Naturfag i spil - tværfagligt samarbejde med naturfagene

Arrangementet finder sted onsdag den 29. november 2023 på Campus Aarhus C 

Program 

Viden, følelser og handling i undervisning for grøn omstilling – resultater fra en stor vignetundersøgelse

På baggrund af en vignet-spørgeskemaundersøgelse med 1267 elever i forhold til emner i grøn omstilling diskuteres resultater for dokumenterede og ikke dokumenterede sammenhænge mellem viden, følelser og potentiel handling. Det viser sig at viden og følelsesmæssig påvirkning synes at hænge sammen. Og eleverne lader sig emotionel påvirke, men det er mere usikkert om og hvordan det fører til handling. 
ved Stefan Ting Graf, docent og leder af forskningsprogram, Center for Anvendt Skoleforskning, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Bæredygtige fødevarer skal smage af noget

Den nuværende klimakrise kræver en ændring af vores fødevaresystem, og at vi begynder at have andre spisevaner, end vi har i dag. Det er derfor sandsynligt, at vi skal til at spise fødevarer, som
i dag ikke er en almindelig del af vores kost. I oplægget kommer vi til at se på mad, der for de fleste danskere er atypiske, men som måske kan være en del af løsningen på at opnå et mere bæredygtigt fødevaresystem – hvis de smager godt.
ved Mathias P. Clausen, forsker i mad, madlavning og gastronomi ved hjælp af de nyeste teknikker inden for mikroskopi, Syddansk Universitet, Odense

Nyt fra ministeriet

Hør om nye tiltag fra Folketinget og Undervisningsministeriet. Ex hvor er prøverne på vej hen? Hvilken rolle spiller sproglig udvikling i udvikling af naturfaglig kompetence? Hvordan skal elevernes
præstation vurderes?
ved Henriette B Refstrup, læringskonsulent for naturfag, Børne- og Undervisningsministeriet

Workshopper

Workshop A - Undersøgelsesmetoder til praktisk naturfagsundervisning

NB: Ny workshopbeskrivelse
Nogle af initiativerne i regeringens nye folkeskoleudspil ‘Forberedt på fremtiden II’ er implementeringen af mere praktisk undervisning, flere praktiske fag, praktiske prøver og 2,6 milliard til at forbedre faglokaler til praktisk undervisning.
I workshoppen har vi fokus på konkrete greb til praktisk naturfagsundervisning i balance med teoretisk undervisning. Hvordan kan du undervise med udgangspunkt i autentiske undersøgelsesmetoder, udvide til illustrationsforsøg og eksperiment, for til sidst lade eleverne arbejde undersøgende eller problembaseret?
Du afprøver autentiske metoder fra Testoteket.dk og Masseeksperiment.dk, og du får inspiration til portaler og events som tilbyder praktiske metoder og aktiviteter  - lige til at benytte i undervisningen.
ved Lene Christensen, specialkonsulent i Astra, København

Workshop B - Byg en vindmølle og arbejd med bæredygtig energiforsyning

I workshoppen bygger du din egen vindmølle og bruger den til at arbejde praksisfagligt med bæredygtig energiforsyning i naturfagsundervisningen.  ved Hans-Chr. B. Keller, cand.scient. i STEM-undervisning og naturfagslærer Privatskolen Als, Sønderborg

Workshop C - Bæredygtig madkultur 

Nyt gratis læremiddel. Hvordan sikrer vi os, at vores fødevarer både er sunde, klimavenlige og bliver fremstillet bæredygtigt? I Bæredygtig madkultur skal eleverne bedømme 6 virksomheders indsats med et Bæredygtighedskompas i forhold til fx: Energi og Vandforbrug, Klimabelastning/CO2-udledning mv. Se mere på positivelyproduced.com/undervisningsmateriale ved Maiken Rahbek Thyssen, pæd. konsulent og adjunkt, UCL Jelling og Odense

Workshop D - Turbovækst 

Undersøg hvordan katalyse og kunstgødning kan være med til at øge fødevareproduktionen på en bæredygtig måde. I undervisningsforløbet ’Turbovækst’ styrer eleverne et fiktivt land, og skal sikre at deres lands befolkning ikke sulter. Det sikrer de ved at producere fødevarer, der samtidig ikke skader klimaet eller miljøet. Se også life.dk/undervisningsforlob/turbovaekst  ved Jens Christian Abildstrup, underviser, Life Fonden, Lyngby

Workshop E - Modellering i det fællesfaglige arbejde

Få styr på hvordan du kan arbejde fællesfagligt med emnet/problemet i fokus, og hvor fagene spiller ind med hver deres viden. Modellering vil blive brugt som evalueringsmetode, og elevprodukter vil blive brugt som inspiration. Find farveblyanter og kreativiteten frem. Dine egne modelleringsevner skal på prøve i denne workshop. ved Mette Mellerup, blogger, vejleder og naturfagslærer

Workshop F - Solcellebiler

Byg solcellebiler med dine elever. I workshoppen undersøger vi en engineering-udfordring om at bygge solcellebiler. Forløbet er praktisk, og I skal selv samle solceller, måle på dem og få bilen til
at køre.
ved Ian Rubeck Stenz, Pædagogisk konsulent UCN, Aalborg

Yderligere oplysninger hos

Brian Ravnborg Christensen, CFU Nordjylland,  brr@ucn.dk
Ole Haubo Christensen, VIA CFU, oleh@via.dk

Sekretariat
Lotte Christensen, VIA CFU, loch@via.dk, 87 55 28 05 

Kontakt