Faglighed og fællesskaber               – Den børnevenlige skole

Tag med på en spændende temadag torsdag den 29. september 2022 om den børnevenlige skole som levner plads til alle elever.
Med faglige oplæg og workshopper for alle de store fag.Program den 29-9-2022

Plenumoplæg

Skæld ud-fri skole
På tværs af forskningsfelter kan der peges på specifikke behov, som skolen bør imødekomme hos ethvert barn og ungt menneske, hvis skolen skal være god for alle. Oplægget beskriver hvilke samspil og strukturer i skolen, der vil understøtte, at alle børn og unge har det godt, udvikler sig sundt og kan bringe sig selv i spil. Sådan at de engang på tærsklen til voksenlivet kan leve ansvarsfuldt både i forhold til sig selv, omverdenen og naturen.
ved Louise Klinge, børne- og skoleforsker i Eduk, forfatter og vinder af Ph.D.-cup, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet

Arbejdshukommelse og læring
Hvilken betydning har arbejdshukommelsen for kvaliteten af elevernes læring? Alle elever har gavn af at blive tilbudt en undervisning, der har fokus på arbejdshukommelse forstået som ’den aktive lærende hukommelse’. Hvilke tegn er der på problemer med arbejdshukommelsen, og hvordan kan vi støtte elevers arbejdshukommelse i forbindelse med læring?
ved Michael Wahl Andersen, lektor cand. pæd. psyk., Københavns Professionshøjskole                   

Hører du overhovedet efter, Manu?
Hør om at leve et liv med ADHD uden at vide det, om en grundlæggende ensomhed, der knytter sig til at føle sig anderledes og om de enorme omkostninger det har haft for ham at overskride sine egne grænser igen og igen, og aldrig kunne sige nej til en udfordring. 
Hør også om styrkerne ved ADHD; jernviljen, gåpåmodet og kreativiteten.
ved Manu Sareen, forfatter, konsulent Ligestillingsministeriet og meget meget mere…, København

 

Workshopper

Vælg blandt de fem forskellige workshopper. Der er to runder.

Workshop A: Deltagelsesmuligheder i undervisningen
Hvordan sikrer vi, at eleverne kan indgå i samarbejdsrelationer, sætte sig i andres sted, lytte til hinanden og inddrage andres forslag i sine egne? Alt sammen kompetencer der forudsætter godt fungerende eksekutive funktioner. Hvordan støtter vi op om elevernes udvikling af eksekutive funktioner for dermed at øge deres deltagelse deltagelsesmuligheder i sociale sammenhænge?
ved Michael Wahl Andersen, lektor cand. pæd. psyk., Københavns Professionshøjskole

Workshop B: Projektbaseret tilgang til undervisningen 
LEAPS fokuserer på at skabe meningsfuld og vedkommende undervisning for elever i grundskolen med henblik på at styrke deres faglige engagement, deres evne til at tænke problemløsende og samarbejde gennem tværfaglige forløb. Der vil være fokus på, hvordan engagerende spørgsmål kan besvares gennem mange forskellige fag. Se også leapsskoler.dk.
ved Kristine Mikkelsen, lærer, Kvaglundskolen Signatur, Esbjerg

Workshop C:  Bære- og væredygtige rum i skolen  
Rummet gør en forskel for både trivsel og læring, og når et rum er bære- og væredygtigt, bliver det også læredygtigt. 
Få indsigt i det bære-og væredygtige læringsrum og konkrete værktøjer til at indrette dit eget læringsrum, så det understøtter den pædagogiske og didaktiske ambition.                                           
ved Stine Clasen og Christina Baluna Hostrup, PPR-konsulenter, Børn og Unge Aarhus

Workshop D:  Den børnevenlige skole har visuel struktur 
Få konkrete, visuelt baserede eksempler på daglige struktur og simple stilladser, der understøtter elevernes selvstændighed. Eksemplerne dækker såvel børn som unge.                                       
ved Helle Overballe Mogensen, fagbogsforfatter, foredragsholder, inklusions- og trivselsvejleder, Aarhus

Workshop E:  Hvordan teknologi kan bidrage i den inkluderende skole.
Kan vi skabe en inkluderende skole, hvor vi ved hjælp af teknologier giver eleverne en oplevelse af, at have lige muligheder for deltagelse? 
Workshoppen præsenterer en ramme for, hvordan vi konkret kan forstå og arbejde med inklusionsindsatsen samt aktuelt tilstedeværende teknologiers muligheder og udfordringer i forhold til denne.
ved Jesper Homann, pædagogisk konsulent for it- og specialpædagogik, VIA CFU Herning

 

Kontakt om dagen