Skolemessen

Næste gang den 22. - 23. april 2020

 

Skolemessen er en stor fagmesse for lærere, ledere, konsulenter og andre med interesse for skole og undervisning.


Her finder du en stor udstilling af de nyeste læremidler, og du kan opleve en lang række foredrag, kurser, paneldebatter, forfatteroplæg, studieture og best practise. - Og det hele er gratis!

Skolemessen er en fagmesse for læremidler - og et inspirationsmekka for dig!

Skolemessen er en stor salgs- og fagmesse for læremidler. Her møder du blandt hundredvis af udstillere de nyeste digitale, trykte og konkrete læremidler inden for alle fag og temaer i grundskolen. Der vil også være materialer, der er oplagte i den understøttende undervisning, i SFO-tiden og i børnehaver. 

Mere end en udstilling

Ved siden af de store udstillingsområder er der foredrag, kurser, kollegial messestemning og konkret inspiration til fornyelse af din undervisning. Du vil i år også kunne lade dig inspirere af den levende messeskole: I & E-skolen med fokus på innovation og entreprenørskab. Her udstiller skoler og kommuner spændende pædagogiske projekter og uddeler af deres erfaringer.

Gratis messe

Det koster ikke noget at deltage på Skolemessen - både adgangen til den store udstilling, foredragene, forfattermøderne og de øvrige events er gratis. Inden messedagene registrerer du dig og printer din adgangsbillet/navneskilt på messens hjemmeside skolemessen.dk - og går så lige ind til alle messens herligheder.

 


Praktisk info 

Hvornår og hvor foregår Skolemessen?

I 2020 finder messen sted den 22. og 23. april. Det er Musikhuset og Aarhus Congress Center i Aarhus, der lægger rammer til de to sprudlende messedage.

Hvem er messen for? 

Skolemessen henvender sig til lærere i grundskolen og ungdomsuddannelserne, skolepædagoger, skoleledelser, lærerstuderende, pædagogstuderende og andre, der ønsker at få et indblik i nye måder at berige og udvikle undervisningen på. 

Hvor finder jeg programmet?

Den trykte udgave af messekataloget sendes i starten af 2020 ud til alle skoler på Fyn og i Jylland. Her finder du det samlede foredragsprogram, overblik over udstillere, standplanen samt øvrig inspiration til messedagene. Du kan også hente messekataloget som onlineudgave på skolemessen.dk primo 2020.

Følg med på hjemmesiden, Facebook og Twitter

Følg med på messens hjemmeside skolemessen.dk - like Skolemessen på facebook og giv dit besyv med på Twitter med #skolemessen.

Hvem står bag? 

Messen er arrangeret af Centre for Undervisningsmidler i Danmark i et samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse og de to brancheforeninger BFU og Danske Forlag.

 


NB: Danmarks Læringsfestival

Er du også opmærksom på Danmarks Læringsfestival?
Læs mere og se både udstiller-, oplægs- og konferenceprogram på danmarkslaeringsfestval.dk

Stemningsrapport fra sidste års messe

test