Den børnevenlige skole                    –Faglighed og fællesskaber

Tag med på en spændende temadag torsdag den 1. februar 2024 om den børnevenlige skole som levner plads til alle elevers læring og trivsel.


Program torsdag den 1-2-2024

Plenumoplæg

Utilstrækkeligt enestående
Den unge generation vokser op med illusionen om, at nu er alt muligt, samtidig med at de reelt oplever, at forventningerne, kravene og idealerne trænger sig mere og mere på. Hvordan undgår
vi at tabe en hel generation, der er bange for, at de mister sig selv? Og hvad kan vi voksne gøre for at hjælpe de unge til at genvinde livsmodet?
ved Christian Hjortkjær, ph.d., forfatter og højskolelærer, Silkeborg Højskole

Turn-around i Tingbjerg
Hvordan positive forventninger, stærkt samarbejde og engagerede voksne kan gøre en betydningsfuld forskel for flere børn og unge.
ved Marco Anders Damgaard, skoleleder Tingbjerg Skole, Brønshøj

Et godt undervisningsmiljø
Hvilke ønsker og drømme har eleverne til et godt undervisningsmiljø, og hvordan kan vi blive endnu bedre til at inddrage dem i arbejdet omkring undervisningsmiljøet? Hvad kan lærere og skoler gøre, for at skabe det bedst tænkelige undervisningsmiljø for eleverne.
ved Søren Skou, pædagogisk konsulent, Dansk Center for Undervisningsmiljø, Randers

Praksisfaglighed i grundskolen
På friskolen 'Børneskolen Bifrost' planlægges al undervisning med rod i virkelighed. Fra inspiration til emne og fordybelse i tværfaglighed på alle klassetrin.
ved Annie Jeppesen, skoleleder Børneskolen Bifrost, Herning

Det børnevenlige klasselokale
I en børnevenlig skole bør vi tænke 'kroppen' mere ind i den daglige undervisning. Entreprenantskab, det anvendelsesorienterede og små didaktiske greb er hovedoverskrifterne i denne praksisfaglige cocktail.
ved Carsten Hermansen, lærer og konsulent, Aalborg kommune

Kontakt om dagen