Trivsel og relationer

Kig med her - og få en masse ideer til materialer og aktiviteter til dit arbejde med elevernes trivsel.

Trivsel og læring er forbundet med hinanden; ingen lærer uden at trives – og omvendt. Men trivselsarbejdet er også en kompleks størrelse, der afhænger af klassens foranderlige behov. Det kalder på, at læreren har et sted at danne sig overblik over sine handlemuligheder. 

Vi har samlet viden, inspiration og en række læremidler og forløb til, hvordan arbejdet med trivsel og inkluderende undervisning kan gribes an - på mange måder og med mange forskellige indsatser. Kig og klik med herunder.

Materialer og aktiviteter til trivselsarbejdet

 • Aktøren 

  Aktøren er et undervisningsmateriale særlig rettet til mellemtrinnet mod børn med autismespektrumforstyrrelser eller lignende sociale vanskeligheder. Materialet arbejder bl.a. med, hvordan eleven lærer at kende sine følelser, analysere disse og efterfølgende at styre dem.

  Læs mere og book Aktøren

   


  Arbejdet med styrker og livsduelighed 

  Der findes mange gode materialer til arbejdet med børns karakterstyrker og livsduelighed. På denne digitale liste har vi samlet en del af dem, som du alle kan låne på VIA CFU: 

  Se og book materialer om karakterstyrker og livsduelighed

   


  Det er godt at være mig

  Det er godt at være mig er et materiale, vi har i udlånssamlingen. Lån bogen og brug den til samtaler om forskellighed. Kan bruges i klassen eller med enkelte elever.

  Læs mere og book Det er godt at være mig

   


  Flere gode materialer, du kan låne på CFU, om trivsel og arbejdet med trivsel i skolen

  Vi har samlet udvalgte titler på to digitale lister, så du kan gå direkte til booking i mitCFU:

  Trivselsarbejde for de mindste

  Trivselsarbejde for de største

   

 • Materialer fra Red Barnet:
  Om mobning og trivsel

  Hent en række gratis materialer fra Red Barnet til alle klassetrin. Gennem øvelser og cases arbejder eleverne fagligt med mobning og trivsel og bliver klogere på, hvordan mobning i klassen kan forebygges og stoppes.

  Gå til Red Barnets side med materialerne

   


  Materiale fra Børns Vilkår:
  Trivsel for alle

  Gratis materiale med øvelser til alle klassetrin med det formål at fremme den sociale trivsel i skoleklasser.

  Gå til Børns Vilkårs side med materialet

   


  Materiale fra Dansk Center for undervisningsmiljø:
  Tro på dig selv 

  Med baggrund i rapporten om Elevoptimisme og trivsel i skolen har DCUM udarbejdet et materiale om at lære at tro på sig selv.
  Efter introduktion til begrebet 'at tro på sig selv' følger tre klasseøvelser som styrker elevernes tro på sig selv og træner dem i at deltage aktivt i undervisningen, samarbejde og fremlægge. Hver øvelse varer ca. 1 lektion. Til sidst forankres pointer og klasseaftaler.
  Målgruppe: 4.-6. klasse

  Hent materialet som pdf

   


  Materiale fra Psykiatrifonden: 
  Snak om det 

  Alle børn kender nogen, der er ramt af psykisk sygdom. Psykiatrifonden har udviklet et materiale, som sætter fokus på, hvordan det er at være barn i en familie med psykisk sygdom. Øvelser, tegnefilm og interviewfilm hjælper dig med at tage hul på de svære emner.
  Målgruppe: 0.-6. klasse

  Det er oplagt at supplere dette med bogen Far, mor ... og børn, som du kan låne i klassesæt på CFU.

