? Alt fra udklædning, levende dyr og levende formidling virker. Den levende og entusiastiske formidling brænder igennem, både ansigt til ansigt og når de ser en på skærmen.
ved Jonas Gadgaard, naturvejleder, Årets Naturformidler og modtager af ’Jægerprisen’, NaturKultur Varde

Udvikling af natur/teknologifaget
Hvordan bringer vi Fælles Mål og viden om virkningsfuld kompetence-orienteret naturfagsundervisning i spil i forskellige læringssituationer?
ved læringskonsulent, Børne- og Undervisningsministeriet 

 

Workshopper

Workshop A - Science i børnehøjde – med fokus på natur/teknologi i indskolingen
Få idéer til hvordan du kan arbejde med science i børnehøjde ved at tage udgangspunkt i elevernes spørgelyst, nysgerrighed og undren.
Vi afprøver en lang række små enkle forsøg. Se også charlottesteacherweb.dk
ved Charlotte D. Hansen folkeskolelærer og indehaver af SoMe profilen Charlotte’s teacher web

Workshop B - Fra sort asfalt til grøn oase – med fokus på natur/teknologi på mellemtrinnet
Få ideer til, hvordan vi med simple midler og elevdeltagelse kan skabe grønne oaser i skolegården. Biodiversitet er et fantastisk tema og det bliver nemt at lave undersøgelser, hvis der er krible krable liv og planter lige uden for klasselokalet.
ved Iben Leth Jensen, biodiversitetsambassadør for skoler i Horsens Kommune og naturfagslærer på Østbirk Skole

Workshop C - Spiselige insekter i undervisningen – med fokus på natur/teknologi i indskolingen og på mellemtrinnet
Lad eleverne dyrke deres egne spiselige insekter i små skolefarme. Imens insekterne vokser sig spiseklar, lærer eleverne om insekters opbygning og levevis, fødevareproduktion, miljø- og klimaaftryk, rejsen fra jord til bord til jord. Læs mere om iNSEKTERiET på buggingdenmark.dk/insekteriet
ved Søren Søndergaard Thisted, pædagogisk konsulent, VIA CFU

Workshop D - Klimaundervisning der fremmer handlelyst – med fokus på natur/teknologi i indskolingen og på mellemtrinnet
Hør hvordan du kan bruge engineering-baseret klimaundervisning til at fremme elevernes handlelyst og motivation for at være med til at håndtere samfundets klimaudfordringer. Workshoppen tager udgangspunkt i nye konkrete undervisningsforløb om klima målrettet natur/teknologi, som deltagerne kan tage med hjem og bruge i undervisningen i morgen.
ved Simon Olling Rebsdorf, konsulent, Engineer the future
 
Workshop E - Krible krable – BioBlitz i børnehøjde – med fokus på natur/teknologi i indskolingen og på mellemtrinnet
Få ideer til hvordan du selv kan lave bioblitz. Hvilket grej er godt at have, hvordan præsenteres opgaven for eleverne, og hvordan artsbestemmer vi enkelt.
ved Mette Ósland Pedersen, naturformidler, Hobro

Workshop F - Autopilot – med fokus på natur/teknologi på mellemtrinnet
Kan selvkørende biler løse fremtidens trafikudfordringer? Vi undersøger teknologien bag og undersøger, hvordan vi kan kode en robot til selv at køre? Hvilke overvejelser er vigtige, inden vi slipper selvkørende teknologi ud i vores gader?
Læs mere på life.dk/undervisningsforlob/autopilot
ved Lene Møller Vestergaard, teamleder, LIFE Fonden

Kontakt