Børn med diagnoser

Børn med diagnoser i klassen? Her finder du både baggrundsviden og forslag til læremidler, der understøtter elevernes udfordringer.

Du er jo ikke psykolog ...

Her kan du læse korte introduktioner til, hvordan du som lærer eller pædagog kan arbejde med de forskellige udfordringer, som desværre i stigende grad kan ses hos elever i skolen. Det er vigtigt, at den enkelte lærer/ pædagog kender til udfordringerne. Samtidig er det vigtigt at læreren/ pædagogen går ydmygt til opgaven, fordi det ofte kan være meget kompliceret at forstå elevens måde at handle på og dermed også svært at vælge den helt hensigtsmæssige pædagogiske tilgang.  Det vil ofte være nødvendigt at trække på hjælp fra eksperter (psykologer). 

Herunder finder du bud på noget af den grundviden, læreren og pædagogen skal have. Derudover kan du læse om en række undervisningsmidler, som kan lånes på CFU. 

Viden, aktiviteter og materialer

 • Hvad er ADHD?

  ADHD er en forkortelse for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det er en udviklingsforstyrrelse, som har påvirket hjernen, så eleven har fået vanskeligheder, der særligt påvirker opmærksomhed og aktivitet. ADHD kan variere meget fra person til person og i dag taler man om et spektrum for ADHD.

  Hvad er tegn på ADHD?

  • Koncentrationsbesvær
  • Indre eller ydre hyperaktivitet
  • Øget sensitivitet
  • Sociale udfordringer
  • Undgåelsesadfærd
  • Følelsesudbrud

  Tegn du kan kigge efter

  • Vanskeligt ved at bevare koncentrationen om en opgave 
  • Letafledelig – bliver let forstyrret af uvedkommende ting
  • Reagerer ofte ikke på direkte tale og opfatter ikke instruktioner
  • Har vanskeligt ved at fuldføre påbegyndte opgaver
  • Kan overse detaljer
  • Mister ting fx nøgler, papirer eller pung
  • Glemmer aftaler
  • Ydre hyperaktivitet hvor eleven ikke kan sidde stille og måske ofte piller ved ting
  • Indre hyperaktivitet i form af tankemylder der forstyrrer sammenhængende tænkning
  • Manglende evne til at slappe af Impulsiv og meget talende
  • Afbryder ofte andre under en samtale 
  • Har svært ved at vente på tur 
  • Er generelt utålmodig
  • Tænker ud af boksen
  • Høj energi når interessen er vakt


  Udredning for ADHD

  Hvis skolen og forældrene oplever, at barnet har betydelige gennemgribende vanskeligheder med at være opmærksom, at koncentrere sig og at indgå i relationer, så kalder det på et tæt samarbejde med en psykolog. Det er en meget alvorlig sag, at tale om at et barn måske har en diagnose. Derfor bør lærere og pædagoger altid overlade denne dialog til dem, der er uddannet til det, fx psykologer fra PPR.

  Lær om ADHD

 • Undervisning af elever med ADHD

  En lille ændring i din undervisning, der kan have en stor betydning for elever med ADHD.

  • Inddrag eleven og forsøg at forstå hvorfor eleven handler anderledes
  • Find ud af hvad der belaster og minimer så belastningerne
  • Forbered eleven på nye ting
  • Vis dag- og ugeplaner i billeder fremfor i ord og tekst (visuel struktur)
  • Samarbejd med forældrene
  • Gør det ekstra tydeligt, at du hører, hvad eleven siger
  • Gå ikke ind i en diskussion, da det forudsætter en høj grad af fleksibilitet, forestillingsevne og impulskontrol (som ADHD eleven ikke har)
  • Vær konkret og skræl sproget for overflødigt indhold
  • Undlad vage ord som ”måske” eller ”senere”. Brug deadlines og sørg for, at der ikke er løse ender.

  Undervisningsmaterialer fra CFU

  På CFU kan du låne en lang række læremidler, der er særligt velegnede til elever med ADHD.
  Kig med på denne digitale liste og book sanseposer, snakkekort, styrkehistorier, timetimere, trivselskasser, skønlitteratur og andre materialer, der med fordel kan anvendes i undervisningen af elever med ADHD.

  Klik, kig og book til dig selv og dine elever i mitCFU

  Sådan vil jeg gerne ha' det - et redskab til dig som professionel 

  ’Sådan vil jeg gerne ha´ det’ er et gratis samtaleværktøj for elev og lærer. Værktøjet tager udgangspunkt i elevens viden om egne ønsker og behov. Eleven besvarer en række spørgsmål og har samtidig eller efterfølgende en grundig samtale med læreren, hvor denne får en langt større indsigt i elevens behov. På baggrund af besvarelsen og samtalen aftaler elev og lærer en række handlinger, som skal hjælpe læreren til at tage hensyn til eleven og eleven til at hjælpe læreren mere på vej ift. at forstå og indtænke elevens behov og ønsker i hverdagen i klassen. Målet er at få tilrettelagt skoledagen, så eleven både trives og lærer.

  Hent det gratis samtaleværktøj (pdf)

 • Hvad er autisme?

  Autisme eller autismespektrum forstyrrelse (ASF) er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som har påvirket hjernen, så eleven har fået vanskeligheder, der særligt påvirker socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne. ASF kan variere meget fra person til person og derfor taler vi i dag om et spektrum for ASF.

