Temadag: På opdagelse med natur/teknologi

Spændende dag for alle med interesse for naturfag og undervisning mandag den 13. juni 2022 på Campus Aarhus C.

 

PROGRAM  under udarbejdelse

Herunder til inspiration programmet for temadagen den 14. juni 2021.
Program for den 13. juni 2022 følger inden efterårsferien.

 

Fællesoplæg

Naturoplevelser og vild natur i undervisningen
Naturen er et godt sted at blive klog på verden og i børns udvikling af handlekompetence. Handlekompetencer handler i virkeligheden om at vide, hvordan verden hænger sammen, og om hvordan vores handlinger påvirker verden. Den viden kan man få ude i den nære natur.
ved Mette Hesselholdt Henne Hansen, Læreruddannelsen Silkeborg

Nye læseplaner i natur/teknologi 
Bliv klog på hvordan undervisningsvejledningen kan bruges i praksis, og hvordan progressionen i kompetencer er tænkt. Få ideer til hvordan der kan arbejdes med de nye problembaserede forløb i 5.-6. klasse.
ved Mikael Hvass Hedahl, læringskonsulent for naturfag, Undervisningsministeriet 

 

Workshopper

Workshop A - Verdensmål.nu
Boost din undervisning om FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Hvordan takles bæredygtighed og klimaudfor-dringer her og i den 3. verden, og hvordan kan vi alle gøre en forskel? Prøv kræfter med nyt gratis multimodalt læremiddel til natur/teknologi. Læs mere på verdensmål.nu og dr.dk/verdensmål
ved Maiken Rahbek Thyssen, lærer og pæd. konsulent, Verdensmål.nu  

Workshop B - Bevægelse til vands, til lands og i luften
Små sjove forsøg og eksperimenter – direkte til at tage med hjem og bruge i den daglige undervisning. Aktiviteterne er billige og letanvendelige og temaet kan differentieres til alle klassetrin i natur/teknologi.
ved Anne Marie Dam Kirkeby, lærer og pædagogisk konsulent, VIA CFU Herning

Workshop C - Begreber på spil
Vi undersøger, afprøver og diskuteres konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med engineering i natur/teknologi-undervisningen. Engineering er problembaseret læring med udgangspunkt i en virkelighedsnær udfordring.
ved lærere og naturfagsvejledere Lene Boldt Mølholm Skole, Vejle og Anna Hermannsen Clausen Firkløverskolen, Give

Workshop D - Fiskens indre
Vi dissekerer makrel og torsk og ser på deres tilpasning i forhold til levested og fødekæde. Vi undersøger fiskene for mikroplast og sætter fokus på konsekvenser i lavere- og højerestående organismer.
ved Anders Østerby, Skolekonsulent, Nordsøen Oceanarium, Hirtshals

Workshop E - Snapseglas bioblitz
Det summer med liv, men hvordan skaber vi en forståelse for, at det ikke bare er myg, fluer, biller og sommerfugle, men forskellige arter med forskellige behov og levesteder? Bliv klog på snapseglas bioblitz, der ikke fokuser på kompliceret artsnavne, men de synlige forskelle på de små krible krable dyr.
ved Mikkel Rødvig, naturvejleder, Hobro

Workshop F - 99-arter du skal opleve inden du bliver voksen
Den danske natur er fyldt med dyr og planter, som har hver sin fantastiske historie. Historier som man aldrig glemmer, når man først har hørt dem. Med disse historier får børn og unge kendskab til Danmarks natur og derved glæde, store oplevelser og livskvalitet.
ved Pernille Mølgaard Andersen - Naturhistorisk Museum, Aarhus og Mette Hesselholt Henne Hansen - Læreruddannelsen i Silkeborg

Kontakt