Mellemformer

Læs om nogle af de mange nye organiseringsformer, der under betegnelsen mellemformer optræder i skolen. Hvorfor taler vi om mellemformer - og hvad handler de om?

Barn lægger former sammen

Mellemformer som nyt begreb præger den specialpædagogiske debat i disse år. Begrebet er opstået, efter at inklusionstanken ikke har opnået de resultater mange håbede og forventede. Mellemformer dækker anvendelsen af forskellige organiseringsformer, når man arbejder med at støtte de børn og unge, der har behov for særlig tilrettelæggelse.

Mellemformer er en vifte af alternative organiseringsformer, som udvikles og afprøves med det formål at intensivere det pædagogiske inklusionsarbejde med at imødegå en elevs eller en elevgruppes faglige, sociale, kognitive eller følelsesmæssige behov i en bestemt situation eller periode. Indsatserne i mellemformerne kan udføres i stamklassen, uden for stamklassen, på skolens matrikel eller uden for skolens matrikel - eller i forløb, som involverer et mix af disse. Definition: Micki Sunesen

Gå dybere ind i problematikken, og se med hos VIVE og EVA, der har udgivet forskningsrapporter om inklusion og om mellemformer.

På ministeriets hjemmeside kan man desunden finde vejledninger, bekendtgørelse samt ikke mindst vej til ministeriets læringskonsulenter som kan hjælpe den enkelte skole. Læs mere hos UVM