Specialpædagogiske værktøjer

Mange børn og unge har behov for en særlig tilrettelæggelse af deres læring. På denne side finder du en række velegnede metoder og redskaber, der giver dig baggrund for at vælge det mest egnede til netop dine elever.

Pige og dreng stabler tusser

Specialpædagogikken handler om at tage udgangspunkt i den enkelte elev. Hvilke særlige behov er der tale om, og hvordan imødekommer vi dem bedst muligt? Når den dygtige lærer har overvejet disse to ting, skal der selvfølgelig også tænkes over, hvordan eleven kan indgå i det samspil, der er med andre elever.

Disse særlige forhold gør, at den pædagogiske situation nødvendigvis også er særlig. Der skal anvendes andre pædagogiske værktøjer og læringen skal tilrettelægges på en anden måde end i almenklassen.

Sådan vil jeg gerne ha' det

’Sådan vil jeg gerne ha´ det’ er et gratis samtaleværktøj for elev og lærer. Værktøjet tager udgangspunkt i elevens viden om egne ønsker og behov. Eleven besvarer en række spørgsmål og har samtidig eller efterfølgende en grundig samtale med læreren, hvor denne får en langt større indsigt i elevens behov. På baggrund af besvarelsen og samtalen aftaler elev og lærer en række handlinger, som skal hjælpe læreren til at tage hensyn til eleven og eleven til at hjælpe læreren mere på vej ift. at forstå og indtænke elevens behov og ønsker i hverdagen i klassen. Målet er at få tilrettelagt skoledagen, så eleven både trives og lærer.

Hent ’Sådan vil jeg gerne have det’ med vejledning (PDF)

De 10 H’er

De ti H’er en meget anvendelig metodik i stort set alle specialpædagogiske sammenhænge. Den indeholder 10 spørgsmål, som læreren forholder sig til i sin planlægning af undervisningen. Ikke alle spørgsmål er lige relevante i alle situationer, men det er under alle omstændigheder en god ide at reflektere over dem før undervisningen.

De 10 h'er

Pædagogikkens 10 H'er