Naturfag i spil - tværfagligt samarbejde med naturfagene

Arrangementet finder sted onsdag den 24. november 2021 i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. 

Program 

Fra flad fakta til levende læring

Smarttelefonen har gjort det muligt for enhver at vælge at bruge deres tid på hvad de vil, når de vil. Så hvordan får vi dem til at vælge videnskab? Se også joroislien.no

ved Jo Røislien, norsk skovtrold, forsker, forfatter, videnskabsformidler, professor i statistik, tv-vært og producer ved NRK, Discovery, VGTV m.fl.

Naturoplevelser og vild natur i undervisningen

Naturen er et godt sted at blive klog på verden og i elevernes udvikling af 
handlekompetence. Handlekompetencer handler i virkeligheden om at vide, hvordan verden hænger sammen, og om hvordan vores handlinger påvirker verden. Viden man kan få ude i den nære natur.

Ved Morten DD Hansen, museumsinspektør, Naturhistorisk Museum, Aarhus 

Prøverne i naturfag

Hvordan skabes der bedst sammenhæng mellem målsætninger, undervisning og de to prøveformer i naturfagene? 

ved Lars Volf Jensen, læringskonsulent for naturfag, Undervisningsministeriet.

Workshopper

Workshop A - Bæredygtig madkultur

Er et nyt gratis læremiddel til det fællesfaglige fokusområde Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. Hvordan sikrer vi os, at vores fødevarer både er sunde, klimavenlige og bliver fremstillet bæredygtigt? I Bæredygtig madkultur skal eleverne bedømme 6 virksomheders indsats med et Bæredygtighedskompas i forhold til fx: Energi- og  Vandforbrug, Klimabelastning/CO2-udledning mv. Se mere på sustainable-taste.eu.

ved Maiken Rahbek Thyssen, pæd. Konsulent og adjunkt, UCL Odense  

Workshop B - Bæredygtig energiforsyning med isolering

I workshoppen bygger vi, arbejder med isoleringsmateriale og beregne energitab. Vi arbejder med forsøg, som direkte kan overføres til naturfagsprøven.

ved Per Milling, Naturfagslærer, Tvis skole, Holstebro

Workshop C - Grundvandet – en dyrebar ressource 

Grundvandet, vi henter op til forbrug i husholdning og industri i Danmark, er under pres - både når det kommer til mængde og kvalitet. I et nyt undervisningsmateriale på grundvandet.ku.dk kan eleverne selv arbejde med undersøgelser og modelleringer, der gør dem klogere på vandet i jorden.

ved Torben Roug, Cirkus Naturligvis - SCIENCE Skoletjeneste, Københavns Universitet

Workshop D - KloakLab for sanserne og forstanden

I KloakLab kommer eleverne helt tæt på spildevandsrensning og er aktivt deltagende i undersøgelser, forsøg og debatter. I workshoppen afprøver vi nogle af de undersøgelser og forsøg som eleverne kan arbejde med i forbindelse med det fællesfaglige arbejde. 

ved Mette Lynge, lærer, natur- og udeskolevejleder og formidlingskoordinator ved KloakLab, København

Workshop E - Projektbaseret tilgang på Strålings indvirkning på levende organismer

I workshoppen arbejder vi med strålingens indvirkningen på levende organismer i et tværfagligt forløb. Vi tager udgangspunkt i en projektbaseret læringstilgang i et LEAPS-forløb og ser på, hvordan engagerende spørgsmål kan besvares gennem mange forskellige fag. Se også leapsskoler.dk. 

ved Kristine Mikkelsen, lærer, Kvaglundskolen Signatur, Esbjerg

Workshop F - Engineering og Teknologiens betydning for menneskets levevilkår

Vi møder mange former for teknologi i vores hverdag. Hvordan påvirker teknologien vores levevilkår, og hvordan kan vi arbejde med dette i undervisningen? Vi tager udgangspunkt i arbejdsmetoden Enginee-ring og har fokus på hverdagens robotter og prøver at programmere i forskellige apps og onlineprogrammer.

ved Lis Buch Sørensen, naturfagslærer og naturfagsvejleder, Kirkebakkeskolen, Vejle

Yderligere oplysninger hos

Brian Ravnborg Christensen, CFU Nordjylland  brr@ucn.dk
Ole Haubo Christensen, VIA CFU, oleh@via.dk

Sekretariat
Lotte Christensen, VIA CFU, loch@via.dk, 87 55 20 05 

Kontakt