  Gå til Psykiatrifondens side Snak om det
  Book Far, mor - og børn til dine elever 

   


  Materiale fra Røde Kors:
  Zak i skole 

  Zak i skole modtog Undervisningsmiddelprisen 2018, og det er der en god grund til. Gennem materialet arbejder man med trivsel i klassen og for den enkelte i indskolingen; skolen og hverdagen bliver italesat i børnehøjde, når eleverne skal forklare og fortælle rumvæsenet Zak om deres hverdag. Materialet består af en elevbog samt en hjemmeside med film og arbejdsark. Elevbøgerne kan rekvireres gratis - det er kun portoen, der koster.
  Målgruppe: Indskolingen

  Læs mere, og bestil materialet Zak i skole

   


  Hjemmeside fra Trivsel i skolen:
  Film og aktivitetsforslag til bedre trivsel i skolen

  Her finder du hjælp og inspiration til arbejdet med bedre trivsel i skolen. Der er masser af idéer, forslag og opgaver til både elever, lærere, pædagoger og forældre.

  Gå til siden Trivsel i skolen

   


  Aktivitetshæfte fra FastHoldelelsesTaskforcen og ministeriet:
  Styrkespotting - se det positive i dine klassekammerater

  Aktiviteter, der er velegnede til at finde positive karaktertræk og styrker hos hinanden og dermed skabe øget trivsel i klassen.

  Gå til EMU's side om arbejdet med at styrke dine elever

   


  Forløb hos Skolestyrken

  Skolestyrken er et skoletrivselsprogram, der tilbyder skoler én samlet indsats for hele skolen til arbejdet med at fremme skoletrivsel og bremse mobning ved i samarbejde med skolen at udarbejde aktionsplan for trivselsfremme og håndtering af mobning og uddanne centrale medarbejdere til at udvikle og forankre skolens arbejde med trivsel. Der er en stor egenbetaling.

  Gå til Skolestyrken

   


 • Filmkompagniet:
  Film om og med god praksis 

  • Vitaliseringspsykologiens modeller
   Fire korte film om de menneskelige grundbehov: At være den man er, at kunne se mening, at høre til, at kunne mestre tingene.
   I skolen skal lærerne nære eller ”ilte” disse behov hos børnene - og hjælpe eleverne til selvbestemmelse og bedre trivsel. I disse film præsenteres to af vitaliseringspsykologiens modeller udviklet af professor Jan Tønnesvang.
   Læs mere og se de fire film
  • Flyt fokus - samvær og trivsel i børnehaven
   Om det pædagogiske didaktisk relationsarbejde. Den adfærd man giver opmærksomhed, får man mere af. Brug disse tre korte film til at se, hvordan pædagoger kan fremme børns positive udvikling, og få konkrete værktøjer til praksis i en børnehavehverdag. Filmen er målrettet pædagoger i dagtilbud. 
   Læs mere og se de tre film

  • Inklusion i praksis på Tåsingeskolen
   Cooperative learning og SP-modellen. En film á 32 minutter. Inklusion er ikke et redskab eller en metode - det er en tænkning.  Filmen viser eksempler fra både indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen på, hvordan Tåsingeskolen arbejder med inklusion. Se også, hvordan ledelsen tager medansvar og ikke overlader inklusionsopgaven til lærerne, for det er hele skolens ansvar at arbejde inkluderende.
   Læs mere og se filmen
  • Trivselsgrupper for skolebørn
   Om den tidlige indsats. I to korte film viser Silkeborg Kommune, hvordan de har valgt at forebygge ved at tilbyde trivselsgrupper på skoler for børn, der har trivselsproblemer i forbindelse med fx skilsmisse, dødsfald eller lavt selvværd. I filmen fortæller børnene om, hvordan ondt i maven og klump i halsen forsvinder, når de kommer i trivselsgruppe, og de fortæller, at det er rart at hjælpe andre børn. De to gruppeledere er med til at sætte rammerne og der er nærvær og tid, men det er børnene, der har ordet.
   Læs mere og se filmene
   

  Film om udvikling af lærerkompetencer

   

  Film om konflikthåndtering i skolen

  • Bag enhver handling ligger et behov
   Fem film på i alt 40 minutter. Børn i alle aldre kan lære konflikthåndtering - værktøjerne er de samme. I filmen vises metoder til, hvordan man kan forstå og møde en konflikt, så der opstår ny forståelse og nye handlemuligheder. Metoden er baseret på IVK (Ikkevoldelig Kommunikation) og indeholder værktøjer, som kan bruges til at opretholde dialog, løse konflikterne og genoprette tillid mellem parterne.
   Læs mere og se de fem film