Film og kortfilm 

Fremmedsprogsundervisningen kan beriges med brug af film og kortfilm, som CFU har gode bud på. 

To elever sidder ved samme computer

CFU har mange gode bud på film og kortfilm til fremmedsprogsundervisningen. Film i sig selv kan være en stor motivationsfaktor for eleverne. Filmene giver mulighed for flere måder at lære om sproget, identiteten, kulturen og samfundet på, såvel auditivt som visuelt.

Der findes også et stort udvalgt på Youtube og andre gode portaler.

Film og kortfilm til alle klassetrin

CFU har udvalgt lærerige film og kortfilm til alle alderstrin og temaer.

Nogle af filmene har en pædagogisk vejledning, hvor du kan få ideer til undervisningen, diskussionsspørgsmål og forslag til aktiviteter.

Vejledningerne findes under posten på mitCFU.

Hvorfor arbejde med film i sprogundervisningen?

Elevernes sprogindlæring kan styrkes, idet kombinationen af lyd, tale og billeder imødekommer både de auditivt og visuelt orienterede elever.

Film kan åbne et vindue til forskellige befolkningsgruppers dagligliv, levevilkår, værdier og normer samt kultur- og samfundsforhold i forskellige lande.

Film kan også formidle regionale varianter af sprogene.

Visuel og auditiv undervisning

Billederne fortæller deres historie, uanset hvor godt man forstår sproget, og kan således hjælpe bogligt svage elever.

Samtidigt fascinerer filmmediet og vækker følelser. Fascinationen kan bruges som motivationsfaktor i undervisningssammenhænge.

Generelle ideer til at arbejde med film i engelsk, tysk og fransk

Gå til Engelsk

Gå til Tysk

Gå til Fransk

Find spillefilm på mitCFU

Spillefilm Engelsk 1-6 klasse

Spillefilm Engelsk 7-10 klasse

Spillefilm Tysk 5-10 klasse

Spillefilm Fransk 5-10 klasse

Find kortfilm på mitCFU

Kortfilm Engelsk 1.-2. klasse 

Kortfilm Engelsk 3.-6. klasse 

Kortfilm Engelsk 7.-10. klasse 

Kortfilm Tysk 3.-6. klasse

Kortfilm Tysk 7.-10. klasse 

Kortfilm Fransk 5.-6. klasse


Kortfilm Fransk 7.-10. klasse

Film English

Kortfilm til engelsk med opgaver

Klik på Film lessons

Filmcentralen

Film og undervisningsmaterialer på filmcentralen

YouTube

Find julereklamer fra eksempelvis Sainsbury and Marks and Spencer

Gå til YouTube

Kortfilm til tyskundervisningen

Gå til Goethe Institut