Almen pædagogik

Hent inspiration til det almendidaktiske område gennem nedenstående sites.

Center for ungdomsforskning, Aalborg Universitet

CeFU’s forskningsområder er uddannelses-/ skoleliv, familieliv, digitale liv, samfundsliv, fritidsliv samt arbejdsliv
Gå til CeFU

EMU Danmarks læringsportal, STUK 

Børne- og undervisningsministeriet. Hjemmesiden har fagligt inspirationsmateriale til alle ungdomsuddannelserne (samt dagtilbud og grundskolen). Her finder du også information fra fagkonsulenter, materiale af almendidaktisk karakter samt information om forskning. 
Gå til Emu

Gymnasieforskning.dk

Her samles og formidles forskning i de gymnasiale uddannelser på tværs af danske forskningsinstitutioner. Siden har en database med dansk forskning, rapporter, artikler, mv, med gratis adgang. 
Gå til gymnasieforskning.dk

Gymnasieskolen 

Gymnasieskolerne lærerforening står bag magasinet og hjemmesiden Gymnasieskolen, som bringer aktuel debat og emner vedrørende undervisning på gymnasieområdet. 
Gå til gymnasieskolen

STIL

Styrelsen for IT- og Læring bringer nyheder for undervisningssektoren på det digitale område 

    Gå til STIL

    EVA

    Danmarks Evalueringsinstitut bringer, gennem evalueringer og analyser på uddannelsesområdet,  viden og redskaber til sektoren.
    Gå til EVA