Fællesfaglige fokusområder

Læremidler til fællesfaglige fokusområder. 

Det blå guld

Behandler det fællesfaglige fokusområde Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer i naturfagene 7. – 9. klasse.

Det blå guld er struktureret i undertemaerne: Det løber rundt, Fra grundvand til drikkevand, Havet sletter ikke alle spor og Fremtidens drikkevand. Indeholder korte elevtekster, masser af filmklip og arbejdsforslag. Se også infoflyer, bladrebog kortlink.dk/nzy5 og folkeskolen.dk/603293/gratis-guld

Book klassesæt: mitcfu.dk/52830117 Book lærervejledning: mitcfu.dk/52830095

Nyheder fra en varm fremtid

Boost din klimaundervisning. Klimaændringerne har konsekvenser, og de er menneskeskabte.

Derfor er det mennesker, der kan vende udviklingen. Fremtiden bliver varmere, men hvor meget, og hvad kan vi selv gøre?

Det er nøgleordene i nyt gratis læremiddel fra DR-Skole og Astra om bæredygtighed og klimaproblematikker.

Læs mere og download på 

dr.dk/skole/geografi/udskoling/tema/klimaaendringer 

Verdensmål.nu

Fællesfagligt forløb til naturfagene 7.-9. klasse - et gratis multimodalt læremiddel med masser af forsøg og praktiske opgaver suppleret med tv- og filmklip fra NGO'er og DRs arkiver.

Læs mere og download på verdensmål.nu

Se også dr.dk/verdensmål

Kan hjemlånes i klassesæt på CFU. Se mitcfu.dk/lnkyamp 

Klimakamp.nu

Fællesfagligt forløb til naturfagene 7.-9. klasse

Gratis multimodalt læremiddel med masser af forsøg og praktiske opgaver suppleret med tv- og filmklip fra NGO'er og DRs arkiver.

Læs mere og download på klimakamp.nu 

Kan hjemlånes i klassesæt på CFU. Se mitcfu.dk

Bæredygtig madkultur

Fællesfagligt forløb til naturfagene 7.-9. klasse

Gratis supplerende læremiddel til det fællesfaglige fokusområde Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

Læs mere og download på positivelyproduced.com/undervisningsmateriale

Download elevbog

Download lærervejledning

Download TRUPS kort

Kan hjemlånes i klassesæt på CFU. Se mitcfu.dk

NØRD-Akademiet

Indeholder 22 videoer, masser af elevforsøg, spil, evalueringsværktøj og lærervejledning.

’Kost og krop’ behandles i seks emner med tilhørende idéer til øvelser

’Energi og samfund’ behandles i fem emner med tilhørende idéer til øvelser

'Vand og liv’ behandles i fire emner med tilhørende idéer til øvelser

’Kulstofkredsløbet’ behandles i seks emner med tilhørende idéer til øvelser.

NØRD-Akademiet er udvikler af DR-Skole og NTS-centeret/Astra

Se film og download på dr.dk/noerdakademiet

Forløb på tværs

11 undervisningsforløb fra lærer til lærer til flerfaglig undervisning i naturfagene 7. – 9. klasse.

I forløbene er to eller tre af naturfagene sat i sammenhæng og opleves som ét forløb af eleverne.

Andre af skolens fag kan også være inddraget.

Læs mere og download på Astra.dk/PåTværs

ProjektSyd ‐ fra børnehave til ph.d.

Inspiration til naturfagene med 10 spændende forløb ProjektSyd ‐ fra børnehave til ph.d. indeholder undervisningsforløb til naturfagene, der inddrager et uformelt læringsmiljø eller virksomhed. Fx Radiografskolen, renseanlæg, mejeri, vandkraftværk m.fl.

Se forløb på kortlink.dk/pw7f

Min krop

Tema på DR Skole om sundhed og livsstil. Temaet tager udgangspunkt i biologi og idræt samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Læs mere på dr.dk/skole/biologi/udskoling/tema/min-krop 

Forlagenes læremidler til fællesfaglige fokusområder

Vi har samlet en oversigt over forlagenes læremidler. Se mere herunder:

Få styr på prøven

Film om prøven

Få overblik over prøveforløber fra tidligst 1. april og indtil selve prøvedagen
Introfilm fra Astra 5:11 min

Ved det grønne bord (naturfag) - PTV Film - Kræver køb

Prøvevejledning

Prøvebekendtgørelsen

Opmærksomhedspunkter 
Syv skarpe til naturfagslæreren om den fællesfaglige prøve

Infoside på Astra.dk
astra.dk/fællesprøve