Naturfag i spil - tværfagligt samarbejde med naturfagene

Arrangementet finder sted onsdag den 30. november 2022 i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. 

Program 

Naturvidenskabens ABC 

Naturvidenskabens ABC præsenterer 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser. De indeholder og bygger alle på store fortællinger, som har haft stor betydning for udviklingen af naturvidenskaben som felt og for samfundet generelt.
ved Anja C. Andersen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

Børns naturdannelse – et relevant begreb i skolesammenhæng?

Friluftsrådet og Center for Børn og Natur har sammen sat ord på begrebet naturdannelse og arbejdet med, hvordan
begrebet kan anvendes i en række konkrete pædagogiske forløb og læringssammenhænge. Hvilken betydning har det for
naturfagene i udskolingen? Læs mere på kortlink.dk/2enwf 
ved Søren Præstholm, centerleder Center for Børn og Natur, Københavns Universitet

Prøverne i naturfag 

Hvor er prøverne på vej hen? Hvilken rolle spiller sproglig udvikling i udvikling af naturfaglig kompetence? Hvordan skal elevernes præstation vurderes?
ved Henriette B Refstrup, læringskonsulent for naturfag, Børne- og Undervisningsministeriet

Workshopper

Workshop A - Biodiversitet og autentiske problemstillinger 

Vi arbejder med en praksisorienteret undervisning, arbejder undersøgende og relaterer naturvidenskabelige spørgsmål til autentiske problemstillinger fra egen hverdag i forhold til biodiversitet og dens betydning, arealudnyttelse, ressourceforbrug og vild natur.
ved Line Stald, Pædagogisk konsulent, VIA CFU Aarhus og underviser ved VIA Læreruddannelsen i Aarhus

Workshop B - Kræftens gåde 

I workshoppen undersøger vi strålingsskader i vores DNA, som kan føre til kræft. I ’Kræftens gåde’ følger eleverne en fiktiv fortælling om en atomkraftulykke, arbejder med vinddata, computersimulationer, vævsprøver, DNA-modeller og statistik over risikofaktorer for udvikling af kræft. Læs mere på kortlink.dk/2dt5g
ved Mladen Mikosavljevic, udvikler og Louise Dyrholm Pilegård, underviser, LIFE Fonden, Lyngby

Workshop C - Fisk og forskningsdata i fællesfagligt forløb 

Få en intro til Astras fællesfaglige forløb 'Liv og død i Østersøen', hvor forskningsdata spiller en central rolle. Fat selv skalpellen og undersøg en torsk for leverorm.
ved Christina Frausing Binau, lærer og konsulent i Astra - det nationale naturfagscenter, København

Workshop D - Den menneskeskabte tidsalder 

Få konkret inspiration til, hvordan man kan arbejde undersøgende med klimaforandringer, biodiversitet, pandemier, transport og forbrug. Brug temaerne i et fællesfagligt fokusområde, som eleverne kan arbejde problembaseret indenfor. Mennesket sætter for alvor sit aftryk på Jorden, og det er oplagt at tage afsæt i disse aftryk.
ved Ulla Linderoth, Naturfagskonsulenten, Ry

Workshop E - Programmér dine grøntsager

Programmér dine grøntsager med micro:bit og dyrk dem i en GrowBot året rundt i klasselokalet! Arbejd med engineering, teknologiforståelse og grønt på samme tid! Kom og prøv det GrowBot Universe som kan bruges i alle naturvidenskabelige fag i udskolingen. Growbot kommer til udlån i mitCFU vinteren 2022/23.
ved Anette Vestergaard Nielsen, pædagogisk konsulent ved CFU Københavns Professionshøjskole 

Workshop F - Escape Rooms i naturfag

Få inspiration til, hvordan du med få remedier kan lave faglokaler eller klasselokaler til et Escape Room og hvilke gratis online værktøjer du kan anvende til at lave digitale Escape Rooms. Bliv klogere på, hvordan du med gåder, opgaver og en god fortælling kan fange dine elever i et fagligt Escape Room.
ved Ian Rubeck Stenz, Pædagogisk konsulent UCN, Aalborg

Yderligere oplysninger hos

Brian Ravnborg Christensen, CFU Nordjylland  brr@ucn.dk
Ole Haubo Christensen, VIA CFU, oleh@via.dk

Sekretariat
Lotte Christensen, VIA CFU, loch@via.dk, 87 55 28 05 

Kontakt