  Hvad er tegn på Autisme?

  • Sociale udfordringer
  • Indsnævrede interesser
  • Anderledes kommunikation
  • Begrænset forestillingsevne

  Tegn du kan kigge efter

  • Glad for rutiner og genkendelighed
  • Svært ved at aflæse sociale signaler
  • Fokus på særlig interesse
  • Sanser anderledes, enten overfølsom og/ eller med nedsat følsomhed
  • Får ikke tingene gjort
  • Svært ved skift
  • Maskerer udfordringer
  • God hukommelse

  Udredning for autisme

  Hvis skolen og forældrene oplever, at eleven har betydelige gennemgribende vanskeligheder med at indgå i socialt samspil, har kommunikative vanskeligheder såvel verbalt som nonverbalt og har svært ved at forestille sig ting, så kalder det på et tæt samarbejde med en psykolog. Det er en meget alvorlig sag, at tale om at en elev måske har en diagnose. Derfor bør lærere og pædagoger altid overlade denne dialog til dem, der er uddannet til det, fx psykologer fra PPR.

  Lær om autisme

 • Undervisning af elever med autisme

  En lille ændring i din undervisning, der kan have en kæmpe betydning for elever med Autisme.

  • Inddrag eleven og forsøg at forstå hvorfor eleven handler anderledes
  • Find ud af hvad der belaster og minimer så belastningerne
  • Forbered eleven på nye ting
  • Vis dag- og ugeplaner i billeder fremfor i ord og tekst (visuel struktur)
  • Samarbejd med forældrene
  • Gør det ekstra tydeligt, at du hører, hvad eleven siger
  • Vær konkret og skræl sproget for overflødigt indhold
  • Undlad vage ord som ”måske” eller ”senere”. Brug deadlines og sørg for at der ikke er løse ender.

  Undervisningsmaterialer fra CFU

  På CFU kan du låne en lang række læremidler, der er særligt velegnede til elever med autisme.
  Kig med på denne digitale liste og book sanseposer, TV udsendelser, film, snakkekort, styrkehistorier, timetimere, skønlitteratur og andre materialer, der med fordel kan anvendes i undervisningen af elever med autisme.

  Klik, kig og book til dig selv og dine elever i mitCFU

  Sådan vil jeg gerne ha' det - et redskab til dig som professionel 

  ’Sådan vil jeg gerne ha´ det’ er et gratis samtaleværktøj for elev og lærer. Værktøjet tager udgangspunkt i elevens viden om egne ønsker og behov. Eleven besvarer en række spørgsmål og har samtidig eller efterfølgende en grundig samtale med læreren, hvor denne får en langt større indsigt i elevens behov. På baggrund af besvarelsen og samtalen aftaler elev og lærer en række handlinger, som skal hjælpe læreren til at tage hensyn til eleven og eleven til at hjælpe læreren mere på vej ift. at forstå og indtænke elevens behov og ønsker i hverdagen i klassen. Målet er at få tilrettelagt skoledagen, så eleven både trives og lærer.

  Hent det gratis samtaleværktøj (pdf)

 • Tegnefilm om at hjælpe det uorganiserede barn

  'En lille hjælp i skolens hverdag - det uorganiserede barn' er en kort tegnefilm om Viktor, der synes, det er svært at gå i skole - og hvordan små ændringer fra lærerens side kan gøre en stor forskel
  Gå til YouTube og se filmen

   

  Tegnefilm om udfordringer for børn med opmærksomhedsproblemer 

  Bokstavbarnet er en lille tegnefilm om udfordringer for børn med opmærksomhedsproblemer. Filmen er velegnet til oplæg og ramme for et forløb med fokus på livet i klassen, forskellighed, respekt og medmenneskelig forståelse. Aktuel hvad enten klassen rummer elever med bogstavdiagnoser eller ej.
  Stream filmen gennem mitCFU

 • Picto Selector

  Picto Selector er en symbolsamling med over 30.000 billedsymboler. 
  Symbolerne må frit benyttes til ikke kommercielle formål i henhold til Creative Common's License. Picto Selector er udviklet af Martijn van der Kooij fra Holland, og oversat til dansk af Kommunikationscentret i Hillerød.
  Læs mere og få hjælp til at downloade Picto Selector

  ShowMyDay

  ShowMyDay er et pædagogisk digitalt hjælpemiddel til mennesker med særlige behov for struktur - med fokus på autisme. ShowMyDay kan gøre hverdagen meget lettere for dig og alle dem, du er resurseperson for i det daglige.
  Man kan anmode om gratis prøveperiode.
  Gå til ShowMyDay

  Mobilize Me

  Mobilize Me er et støtteværktøj til iPad og tablet, som hjælper børn, unge og voksne med kognitive forstyrrelser med at visualisere hverdagens struktur ved hjælp af pædagogisk effektive virkemidler som tidsmarkør og billeder. Prøv det gratis i 30 dage.
  Gå til mobilize-me.com

  PlaNet

  PlaNet er et mobilt støtteværktøj, som hjælper unge og voksne med at skabe struktur i hverdagen og sikre kommunikation og videndeling med deres netværk. Prøv det gratis i 30 dage.
  Læs mere og prøv det af

  MemoAssist

  App, hvor man kan overskue sin dag, oprette daglige rutiner og blive motiveret til at udføre dem.
  Læs mere om MemoAssistent